“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (206 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
833 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
772 คนดู
ดูวีดีโอนี้
839 คนดู
ดูวีดีโอนี้
797 คนดู
ดูวีดีโอนี้
727 คนดู
ดูวีดีโอนี้
723 คนดู
ดูวีดีโอนี้
745 คนดู
ดูวีดีโอนี้
831 คนดู
ดูวีดีโอนี้
716 คนดู
ดูวีดีโอนี้
858 คนดู
ดูวีดีโอนี้
865 คนดู
ดูวีดีโอนี้
769 คนดู
ดูวีดีโอนี้
815 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1141 คนดู
ดูวีดีโอนี้
662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
645 คนดู
ดูวีดีโอนี้
753 คนดู
ดูวีดีโอนี้
692 คนดู
ดูวีดีโอนี้
725 คนดู
ดูวีดีโอนี้
909 คนดู
ดูวีดีโอนี้
885 คนดู
ดูวีดีโอนี้
876 คนดู
ดูวีดีโอนี้
846 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
789 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
893 คนดู
ดูวีดีโอนี้
850 คนดู
ดูวีดีโอนี้
864 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
903 คนดู
ดูวีดีโอนี้
702 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
739 คนดู
ดูวีดีโอนี้
881 คนดู
ดูวีดีโอนี้
705 คนดู
ดูวีดีโอนี้
679 คนดู
ดูวีดีโอนี้
632 คนดู
ดูวีดีโอนี้
758 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1022 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
947 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1008 คนดู
ดูวีดีโอนี้
719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
645 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1141 คนดู
ดูวีดีโอนี้
815 คนดู
ดูวีดีโอนี้
769 คนดู
ดูวีดีโอนี้
865 คนดู
ดูวีดีโอนี้
858 คนดู
ดูวีดีโอนี้
716 คนดู
ดูวีดีโอนี้
831 คนดู
ดูวีดีโอนี้
723 คนดู
ดูวีดีโอนี้
727 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
772 คนดู
ดูวีดีโอนี้
839 คนดู
ดูวีดีโอนี้
797 คนดู
ดูวีดีโอนี้
692 คนดู
ดูวีดีโอนี้
745 คนดู
ดูวีดีโอนี้
725 คนดู
ดูวีดีโอนี้
753 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1312 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
909 คนดู
ดูวีดีโอนี้
885 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
864 คนดู
ดูวีดีโอนี้
850 คนดู
ดูวีดีโอนี้
876 คนดู
ดูวีดีโอนี้
846 คนดู

ความคิดเห็น