พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (198 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
754 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1050 คนดู
ดูวีดีโอนี้
690 คนดู
ดูวีดีโอนี้
759 คนดู
ดูวีดีโอนี้
715 คนดู
ดูวีดีโอนี้
670 คนดู
ดูวีดีโอนี้
652 คนดู
ดูวีดีโอนี้
661 คนดู
ดูวีดีโอนี้
740 คนดู
ดูวีดีโอนี้
634 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
791 คนดู
ดูวีดีโอนี้
689 คนดู
ดูวีดีโอนี้
732 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
619 คนดู
ดูวีดีโอนี้
667 คนดู
ดูวีดีโอนี้
578 คนดู
ดูวีดีโอนี้
718 คนดู
ดูวีดีโอนี้
620 คนดู
ดูวีดีโอนี้
679 คนดู
ดูวีดีโอนี้
820 คนดู
ดูวีดีโอนี้
803 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
756 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
731 คนดู
ดูวีดีโอนี้
917 คนดู
ดูวีดีโอนี้
804 คนดู
ดูวีดีโอนี้
760 คนดู
ดูวีดีโอนี้
804 คนดู
ดูวีดีโอนี้
942 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
816 คนดู
ดูวีดีโอนี้
612 คนดู
ดูวีดีโอนี้
698 คนดู
ดูวีดีโอนี้
882 คนดู
ดูวีดีโอนี้
658 คนดู
ดูวีดีโอนี้
830 คนดู
ดูวีดีโอนี้
623 คนดู
ดูวีดีโอนี้
602 คนดู
ดูวีดีโอนี้
577 คนดู
ดูวีดีโอนี้
680 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1043 คนดู
ดูวีดีโอนี้
966 คนดู
ดูวีดีโอนี้
949 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
889 คนดู
ดูวีดีโอนี้
947 คนดู
ดูวีดีโอนี้
649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
619 คนดู
ดูวีดีโอนี้
667 คนดู
ดูวีดีโอนี้
578 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
732 คนดู
ดูวีดีโอนี้
689 คนดู
ดูวีดีโอนี้
791 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
634 คนดู
ดูวีดีโอนี้
740 คนดู
ดูวีดีโอนี้
652 คนดู
ดูวีดีโอนี้
670 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1050 คนดู
ดูวีดีโอนี้
690 คนดู
ดูวีดีโอนี้
759 คนดู
ดูวีดีโอนี้
715 คนดู
ดูวีดีโอนี้
620 คนดู
ดูวีดีโอนี้
661 คนดู
ดูวีดีโอนี้
679 คนดู
ดูวีดีโอนี้
718 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1022 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
820 คนดู
ดูวีดีโอนี้
803 คนดู
ดูวีดีโอนี้
942 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1970 คนดู
ดูวีดีโอนี้
917 คนดู
ดูวีดีโอนี้
804 คนดู
ดูวีดีโอนี้
760 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
756 คนดู

ความคิดเห็น