“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (179 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
911 คนดู
ดูวีดีโอนี้
534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
556 คนดู
ดูวีดีโอนี้
534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
505 คนดู
ดูวีดีโอนี้
504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
585 คนดู
ดูวีดีโอนี้
497 คนดู
ดูวีดีโอนี้
706 คนดู
ดูวีดีโอนี้
640 คนดู
ดูวีดีโอนี้
539 คนดู
ดูวีดีโอนี้
568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
899 คนดู
ดูวีดีโอนี้
520 คนดู
ดูวีดีโอนี้
535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
620 คนดู
ดูวีดีโอนี้
481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
581 คนดู
ดูวีดีโอนี้
598 คนดู
ดูวีดีโอนี้
568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
543 คนดู
ดูวีดีโอนี้
850 คนดู
ดูวีดีโอนี้
536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
669 คนดู
ดูวีดีโอนี้
586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
552 คนดู
ดูวีดีโอนี้
598 คนดู
ดูวีดีโอนี้
664 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
683 คนดู
ดูวีดีโอนี้
478 คนดู
ดูวีดีโอนี้
560 คนดู
ดูวีดีโอนี้
757 คนดู
ดูวีดีโอนี้
531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
732 คนดู
ดูวีดีโอนี้
487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
946 คนดู
ดูวีดีโอนี้
836 คนดู
ดูวีดีโอนี้
826 คนดู
ดูวีดีโอนี้
935 คนดู
ดูวีดีโอนี้
776 คนดู
ดูวีดีโอนี้
823 คนดู
ดูวีดีโอนี้
536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
520 คนดู
ดูวีดีโอนี้
535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
899 คนดู
ดูวีดีโอนี้
568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
539 คนดู
ดูวีดีโอนี้
640 คนดู
ดูวีดีโอนี้
706 คนดู
ดูวีดีโอนี้
497 คนดู
ดูวีดีโอนี้
585 คนดู
ดูวีดีโอนี้
505 คนดู
ดูวีดีโอนี้
534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
911 คนดู
ดูวีดีโอนี้
534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
556 คนดู
ดูวีดีโอนี้
481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
581 คนดู
ดูวีดีโอนี้
620 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
915 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1109 คนดู
ดูวีดีโอนี้
850 คนดู
ดูวีดีโอนี้
598 คนดู
ดูวีดีโอนี้
568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
664 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
669 คนดู
ดูวีดีโอนี้
598 คนดู
ดูวีดีโอนี้
552 คนดู
ดูวีดีโอนี้
569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
543 คนดู

ความคิดเห็น