พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

011-In-The-Beginning10.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
บัญญัติ 10 ประการ
คะแนน: 3.2 (28 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
693 คนดู
ดูวีดีโอนี้
367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
432 คนดู
ดูวีดีโอนี้
344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
422 คนดู
ดูวีดีโอนี้
685 คนดู
ดูวีดีโอนี้
414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
625 คนดู
ดูวีดีโอนี้
354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
351 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
421 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
310 คนดู
ดูวีดีโอนี้
549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
591 คนดู
ดูวีดีโอนี้
307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
595 คนดู
ดูวีดีโอนี้
470 คนดู
ดูวีดีโอนี้
522 คนดู

ความคิดเห็น