ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (211 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
866 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1124 คนดู
ดูวีดีโอนี้
804 คนดู
ดูวีดีโอนี้
867 คนดู
ดูวีดีโอนี้
828 คนดู
ดูวีดีโอนี้
746 คนดู
ดูวีดีโอนี้
747 คนดู
ดูวีดีโอนี้
769 คนดู
ดูวีดีโอนี้
867 คนดู
ดูวีดีโอนี้
746 คนดู
ดูวีดีโอนี้
879 คนดู
ดูวีดีโอนี้
901 คนดู
ดูวีดีโอนี้
802 คนดู
ดูวีดีโอนี้
843 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
677 คนดู
ดูวีดีโอนี้
754 คนดู
ดูวีดีโอนี้
672 คนดู
ดูวีดีโอนี้
773 คนดู
ดูวีดีโอนี้
710 คนดู
ดูวีดีโอนี้
740 คนดู
ดูวีดีโอนี้
932 คนดู
ดูวีดีโอนี้
915 คนดู
ดูวีดีโอนี้
905 คนดู
ดูวีดีโอนี้
873 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1128 คนดู
ดูวีดีโอนี้
804 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
919 คนดู
ดูวีดีโอนี้
883 คนดู
ดูวีดีโอนี้
884 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1079 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
926 คนดู
ดูวีดีโอนี้
727 คนดู
ดูวีดีโอนี้
808 คนดู
ดูวีดีโอนี้
942 คนดู
ดูวีดีโอนี้
760 คนดู
ดูวีดีโอนี้
899 คนดู
ดูวีดีโอนี้
723 คนดู
ดูวีดีโอนี้
703 คนดู
ดูวีดีโอนี้
647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
776 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1054 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
976 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1028 คนดู
ดูวีดีโอนี้
734 คนดู
ดูวีดีโอนี้
677 คนดู
ดูวีดีโอนี้
754 คนดู
ดูวีดีโอนี้
672 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
843 คนดู
ดูวีดีโอนี้
802 คนดู
ดูวีดีโอนี้
901 คนดู
ดูวีดีโอนี้
879 คนดู
ดูวีดีโอนี้
746 คนดู
ดูวีดีโอนี้
867 คนดู
ดูวีดีโอนี้
747 คนดู
ดูวีดีโอนี้
746 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1124 คนดู
ดูวีดีโอนี้
804 คนดู
ดูวีดีโอนี้
867 คนดู
ดูวีดีโอนี้
828 คนดู
ดูวีดีโอนี้
710 คนดู
ดูวีดีโอนี้
769 คนดู
ดูวีดีโอนี้
740 คนดู
ดูวีดีโอนี้
773 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1116 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1128 คนดู
ดูวีดีโอนี้
932 คนดู
ดูวีดีโอนี้
915 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1079 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2191 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
884 คนดู
ดูวีดีโอนี้
883 คนดู
ดูวีดีโอนี้
905 คนดู
ดูวีดีโอนี้
873 คนดู

ความคิดเห็น