พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (290 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1310 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1141 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1024 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1096 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1071 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1093 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1220 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1473 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1003 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1021 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1010 คนดู
ดูวีดีโอนี้
909 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
967 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1024 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1141 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1310 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1071 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1093 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1096 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1616 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2637 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1220 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู

ความคิดเห็น