พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (195 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
695 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1021 คนดู
ดูวีดีโอนี้
645 คนดู
ดูวีดีโอนี้
712 คนดู
ดูวีดีโอนี้
673 คนดู
ดูวีดีโอนี้
641 คนดู
ดูวีดีโอนี้
612 คนดู
ดูวีดีโอนี้
614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
700 คนดู
ดูวีดีโอนี้
593 คนดู
ดูวีดีโอนี้
782 คนดู
ดูวีดีโอนี้
743 คนดู
ดูวีดีโอนี้
644 คนดู
ดูวีดีโอนี้
687 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1019 คนดู
ดูวีดีโอนี้
594 คนดู
ดูวีดีโอนี้
629 คนดู
ดูวีดีโอนี้
542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
693 คนดู
ดูวีดีโอนี้
581 คนดู
ดูวีดีโอนี้
652 คนดู
ดูวีดีโอนี้
758 คนดู
ดูวีดีโอนี้
740 คนดู
ดูวีดีโอนี้
729 คนดู
ดูวีดีโอนี้
697 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
681 คนดู
ดูวีดีโอนี้
848 คนดู
ดูวีดีโอนี้
745 คนดู
ดูวีดีโอนี้
708 คนดู
ดูวีดีโอนี้
767 คนดู
ดูวีดีโอนี้
870 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
775 คนดู
ดูวีดีโอนี้
575 คนดู
ดูวีดีโอนี้
662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
855 คนดู
ดูวีดีโอนี้
619 คนดู
ดูวีดีโอนี้
808 คนดู
ดูวีดีโอนี้
585 คนดู
ดูวีดีโอนี้
565 คนดู
ดูวีดีโอนี้
552 คนดู
ดูวีดีโอนี้
640 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1021 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
907 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1013 คนดู
ดูวีดีโอนี้
855 คนดู
ดูวีดีโอนี้
912 คนดู
ดูวีดีโอนี้
616 คนดู
ดูวีดีโอนี้
594 คนดู
ดูวีดีโอนี้
629 คนดู
ดูวีดีโอนี้
542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1019 คนดู
ดูวีดีโอนี้
687 คนดู
ดูวีดีโอนี้
644 คนดู
ดูวีดีโอนี้
743 คนดู
ดูวีดีโอนี้
782 คนดู
ดูวีดีโอนี้
593 คนดู
ดูวีดีโอนี้
700 คนดู
ดูวีดีโอนี้
612 คนดู
ดูวีดีโอนี้
641 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1021 คนดู
ดูวีดีโอนี้
645 คนดู
ดูวีดีโอนี้
712 คนดู
ดูวีดีโอนี้
673 คนดู
ดูวีดีโอนี้
581 คนดู
ดูวีดีโอนี้
614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
652 คนดู
ดูวีดีโอนี้
693 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
988 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
758 คนดู
ดูวีดีโอนี้
740 คนดู
ดูวีดีโอนี้
870 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
848 คนดู
ดูวีดีโอนี้
767 คนดู
ดูวีดีโอนี้
708 คนดู
ดูวีดีโอนี้
729 คนดู
ดูวีดีโอนี้
697 คนดู

ความคิดเห็น