ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.0 (163 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
541 คนดู
ดูวีดีโอนี้
476 คนดู
ดูวีดีโอนี้
468 คนดู
ดูวีดีโอนี้
438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
526 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
641 คนดู
ดูวีดีโอนี้
572 คนดู
ดูวีดีโอนี้
476 คนดู
ดูวีดีโอนี้
510 คนดู
ดูวีดีโอนี้
828 คนดู
ดูวีดีโอนี้
488 คนดู
ดูวีดีโอนี้
484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
557 คนดู
ดูวีดีโอนี้
430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
523 คนดู
ดูวีดีโอนี้
493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
498 คนดู
ดูวีดีโอนี้
474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
765 คนดู
ดูวีดีโอนี้
466 คนดู
ดูวีดีโอนี้
564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
581 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
638 คนดู
ดูวีดีโอนี้
432 คนดู
ดูวีดีโอนี้
513 คนดู
ดูวีดีโอนี้
713 คนดู
ดูวีดีโอนี้
490 คนดู
ดูวีดีโอนี้
694 คนดู
ดูวีดีโอนี้
439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
488 คนดู
ดูวีดีโอนี้
895 คนดู
ดูวีดีโอนี้
792 คนดู
ดูวีดีโอนี้
785 คนดู
ดูวีดีโอนี้
894 คนดู
ดูวีดีโอนี้
732 คนดู
ดูวีดีโอนี้
783 คนดู
ดูวีดีโอนี้
503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
488 คนดู
ดูวีดีโอนี้
484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
828 คนดู
ดูวีดีโอนี้
510 คนดู
ดูวีดีโอนี้
476 คนดู
ดูวีดีโอนี้
572 คนดู
ดูวีดีโอนี้
641 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
526 คนดู
ดูวีดีโอนี้
438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
468 คนดู
ดูวีดีโอนี้
845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
541 คนดู
ดูวีดีโอนี้
476 คนดู
ดูวีดีโอนี้
430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
557 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
879 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1068 คนดู
ดูวีดีโอนี้
765 คนดู
ดูวีดีโอนี้
523 คนดู
ดูวีดีโอนี้
493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
581 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ดูวีดีโอนี้
564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
498 คนดู
ดูวีดีโอนี้
474 คนดู

ความคิดเห็น