ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (177 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
890 คนดู
ดูวีดีโอนี้
513 คนดู
ดูวีดีโอนี้
584 คนดู
ดูวีดีโอนี้
531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
514 คนดู
ดูวีดีโอนี้
481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
478 คนดู
ดูวีดีโอนี้
682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
618 คนดู
ดูวีดีโอนี้
516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
880 คนดู
ดูวีดีโอนี้
510 คนดู
ดูวีดีโอนี้
516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
462 คนดู
ดูวีดีโอนี้
568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
575 คนดู
ดูวีดีโอนี้
543 คนดู
ดูวีดีโอนี้
548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
821 คนดู
ดูวีดีโอนี้
511 คนดู
ดูวีดีโอนี้
631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
555 คนดู
ดูวีดีโอนี้
522 คนดู
ดูวีดีโอนี้
573 คนดู
ดูวีดีโอนี้
635 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
669 คนดู
ดูวีดีโอนี้
462 คนดู
ดูวีดีโอนี้
545 คนดู
ดูวีดีโอนี้
744 คนดู
ดูวีดีโอนี้
518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
724 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
462 คนดู
ดูวีดีโอนี้
475 คนดู
ดูวีดีโอนี้
517 คนดู
ดูวีดีโอนี้
930 คนดู
ดูวีดีโอนี้
824 คนดู
ดูวีดีโอนี้
817 คนดู
ดูวีดีโอนี้
926 คนดู
ดูวีดีโอนี้
764 คนดู
ดูวีดีโอนี้
814 คนดู
ดูวีดีโอนี้
529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
510 คนดู
ดูวีดีโอนี้
516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
880 คนดู
ดูวีดีโอนี้
549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
618 คนดู
ดูวีดีโอนี้
682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
478 คนดู
ดูวีดีโอนี้
564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
514 คนดู
ดูวีดีโอนี้
890 คนดู
ดูวีดีโอนี้
513 คนดู
ดูวีดีโอนี้
584 คนดู
ดูวีดีโอนี้
531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
462 คนดู
ดูวีดีโอนี้
484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
907 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1096 คนดู
ดูวีดีโอนี้
821 คนดู
ดูวีดีโอนี้
575 คนดู
ดูวีดีโอนี้
543 คนดู
ดูวีดีโอนี้
635 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
573 คนดู
ดูวีดีโอนี้
522 คนดู
ดูวีดีโอนี้
548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
519 คนดู

ความคิดเห็น