พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 2.9 (118 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
709 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
491 คนดู
ดูวีดีโอนี้
393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
706 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
381 คนดู
ดูวีดีโอนี้
381 คนดู
ดูวีดีโอนี้
372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
639 คนดู
ดูวีดีโอนี้
362 คนดู
ดูวีดีโอนี้
448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
434 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
537 คนดู
ดูวีดีโอนี้
388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
610 คนดู
ดูวีดีโอนี้
437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
600 คนดู
ดูวีดีโอนี้
381 คนดู
ดูวีดีโอนี้
382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
808 คนดู
ดูวีดีโอนี้
743 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
839 คนดู
ดูวีดีโอนี้
683 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
706 คนดู
ดูวีดีโอนี้
431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
491 คนดู
ดูวีดีโอนี้
518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
709 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
828 คนดู
ดูวีดีโอนี้
962 คนดู
ดูวีดีโอนี้
639 คนดู
ดูวีดีโอนี้
407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
381 คนดู
ดูวีดีโอนี้
434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
381 คนดู
ดูวีดีโอนี้
372 คนดู

ความคิดเห็น