“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

011-In-The-Beginning10.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
บัญญัติ 10 ประการ
คะแนน: 3.0 (60 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
774 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
710 คนดู
ดูวีดีโอนี้
780 คนดู
ดูวีดีโอนี้
734 คนดู
ดูวีดีโอนี้
684 คนดู
ดูวีดีโอนี้
676 คนดู
ดูวีดีโอนี้
686 คนดู
ดูวีดีโอนี้
765 คนดู
ดูวีดีโอนี้
656 คนดู
ดูวีดีโอนี้
823 คนดู
ดูวีดีโอนี้
810 คนดู
ดูวีดีโอนี้
711 คนดู
ดูวีดีโอนี้
759 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1087 คนดู
ดูวีดีโอนี้
629 คนดู
ดูวีดีโอนี้
686 คนดู
ดูวีดีโอนี้
595 คนดู
ดูวีดีโอนี้
729 คนดู
ดูวีดีโอนี้
640 คนดู
ดูวีดีโอนี้
690 คนดู
ดูวีดีโอนี้
842 คนดู
ดูวีดีโอนี้
819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
810 คนดู
ดูวีดีโอนี้
770 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
744 คนดู
ดูวีดีโอนี้
941 คนดู
ดูวีดีโอนี้
824 คนดู
ดูวีดีโอนี้
784 คนดู
ดูวีดีโอนี้
819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
970 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
802 คนดู
ดูวีดีโอนี้
580 คนดู
ดูวีดีโอนี้
631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
677 คนดู
ดูวีดีโอนี้
772 คนดู
ดูวีดีโอนี้
824 คนดู
ดูวีดีโอนี้
481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
515 คนดู
ดูวีดีโอนี้
577 คนดู
ดูวีดีโอนี้
885 คนดู
ดูวีดีโอนี้
662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
839 คนดู

ความคิดเห็น