ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

01-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.0 (247 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1018 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1069 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
990 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1095 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
995 คนดู
ดูวีดีโอนี้
893 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
954 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1018 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1069 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1575 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2616 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู

ความคิดเห็น