พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

011-In-The-Beginning10.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
บัญญัติ 10 ประการ
คะแนน: 3.0 (60 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
765 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1055 คนดู
ดูวีดีโอนี้
697 คนดู
ดูวีดีโอนี้
769 คนดู
ดูวีดีโอนี้
723 คนดู
ดูวีดีโอนี้
677 คนดู
ดูวีดีโอนี้
663 คนดู
ดูวีดีโอนี้
670 คนดู
ดูวีดีโอนี้
750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
644 คนดู
ดูวีดีโอนี้
816 คนดู
ดูวีดีโอนี้
797 คนดู
ดูวีดีโอนี้
697 คนดู
ดูวีดีโอนี้
742 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1073 คนดู
ดูวีดีโอนี้
621 คนดู
ดูวีดีโอนี้
674 คนดู
ดูวีดีโอนี้
586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
722 คนดู
ดูวีดีโอนี้
629 คนดู
ดูวีดีโอนี้
684 คนดู
ดูวีดีโอนี้
831 คนดู
ดูวีดีโอนี้
811 คนดู
ดูวีดีโอนี้
800 คนดู
ดูวีดีโอนี้
764 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1055 คนดู
ดูวีดีโอนี้
740 คนดู
ดูวีดีโอนี้
928 คนดู
ดูวีดีโอนี้
812 คนดู
ดูวีดีโอนี้
774 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
957 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
790 คนดู
ดูวีดีโอนี้
570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
622 คนดู
ดูวีดีโอนี้
672 คนดู
ดูวีดีโอนี้
765 คนดู
ดูวีดีโอนี้
818 คนดู
ดูวีดีโอนี้
473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
511 คนดู
ดูวีดีโอนี้
508 คนดู
ดูวีดีโอนี้
565 คนดู
ดูวีดีโอนี้
873 คนดู
ดูวีดีโอนี้
657 คนดู
ดูวีดีโอนี้
828 คนดู

ความคิดเห็น