“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (203 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
807 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
738 คนดู
ดูวีดีโอนี้
807 คนดู
ดูวีดีโอนี้
766 คนดู
ดูวีดีโอนี้
709 คนดู
ดูวีดีโอนี้
702 คนดู
ดูวีดีโอนี้
718 คนดู
ดูวีดีโอนี้
797 คนดู
ดูวีดีโอนี้
688 คนดู
ดูวีดีโอนี้
840 คนดู
ดูวีดีโอนี้
838 คนดู
ดูวีดีโอนี้
743 คนดู
ดูวีดีโอนี้
792 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1115 คนดู
ดูวีดีโอนี้
649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
711 คนดู
ดูวีดีโอนี้
625 คนดู
ดูวีดีโอนี้
740 คนดู
ดูวีดีโอนี้
666 คนดู
ดูวีดีโอนี้
707 คนดู
ดูวีดีโอนี้
870 คนดู
ดูวีดีโอนี้
850 คนดู
ดูวีดีโอนี้
843 คนดู
ดูวีดีโอนี้
805 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
763 คนดู
ดูวีดีโอนี้
970 คนดู
ดูวีดีโอนี้
854 คนดู
ดูวีดีโอนี้
816 คนดู
ดูวีดีโอนี้
838 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1005 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
872 คนดู
ดูวีดีโอนี้
669 คนดู
ดูวีดีโอนี้
750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
908 คนดู
ดูวีดีโอนี้
708 คนดู
ดูวีดีโอนี้
857 คนดู
ดูวีดีโอนี้
673 คนดู
ดูวีดีโอนี้
648 คนดู
ดูวีดีโอนี้
605 คนดู
ดูวีดีโอนี้
729 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1009 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1115 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
698 คนดู
ดูวีดีโอนี้
649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
711 คนดู
ดูวีดีโอนี้
625 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1115 คนดู
ดูวีดีโอนี้
792 คนดู
ดูวีดีโอนี้
743 คนดู
ดูวีดีโอนี้
838 คนดู
ดูวีดีโอนี้
840 คนดู
ดูวีดีโอนี้
688 คนดู
ดูวีดีโอนี้
797 คนดู
ดูวีดีโอนี้
702 คนดู
ดูวีดีโอนี้
709 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
738 คนดู
ดูวีดีโอนี้
807 คนดู
ดูวีดีโอนี้
766 คนดู
ดูวีดีโอนี้
666 คนดู
ดูวีดีโอนี้
718 คนดู
ดูวีดีโอนี้
707 คนดู
ดูวีดีโอนี้
740 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1070 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
870 คนดู
ดูวีดีโอนี้
850 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1005 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2094 คนดู
ดูวีดีโอนี้
970 คนดู
ดูวีดีโอนี้
838 คนดู
ดูวีดีโอนี้
816 คนดู
ดูวีดีโอนี้
843 คนดู
ดูวีดีโอนี้
805 คนดู

ความคิดเห็น