“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

010-In-The-Beginning10.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.0 (195 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1104 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1023 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1032 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1191 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1114 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
940 คนดู
ดูวีดีโอนี้
985 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
993 คนดู
ดูวีดีโอนี้
959 คนดู
ดูวีดีโอนี้
996 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1107 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1284 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1135 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
938 คนดู
ดูวีดีโอนี้
968 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1024 คนดู
ดูวีดีโอนี้
941 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1032 คนดู
ดูวีดีโอนี้
997 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
850 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1104 คนดู
ดูวีดีโอนี้
949 คนดู
ดูวีดีโอนี้
903 คนดู
ดูวีดีโอนี้
880 คนดู
ดูวีดีโอนี้
816 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1020 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
718 คนดู
ดูวีดีโอนี้
758 คนดู
ดูวีดีโอนี้
786 คนดู
ดูวีดีโอนี้
761 คนดู
ดูวีดีโอนี้
847 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1054 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1191 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1114 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
940 คนดู
ดูวีดีโอนี้
985 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1104 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1032 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1023 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
959 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
993 คนดู

ความคิดเห็น