พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

010-In-The-Beginning10.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.0 (179 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1093 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
946 คนดู
ดูวีดีโอนี้
950 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
955 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
870 คนดู
ดูวีดีโอนี้
917 คนดู
ดูวีดีโอนี้
846 คนดู
ดูวีดีโอนี้
930 คนดู
ดูวีดีโอนี้
882 คนดู
ดูวีดีโอนี้
926 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1086 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
972 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1080 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
894 คนดู
ดูวีดีโอนี้
931 คนดู
ดูวีดีโอนี้
988 คนดู
ดูวีดีโอนี้
895 คนดู
ดูวีดีโอนี้
992 คนดู
ดูวีดีโอนี้
955 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1109 คนดู
ดูวีดีโอนี้
803 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1054 คนดู
ดูวีดีโอนี้
905 คนดู
ดูวีดีโอนี้
872 คนดู
ดูวีดีโอนี้
838 คนดู
ดูวีดีโอนี้
780 คนดู
ดูวีดีโอนี้
879 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1005 คนดู
ดูวีดีโอนี้
981 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1064 คนดู
ดูวีดีโอนี้
681 คนดู
ดูวีดีโอนี้
721 คนดู
ดูวีดีโอนี้
745 คนดู
ดูวีดีโอนี้
722 คนดู
ดูวีดีโอนี้
805 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1018 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
870 คนดู
ดูวีดีโอนี้
917 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
950 คนดู
ดูวีดีโอนี้
946 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1093 คนดู
ดูวีดีโอนี้
846 คนดู
ดูวีดีโอนี้
882 คนดู
ดูวีดีโอนี้
955 คนดู
ดูวีดีโอนี้
930 คนดู

ความคิดเห็น