ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (246 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1005 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
922 คนดู
ดูวีดีโอนี้
982 คนดู
ดูวีดีโอนี้
943 คนดู
ดูวีดีโอนี้
848 คนดู
ดูวีดีโอนี้
848 คนดู
ดูวีดีโอนี้
896 คนดู
ดูวีดีโอนี้
996 คนดู
ดูวีดีโอนี้
847 คนดู
ดูวีดีโอนี้
984 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
896 คนดู
ดูวีดีโอนี้
944 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
761 คนดู
ดูวีดีโอนี้
841 คนดู
ดูวีดีโอนี้
768 คนดู
ดูวีดีโอนี้
854 คนดู
ดูวีดีโอนี้
800 คนดู
ดูวีดีโอนี้
845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
901 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1033 คนดู
ดูวีดีโอนี้
983 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1018 คนดู
ดูวีดีโอนี้
823 คนดู
ดูวีดีโอนี้
913 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
856 คนดู
ดูวีดีโอนี้
987 คนดู
ดูวีดีโอนี้
831 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
739 คนดู
ดูวีดีโอนี้
878 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1149 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
817 คนดู
ดูวีดีโอนี้
761 คนดู
ดูวีดีโอนี้
841 คนดู
ดูวีดีโอนี้
768 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
944 คนดู
ดูวีดีโอนี้
896 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
984 คนดู
ดูวีดีโอนี้
847 คนดู
ดูวีดีโอนี้
996 คนดู
ดูวีดีโอนี้
848 คนดู
ดูวีดีโอนี้
848 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
922 คนดู
ดูวีดีโอนี้
982 คนดู
ดูวีดีโอนี้
943 คนดู
ดูวีดีโอนี้
800 คนดู
ดูวีดีโอนี้
896 คนดู
ดูวีดีโอนี้
845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
854 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
983 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู

ความคิดเห็น