พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

012-In-The-Beginning10.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
บัญญัติ 10 ประการ
คะแนน: 3.0 (149 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1113 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1151 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
974 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1024 คนดู
ดูวีดีโอนี้
954 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
998 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1396 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1077 คนดู
ดูวีดีโอนี้
840 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1066 คนดู
ดูวีดีโอนี้
930 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
745 คนดู
ดูวีดีโอนี้
784 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
872 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
923 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู

ความคิดเห็น