พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

011-In-The-Beginning10.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
บัญญัติ 10 ประการ
คะแนน: 3.0 (74 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1005 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
922 คนดู
ดูวีดีโอนี้
982 คนดู
ดูวีดีโอนี้
943 คนดู
ดูวีดีโอนี้
848 คนดู
ดูวีดีโอนี้
848 คนดู
ดูวีดีโอนี้
896 คนดู
ดูวีดีโอนี้
996 คนดู
ดูวีดีโอนี้
847 คนดู
ดูวีดีโอนี้
984 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
896 คนดู
ดูวีดีโอนี้
944 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
761 คนดู
ดูวีดีโอนี้
841 คนดู
ดูวีดีโอนี้
768 คนดู
ดูวีดีโอนี้
854 คนดู
ดูวีดีโอนี้
800 คนดู
ดูวีดีโอนี้
845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
901 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1033 คนดู
ดูวีดีโอนี้
983 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
653 คนดู
ดูวีดีโอนี้
958 คนดู
ดูวีดีโอนี้
724 คนดู
ดูวีดีโอนี้
781 คนดู
ดูวีดีโอนี้
820 คนดู
ดูวีดีโอนี้
928 คนดู
ดูวีดีโอนี้
966 คนดู
ดูวีดีโอนี้
626 คนดู
ดูวีดีโอนี้
665 คนดู
ดูวีดีโอนี้
689 คนดู
ดูวีดีโอนี้
739 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
817 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1018 คนดู

ความคิดเห็น