พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (198 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
776 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
712 คนดู
ดูวีดีโอนี้
781 คนดู
ดูวีดีโอนี้
735 คนดู
ดูวีดีโอนี้
685 คนดู
ดูวีดีโอนี้
676 คนดู
ดูวีดีโอนี้
688 คนดู
ดูวีดีโอนี้
767 คนดู
ดูวีดีโอนี้
658 คนดู
ดูวีดีโอนี้
823 คนดู
ดูวีดีโอนี้
812 คนดู
ดูวีดีโอนี้
712 คนดู
ดูวีดีโอนี้
760 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1088 คนดู
ดูวีดีโอนี้
630 คนดู
ดูวีดีโอนี้
687 คนดู
ดูวีดีโอนี้
596 คนดู
ดูวีดีโอนี้
729 คนดู
ดูวีดีโอนี้
642 คนดู
ดูวีดีโอนี้
691 คนดู
ดูวีดีโอนี้
842 คนดู
ดูวีดีโอนี้
819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
811 คนดู
ดูวีดีโอนี้
771 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
744 คนดู
ดูวีดีโอนี้
942 คนดู
ดูวีดีโอนี้
825 คนดู
ดูวีดีโอนี้
784 คนดู
ดูวีดีโอนี้
819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
971 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
840 คนดู
ดูวีดีโอนี้
633 คนดู
ดูวีดีโอนี้
719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
892 คนดู
ดูวีดีโอนี้
678 คนดู
ดูวีดีโอนี้
839 คนดู
ดูวีดีโอนี้
647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
620 คนดู
ดูวีดีโอนี้
587 คนดู
ดูวีดีโอนี้
699 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1050 คนดู
ดูวีดีโอนี้
984 คนดู
ดูวีดีโอนี้
971 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1088 คนดู
ดูวีดีโอนี้
907 คนดู
ดูวีดีโอนี้
961 คนดู
ดูวีดีโอนี้
664 คนดู
ดูวีดีโอนี้
630 คนดู
ดูวีดีโอนี้
687 คนดู
ดูวีดีโอนี้
596 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1088 คนดู
ดูวีดีโอนี้
760 คนดู
ดูวีดีโอนี้
712 คนดู
ดูวีดีโอนี้
812 คนดู
ดูวีดีโอนี้
823 คนดู
ดูวีดีโอนี้
658 คนดู
ดูวีดีโอนี้
767 คนดู
ดูวีดีโอนี้
676 คนดู
ดูวีดีโอนี้
685 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
712 คนดู
ดูวีดีโอนี้
781 คนดู
ดูวีดีโอนี้
735 คนดู
ดูวีดีโอนี้
642 คนดู
ดูวีดีโอนี้
688 คนดู
ดูวีดีโอนี้
691 คนดู
ดูวีดีโอนี้
729 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
842 คนดู
ดูวีดีโอนี้
819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
971 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2021 คนดู
ดูวีดีโอนี้
942 คนดู
ดูวีดีโอนี้
819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
784 คนดู
ดูวีดีโอนี้
811 คนดู
ดูวีดีโอนี้
771 คนดู

ความคิดเห็น