“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.0 (163 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
830 คนดู
ดูวีดีโอนี้
442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
468 คนดู
ดูวีดีโอนี้
461 คนดู
ดูวีดีโอนี้
429 คนดู
ดูวีดีโอนี้
442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
630 คนดู
ดูวีดีโอนี้
564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
821 คนดู
ดูวีดีโอนี้
482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
475 คนดู
ดูวีดีโอนี้
385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
521 คนดู
ดูวีดีโอนี้
508 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
457 คนดู
ดูวีดีโอนี้
746 คนดู
ดูวีดีโอนี้
449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
564 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
509 คนดู
ดูวีดีโอนี้
704 คนดู
ดูวีดีโอนี้
487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
686 คนดู
ดูวีดีโอนี้
434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
445 คนดู
ดูวีดีโอนี้
486 คนดู
ดูวีดีโอนี้
889 คนดู
ดูวีดีโอนี้
787 คนดู
ดูวีดีโอนี้
779 คนดู
ดูวีดีโอนี้
892 คนดู
ดูวีดีโอนี้
727 คนดู
ดูวีดีโอนี้
780 คนดู
ดูวีดีโอนี้
501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
475 คนดู
ดูวีดีโอนี้
385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
821 คนดู
ดูวีดีโอนี้
503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
630 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
429 คนดู
ดูวีดีโอนี้
461 คนดู
ดูวีดีโอนี้
830 คนดู
ดูวีดีโอนี้
442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
468 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
521 คนดู
ดูวีดีโอนี้
549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
874 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
746 คนดู
ดูวีดีโอนี้
508 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
457 คนดู

ความคิดเห็น