“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

ภาคมหาทรมาน

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 1pm - Oct 6, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 2.9 (182 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1524 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1195 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1284 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1191 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1557 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1009 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
993 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1038 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1827 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1541 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1729 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2899 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1587 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1128 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1445 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1260 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1470 คนดู

ความคิดเห็น