“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.0 (159 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
817 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
507 คนดู
ดูวีดีโอนี้
420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
618 คนดู
ดูวีดีโอนี้
558 คนดู
ดูวีดีโอนี้
464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
497 คนดู
ดูวีดีโอนี้
805 คนดู
ดูวีดีโอนี้
480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
541 คนดู
ดูวีดีโอนี้
423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
513 คนดู
ดูวีดีโอนี้
501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
470 คนดู
ดูวีดีโอนี้
451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
733 คนดู
ดูวีดีโอนี้
441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
494 คนดู
ดูวีดีโอนี้
554 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
617 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
506 คนดู
ดูวีดีโอนี้
696 คนดู
ดูวีดีโอนี้
484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
671 คนดู
ดูวีดีโอนี้
430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
881 คนดู
ดูวีดีโอนี้
786 คนดู
ดูวีดีโอนี้
777 คนดู
ดูวีดีโอนี้
888 คนดู
ดูวีดีโอนี้
726 คนดู
ดูวีดีโอนี้
776 คนดู
ดูวีดีโอนี้
500 คนดู
ดูวีดีโอนี้
480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
805 คนดู
ดูวีดีโอนี้
497 คนดู
ดูวีดีโอนี้
464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
558 คนดู
ดูวีดีโอนี้
618 คนดู
ดูวีดีโอนี้
420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
507 คนดู
ดูวีดีโอนี้
427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
817 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
513 คนดู
ดูวีดีโอนี้
541 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
872 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
733 คนดู
ดูวีดีโอนี้
501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
554 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
494 คนดู
ดูวีดีโอนี้
451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
470 คนดู
ดูวีดีโอนี้
451 คนดู

ความคิดเห็น