พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

010-In-The-Beginning10.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (221 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1537 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1018 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1070 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1449 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
990 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1015 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1095 คนดู
ดูวีดีโอนี้
995 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1043 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1220 คนดู
ดูวีดีโอนี้
893 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
954 คนดู
ดูวีดีโอนี้
931 คนดู
ดูวีดีโอนี้
867 คนดู
ดูวีดีโอนี้
966 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1097 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
770 คนดู
ดูวีดีโอนี้
814 คนดู
ดูวีดีโอนี้
839 คนดู
ดูวีดีโอนี้
835 คนดู
ดูวีดีโอนี้
900 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1018 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1070 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1537 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู

ความคิดเห็น