ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 2.8 (104 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
673 คนดู
ดูวีดีโอนี้
409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
612 คนดู
ดูวีดีโอนี้
346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
413 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
510 คนดู
ดูวีดีโอนี้
373 คนดู
ดูวีดีโอนี้
464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
585 คนดู
ดูวีดีโอนี้
429 คนดู
ดูวีดีโอนี้
576 คนดู
ดูวีดีโอนี้
371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
785 คนดู
ดูวีดีโอนี้
732 คนดู
ดูวีดีโอนี้
714 คนดู
ดูวีดีโอนี้
827 คนดู
ดูวีดีโอนี้
669 คนดู
ดูวีดีโอนี้
715 คนดู
ดูวีดีโอนี้
469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
673 คนดู
ดูวีดีโอนี้
414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1033 คนดู
ดูวีดีโอนี้
817 คนดู
ดูวีดีโอนี้
924 คนดู
ดูวีดีโอนี้
612 คนดู
ดูวีดีโอนี้
388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
969 คนดู
ดูวีดีโอนี้
427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
354 คนดู

ความคิดเห็น