พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

011-In-The-Beginning10.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
บัญญัติ 10 ประการ
คะแนน: 3.0 (61 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
878 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
817 คนดู
ดูวีดีโอนี้
877 คนดู
ดูวีดีโอนี้
838 คนดู
ดูวีดีโอนี้
756 คนดู
ดูวีดีโอนี้
756 คนดู
ดูวีดีโอนี้
780 คนดู
ดูวีดีโอนี้
878 คนดู
ดูวีดีโอนี้
754 คนดู
ดูวีดีโอนี้
887 คนดู
ดูวีดีโอนี้
909 คนดู
ดูวีดีโอนี้
807 คนดู
ดูวีดีโอนี้
851 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
686 คนดู
ดูวีดีโอนี้
764 คนดู
ดูวีดีโอนี้
682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
782 คนดู
ดูวีดีโอนี้
719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
751 คนดู
ดูวีดีโอนี้
948 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
917 คนดู
ดูวีดีโอนี้
886 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
816 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1053 คนดู
ดูวีดีโอนี้
934 คนดู
ดูวีดีโอนี้
894 คนดู
ดูวีดีโอนี้
895 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
573 คนดู
ดูวีดีโอนี้
883 คนดู
ดูวีดีโอนี้
651 คนดู
ดูวีดีโอนี้
704 คนดู
ดูวีดีโอนี้
752 คนดู
ดูวีดีโอนี้
855 คนดู
ดูวีดีโอนี้
879 คนดู
ดูวีดีโอนี้
556 คนดู
ดูวีดีโอนี้
597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
660 คนดู
ดูวีดีโอนี้
974 คนดู
ดูวีดีโอนี้
741 คนดู
ดูวีดีโอนี้
936 คนดู

ความคิดเห็น