ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (208 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
850 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1115 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
856 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
736 คนดู
ดูวีดีโอนี้
738 คนดู
ดูวีดีโอนี้
760 คนดู
ดูวีดีโอนี้
851 คนดู
ดูวีดีโอนี้
735 คนดู
ดูวีดีโอนี้
872 คนดู
ดูวีดีโอนี้
887 คนดู
ดูวีดีโอนี้
785 คนดู
ดูวีดีโอนี้
833 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
670 คนดู
ดูวีดีโอนี้
741 คนดู
ดูวีดีโอนี้
657 คนดู
ดูวีดีโอนี้
764 คนดู
ดูวีดีโอนี้
700 คนดู
ดูวีดีโอนี้
731 คนดู
ดูวีดีโอนี้
922 คนดู
ดูวีดีโอนี้
896 คนดู
ดูวีดีโอนี้
890 คนดู
ดูวีดีโอนี้
861 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1114 คนดู
ดูวีดีโอนี้
794 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1023 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
866 คนดู
ดูวีดีโอนี้
871 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
914 คนดู
ดูวีดีโอนี้
717 คนดู
ดูวีดีโอนี้
798 คนดู
ดูวีดีโอนี้
934 คนดู
ดูวีดีโอนี้
749 คนดู
ดูวีดีโอนี้
890 คนดู
ดูวีดีโอนี้
715 คนดู
ดูวีดีโอนี้
693 คนดู
ดูวีดีโอนี้
639 คนดู
ดูวีดีโอนี้
766 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1080 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1036 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
960 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1015 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
670 คนดู
ดูวีดีโอนี้
741 คนดู
ดูวีดีโอนี้
657 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
833 คนดู
ดูวีดีโอนี้
785 คนดู
ดูวีดีโอนี้
887 คนดู
ดูวีดีโอนี้
872 คนดู
ดูวีดีโอนี้
735 คนดู
ดูวีดีโอนี้
851 คนดู
ดูวีดีโอนี้
738 คนดู
ดูวีดีโอนี้
736 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1115 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
856 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
700 คนดู
ดูวีดีโอนี้
760 คนดู
ดูวีดีโอนี้
731 คนดู
ดูวีดีโอนี้
764 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1101 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1114 คนดู
ดูวีดีโอนี้
922 คนดู
ดูวีดีโอนี้
896 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1023 คนดู
ดูวีดีโอนี้
871 คนดู
ดูวีดีโอนี้
866 คนดู
ดูวีดีโอนี้
890 คนดู
ดูวีดีโอนี้
861 คนดู

ความคิดเห็น