พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

011-In-The-Beginning10.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
บัญญัติ 10 ประการ
คะแนน: 3.2 (36 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
742 คนดู
ดูวีดีโอนี้
392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
543 คนดู
ดูวีดีโอนี้
512 คนดู
ดูวีดีโอนี้
412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
733 คนดู
ดูวีดีโอนี้
442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
429 คนดู
ดูวีดีโอนี้
336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
479 คนดู
ดูวีดีโอนี้
374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
470 คนดู
ดูวีดีโอนี้
432 คนดู
ดูวีดีโอนี้
413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
664 คนดู
ดูวีดีโอนี้
382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
421 คนดู
ดูวีดีโอนี้
469 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
566 คนดู
ดูวีดีโอนี้
392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
578 คนดู
ดูวีดีโอนี้
630 คนดู
ดูวีดีโอนี้
317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
618 คนดู
ดูวีดีโอนี้
483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
565 คนดู

ความคิดเห็น