ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (181 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
520 คนดู
ดูวีดีโอนี้
940 คนดู
ดูวีดีโอนี้
562 คนดู
ดูวีดีโอนี้
635 คนดู
ดูวีดีโอนี้
585 คนดู
ดูวีดีโอนี้
563 คนดู
ดูวีดีโอนี้
532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
528 คนดู
ดูวีดีโอนี้
614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
726 คนดู
ดูวีดีโอนี้
664 คนดู
ดูวีดีโอนี้
562 คนดู
ดูวีดีโอนี้
598 คนดู
ดูวีดีโอนี้
932 คนดู
ดูวีดีโอนี้
540 คนดู
ดูวีดีโอนี้
550 คนดู
ดูวีดีโอนี้
467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
636 คนดู
ดูวีดีโอนี้
504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
599 คนดู
ดูวีดีโอนี้
631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
605 คนดู
ดูวีดีโอนี้
603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
577 คนดู
ดูวีดีโอนี้
878 คนดู
ดูวีดีโอนี้
570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
706 คนดู
ดูวีดีโอนี้
622 คนดู
ดูวีดีโอนี้
579 คนดู
ดูวีดีโอนี้
636 คนดู
ดูวีดีโอนี้
709 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
700 คนดู
ดูวีดีโอนี้
501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
782 คนดู
ดูวีดีโอนี้
551 คนดู
ดูวีดีโอนี้
747 คนดู
ดูวีดีโอนี้
509 คนดู
ดูวีดีโอนี้
494 คนดู
ดูวีดีโอนี้
504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
556 คนดู
ดูวีดีโอนี้
966 คนดู
ดูวีดีโอนี้
858 คนดู
ดูวีดีโอนี้
844 คนดู
ดูวีดีโอนี้
955 คนดู
ดูวีดีโอนี้
794 คนดู
ดูวีดีโอนี้
840 คนดู
ดูวีดีโอนี้
549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
540 คนดู
ดูวีดีโอนี้
550 คนดู
ดูวีดีโอนี้
467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
932 คนดู
ดูวีดีโอนี้
598 คนดู
ดูวีดีโอนี้
562 คนดู
ดูวีดีโอนี้
664 คนดู
ดูวีดีโอนี้
726 คนดู
ดูวีดีโอนี้
518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
563 คนดู
ดูวีดีโอนี้
940 คนดู
ดูวีดีโอนี้
562 คนดู
ดูวีดีโอนี้
635 คนดู
ดูวีดีโอนี้
585 คนดู
ดูวีดีโอนี้
504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
528 คนดู
ดูวีดีโอนี้
599 คนดู
ดูวีดีโอนี้
636 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1132 คนดู
ดูวีดีโอนี้
932 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1125 คนดู
ดูวีดีโอนี้
878 คนดู
ดูวีดีโอนี้
631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
605 คนดู
ดูวีดีโอนี้
709 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
706 คนดู
ดูวีดีโอนี้
636 คนดู
ดูวีดีโอนี้
579 คนดู
ดูวีดีโอนี้
603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
577 คนดู

ความคิดเห็น