ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 2.8 (105 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
685 คนดู
ดูวีดีโอนี้
365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
362 คนดู
ดูวีดีโอนี้
432 คนดู
ดูวีดีโอนี้
338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
494 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
676 คนดู
ดูวีดีโอนี้
410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
416 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
511 คนดู
ดูวีดีโอนี้
374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
465 คนดู
ดูวีดีโอนี้
588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
579 คนดู
ดูวีดีโอนี้
372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
787 คนดู
ดูวีดีโอนี้
734 คนดู
ดูวีดีโอนี้
714 คนดู
ดูวีดีโอนี้
828 คนดู
ดูวีดีโอนี้
670 คนดู
ดูวีดีโอนี้
715 คนดู
ดูวีดีโอนี้
469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
676 คนดู
ดูวีดีโอนี้
415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
494 คนดู
ดูวีดีโอนี้
338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
432 คนดู
ดูวีดีโอนี้
347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
685 คนดู
ดูวีดีโอนี้
365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
362 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1033 คนดู
ดูวีดีโอนี้
817 คนดู
ดูวีดีโอนี้
925 คนดู
ดูวีดีโอนี้
614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
416 คนดู
ดูวีดีโอนี้
972 คนดู
ดูวีดีโอนี้
427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
355 คนดู

ความคิดเห็น