ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (231 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
938 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
866 คนดู
ดูวีดีโอนี้
920 คนดู
ดูวีดีโอนี้
884 คนดู
ดูวีดีโอนี้
793 คนดู
ดูวีดีโอนี้
792 คนดู
ดูวีดีโอนี้
834 คนดู
ดูวีดีโอนี้
932 คนดู
ดูวีดีโอนี้
795 คนดู
ดูวีดีโอนี้
923 คนดู
ดูวีดีโอนี้
952 คนดู
ดูวีดีโอนี้
841 คนดู
ดูวีดีโอนี้
892 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
722 คนดู
ดูวีดีโอนี้
801 คนดู
ดูวีดีโอนี้
718 คนดู
ดูวีดีโอนี้
816 คนดู
ดูวีดีโอนี้
758 คนดู
ดูวีดีโอนี้
791 คนดู
ดูวีดีโอนี้
987 คนดู
ดูวีดีโอนี้
973 คนดู
ดูวีดีโอนี้
961 คนดู
ดูวีดีโอนี้
922 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
851 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
976 คนดู
ดูวีดีโอนี้
932 คนดู
ดูวีดีโอนี้
945 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
968 คนดู
ดูวีดีโอนี้
778 คนดู
ดูวีดีโอนี้
853 คนดู
ดูวีดีโอนี้
993 คนดู
ดูวีดีโอนี้
808 คนดู
ดูวีดีโอนี้
942 คนดู
ดูวีดีโอนี้
767 คนดู
ดูวีดีโอนี้
751 คนดู
ดูวีดีโอนี้
696 คนดู
ดูวีดีโอนี้
827 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1031 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1070 คนดู
ดูวีดีโอนี้
769 คนดู
ดูวีดีโอนี้
722 คนดู
ดูวีดีโอนี้
801 คนดู
ดูวีดีโอนี้
718 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
892 คนดู
ดูวีดีโอนี้
841 คนดู
ดูวีดีโอนี้
952 คนดู
ดูวีดีโอนี้
923 คนดู
ดูวีดีโอนี้
795 คนดู
ดูวีดีโอนี้
932 คนดู
ดูวีดีโอนี้
792 คนดู
ดูวีดีโอนี้
793 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
866 คนดู
ดูวีดีโอนี้
920 คนดู
ดูวีดีโอนี้
884 คนดู
ดูวีดีโอนี้
758 คนดู
ดูวีดีโอนี้
834 คนดู
ดูวีดีโอนี้
791 คนดู
ดูวีดีโอนี้
816 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
987 คนดู
ดูวีดีโอนี้
973 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
945 คนดู
ดูวีดีโอนี้
932 คนดู
ดูวีดีโอนี้
961 คนดู
ดูวีดีโอนี้
922 คนดู

ความคิดเห็น