พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

011-What Dreams May ComeRe.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 2pm - Oct 7, 2011
คริส นีลเซ่น (โรบิน...
คะแนน: 3.6 (94 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
725 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1023 คนดู
ดูวีดีโอนี้
655 คนดู
ดูวีดีโอนี้
720 คนดู
ดูวีดีโอนี้
681 คนดู
ดูวีดีโอนี้
645 คนดู
ดูวีดีโอนี้
622 คนดู
ดูวีดีโอนี้
624 คนดู
ดูวีดีโอนี้
712 คนดู
ดูวีดีโอนี้
600 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
749 คนดู
ดูวีดีโอนี้
653 คนดู
ดูวีดีโอนี้
697 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
599 คนดู
ดูวีดีโอนี้
633 คนดู
ดูวีดีโอนี้
552 คนดู
ดูวีดีโอนี้
696 คนดู
ดูวีดีโอนี้
588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
658 คนดู
ดูวีดีโอนี้
781 คนดู
ดูวีดีโอนี้
766 คนดู
ดูวีดีโอนี้
750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
716 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
702 คนดู
ดูวีดีโอนี้
871 คนดู
ดูวีดีโอนี้
770 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
781 คนดู
ดูวีดีโอนี้
896 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
831 คนดู
ดูวีดีโอนี้
883 คนดู
ดูวีดีโอนี้
980 คนดู
ดูวีดีโอนี้
721 คนดู
ดูวีดีโอนี้
722 คนดู
ดูวีดีโอนี้
865 คนดู
ดูวีดีโอนี้
570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
606 คนดู
ดูวีดีโอนี้
824 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1032 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1127 คนดู
ดูวีดีโอนี้
954 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
937 คนดู
ดูวีดีโอนี้
962 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
865 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1736 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1533 คนดู
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1133 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1505 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3016 คนดู

ความคิดเห็น