พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

010-In-The-Beginning10.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (207 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1475 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1212 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1191 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1119 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1114 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1152 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
955 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1028 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1031 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1139 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1396 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1149 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
960 คนดู
ดูวีดีโอนี้
986 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1053 คนดู
ดูวีดีโอนี้
962 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1052 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1015 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
866 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
977 คนดู
ดูวีดีโอนี้
924 คนดู
ดูวีดีโอนี้
900 คนดู
ดูวีดีโอนี้
840 คนดู
ดูวีดีโอนี้
930 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1066 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
745 คนดู
ดูวีดีโอนี้
784 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
873 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1114 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1152 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1119 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1191 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1475 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1212 คนดู
ดูวีดีโอนี้
955 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1028 คนดู

ความคิดเห็น