ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (195 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
745 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
675 คนดู
ดูวีดีโอนี้
744 คนดู
ดูวีดีโอนี้
702 คนดู
ดูวีดีโอนี้
661 คนดู
ดูวีดีโอนี้
638 คนดู
ดูวีดีโอนี้
648 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
622 คนดู
ดูวีดีโอนี้
803 คนดู
ดูวีดีโอนี้
777 คนดู
ดูวีดีโอนี้
676 คนดู
ดูวีดีโอนี้
717 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1050 คนดู
ดูวีดีโอนี้
615 คนดู
ดูวีดีโอนี้
653 คนดู
ดูวีดีโอนี้
568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
711 คนดู
ดูวีดีโอนี้
610 คนดู
ดูวีดีโอนี้
675 คนดู
ดูวีดีโอนี้
808 คนดู
ดูวีดีโอนี้
793 คนดู
ดูวีดีโอนี้
776 คนดู
ดูวีดีโอนี้
738 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
714 คนดู
ดูวีดีโอนี้
897 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
747 คนดู
ดูวีดีโอนี้
800 คนดู
ดูวีดีโอนี้
925 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
801 คนดู
ดูวีดีโอนี้
604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
686 คนดู
ดูวีดีโอนี้
878 คนดู
ดูวีดีโอนี้
649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
824 คนดู
ดูวีดีโอนี้
611 คนดู
ดูวีดีโอนี้
594 คนดู
ดูวีดีโอนี้
572 คนดู
ดูวีดีโอนี้
671 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1036 คนดู
ดูวีดีโอนี้
956 คนดู
ดูวีดีโอนี้
932 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
881 คนดู
ดูวีดีโอนี้
935 คนดู
ดูวีดีโอนี้
639 คนดู
ดูวีดีโอนี้
615 คนดู
ดูวีดีโอนี้
653 คนดู
ดูวีดีโอนี้
568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1050 คนดู
ดูวีดีโอนี้
717 คนดู
ดูวีดีโอนี้
676 คนดู
ดูวีดีโอนี้
777 คนดู
ดูวีดีโอนี้
803 คนดู
ดูวีดีโอนี้
622 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
638 คนดู
ดูวีดีโอนี้
661 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
675 คนดู
ดูวีดีโอนี้
744 คนดู
ดูวีดีโอนี้
702 คนดู
ดูวีดีโอนี้
610 คนดู
ดูวีดีโอนี้
648 คนดู
ดูวีดีโอนี้
675 คนดู
ดูวีดีโอนี้
711 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1012 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
808 คนดู
ดูวีดีโอนี้
793 คนดู
ดูวีดีโอนี้
925 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1940 คนดู
ดูวีดีโอนี้
897 คนดู
ดูวีดีโอนี้
800 คนดู
ดูวีดีโอนี้
747 คนดู
ดูวีดีโอนี้
776 คนดู
ดูวีดีโอนี้
738 คนดู

ความคิดเห็น