พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 2.8 (98 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
660 คนดู
ดูวีดีโอนี้
357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
658 คนดู
ดูวีดีโอนี้
402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
302 คนดู
ดูวีดีโอนี้
437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
335 คนดู
ดูวีดีโอนี้
429 คนดู
ดูวีดีโอนี้
380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
418 คนดู
ดูวีดีโอนี้
350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
404 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
461 คนดู
ดูวีดีโอนี้
569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
560 คนดู
ดูวีดีโอนี้
367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
773 คนดู
ดูวีดีโอนี้
725 คนดู
ดูวีดีโอนี้
710 คนดู
ดูวีดีโอนี้
812 คนดู
ดูวีดีโอนี้
666 คนดู
ดูวีดีโอนี้
711 คนดู
ดูวีดีโอนี้
466 คนดู
ดูวีดีโอนี้
402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
302 คนดู
ดูวีดีโอนี้
658 คนดู
ดูวีดีโอนี้
408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
660 คนดู
ดูวีดีโอนี้
357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
335 คนดู
ดูวีดีโอนี้
354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
429 คนดู
ดูวีดีโอนี้
437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
811 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
938 คนดู
ดูวีดีโอนี้
418 คนดู
ดูวีดีโอนี้
361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
347 คนดู

ความคิดเห็น