พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.0 (152 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
486 คนดู
ดูวีดีโอนี้
396 คนดู
ดูวีดีโอนี้
592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
538 คนดู
ดูวีดีโอนี้
440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
779 คนดู
ดูวีดีโอนี้
461 คนดู
ดูวีดีโอนี้
450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
523 คนดู
ดูวีดีโอนี้
401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
499 คนดู
ดูวีดีโอนี้
474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
701 คนดู
ดูวีดีโอนี้
416 คนดู
ดูวีดีโอนี้
516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
429 คนดู
ดูวีดีโอนี้
473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
527 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
494 คนดู
ดูวีดีโอนี้
674 คนดู
ดูวีดีโอนี้
473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
651 คนดู
ดูวีดีโอนี้
412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
466 คนดู
ดูวีดีโอนี้
862 คนดู
ดูวีดีโอนี้
771 คนดู
ดูวีดีโอนี้
762 คนดู
ดูวีดีโอนี้
873 คนดู
ดูวีดีโอนี้
714 คนดู
ดูวีดีโอนี้
760 คนดู
ดูวีดีโอนี้
496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
461 คนดู
ดูวีดีโอนี้
450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
779 คนดู
ดูวีดีโอนี้
480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
538 คนดู
ดูวีดีโอนี้
592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
396 คนดู
ดูวีดีโอนี้
486 คนดู
ดูวีดีโอนี้
404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
499 คนดู
ดูวีดีโอนี้
523 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1071 คนดู
ดูวีดีโอนี้
864 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
701 คนดู
ดูวีดีโอนี้
474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
527 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
429 คนดู
ดูวีดีโอนี้
442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
431 คนดู

ความคิดเห็น