ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 2.9 (109 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
699 คนดู
ดูวีดีโอนี้
369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
510 คนดู
ดูวีดีโอนี้
486 คนดู
ดูวีดีโอนี้
388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
692 คนดู
ดูวีดีโอนี้
417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
352 คนดู
ดูวีดีโอนี้
441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
626 คนดู
ดูวีดีโอนี้
358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
381 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
468 คนดู
ดูวีดีโอนี้
598 คนดู
ดูวีดีโอนี้
433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
591 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
802 คนดู
ดูวีดีโอนี้
738 คนดู
ดูวีดีโอนี้
719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
833 คนดู
ดูวีดีโอนี้
675 คนดู
ดูวีดีโอนี้
718 คนดู
ดูวีดีโอนี้
470 คนดู
ดูวีดีโอนี้
417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
692 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
486 คนดู
ดูวีดีโอนี้
510 คนดู
ดูวีดีโอนี้
347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
699 คนดู
ดูวีดีโอนี้
369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
352 คนดู
ดูวีดีโอนี้
371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1038 คนดู
ดูวีดีโอนี้
825 คนดู
ดูวีดีโอนี้
947 คนดู
ดูวีดีโอนี้
626 คนดู
ดูวีดีโอนี้
402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1002 คนดู
ดูวีดีโอนี้
439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
381 คนดู
ดูวีดีโอนี้
356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
363 คนดู

ความคิดเห็น