ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

02-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (152 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1109 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1064 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1028 คนดู
ดูวีดีโอนี้
927 คนดู
ดูวีดีโอนี้
925 คนดู
ดูวีดีโอนี้
973 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
930 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
977 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1028 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
897 คนดู
ดูวีดีโอนี้
822 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
863 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1064 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1026 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
948 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1038 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1070 คนดู
ดูวีดีโอนี้
964 คนดู
ดูวีดีโอนี้
968 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
884 คนดู
ดูวีดีโอนี้
870 คนดู
ดูวีดีโอนี้
787 คนดู
ดูวีดีโอนี้
931 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1199 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
856 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
897 คนดู
ดูวีดีโอนี้
822 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1028 คนดู
ดูวีดีโอนี้
977 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
930 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
925 คนดู
ดูวีดีโอนี้
927 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1064 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1028 คนดู
ดูวีดีโอนี้
863 คนดู
ดูวีดีโอนี้
973 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1038 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1064 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1026 คนดู

ความคิดเห็น