“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 2.9 (122 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
714 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
521 คนดู
ดูวีดีโอนี้
496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
708 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
322 คนดู
ดูวีดีโอนี้
463 คนดู
ดูวีดีโอนี้
360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
641 คนดู
ดูวีดีโอนี้
364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
437 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
540 คนดู
ดูวีดีโอนี้
389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
613 คนดู
ดูวีดีโอนี้
439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
602 คนดู
ดูวีดีโอนี้
384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
811 คนดู
ดูวีดีโอนี้
744 คนดู
ดูวีดีโอนี้
729 คนดู
ดูวีดีโอนี้
839 คนดู
ดูวีดีโอนี้
684 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
322 คนดู
ดูวีดีโอนี้
708 คนดู
ดูวีดีโอนี้
433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
521 คนดู
ดูวีดีโอนี้
356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
714 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
463 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
831 คนดู
ดูวีดีโอนี้
968 คนดู
ดูวีดีโอนี้
641 คนดู
ดูวีดีโอนี้
410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู

ความคิดเห็น