“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

015-In-The-Beginning10.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
บัญญัติ 10 ประการ
คะแนน: 3.0 (51 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
520 คนดู
ดูวีดีโอนี้
942 คนดู
ดูวีดีโอนี้
562 คนดู
ดูวีดีโอนี้
636 คนดู
ดูวีดีโอนี้
588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
528 คนดู
ดูวีดีโอนี้
615 คนดู
ดูวีดีโอนี้
519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
726 คนดู
ดูวีดีโอนี้
665 คนดู
ดูวีดีโอนี้
563 คนดู
ดูวีดีโอนี้
599 คนดู
ดูวีดีโอนี้
933 คนดู
ดูวีดีโอนี้
540 คนดู
ดูวีดีโอนี้
551 คนดู
ดูวีดีโอนี้
467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
636 คนดู
ดูวีดีโอนี้
505 คนดู
ดูวีดีโอนี้
599 คนดู
ดูวีดีโอนี้
631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
607 คนดู
ดูวีดีโอนี้
606 คนดู
ดูวีดีโอนี้
579 คนดู
ดูวีดีโอนี้
879 คนดู
ดูวีดีโอนี้
572 คนดู
ดูวีดีโอนี้
708 คนดู
ดูวีดีโอนี้
623 คนดู
ดูวีดีโอนี้
580 คนดู
ดูวีดีโอนี้
638 คนดู
ดูวีดีโอนี้
710 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
676 คนดู
ดูวีดีโอนี้
474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
510 คนดู
ดูวีดีโอนี้
666 คนดู
ดูวีดีโอนี้
574 คนดู
ดูวีดีโอนี้
683 คนดู
ดูวีดีโอนี้
740 คนดู
ดูวีดีโอนี้
377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
419 คนดู
ดูวีดีโอนี้
735 คนดู
ดูวีดีโอนี้
550 คนดู
ดูวีดีโอนี้
700 คนดู

ความคิดเห็น