“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (188 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
584 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
ดูวีดีโอนี้
600 คนดู
ดูวีดีโอนี้
666 คนดู
ดูวีดีโอนี้
621 คนดู
ดูวีดีโอนี้
593 คนดู
ดูวีดีโอนี้
564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
563 คนดู
ดูวีดีโอนี้
647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
749 คนดู
ดูวีดีโอนี้
695 คนดู
ดูวีดีโอนี้
593 คนดู
ดูวีดีโอนี้
631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
967 คนดู
ดูวีดีโอนี้
558 คนดู
ดูวีดีโอนี้
582 คนดู
ดูวีดีโอนี้
493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
659 คนดู
ดูวีดีโอนี้
538 คนดู
ดูวีดีโอนี้
619 คนดู
ดูวีดีโอนี้
678 คนดู
ดูวีดีโอนี้
646 คนดู
ดูวีดีโอนี้
643 คนดู
ดูวีดีโอนี้
616 คนดู
ดูวีดีโอนี้
920 คนดู
ดูวีดีโอนี้
609 คนดู
ดูวีดีโอนี้
755 คนดู
ดูวีดีโอนี้
666 คนดู
ดูวีดีโอนี้
620 คนดู
ดูวีดีโอนี้
679 คนดู
ดูวีดีโอนี้
761 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
732 คนดู
ดูวีดีโอนี้
536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
619 คนดู
ดูวีดีโอนี้
819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
581 คนดู
ดูวีดีโอนี้
778 คนดู
ดูวีดีโอนี้
542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
526 คนดู
ดูวีดีโอนี้
524 คนดู
ดูวีดีโอนี้
592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
988 คนดู
ดูวีดีโอนี้
884 คนดู
ดูวีดีโอนี้
867 คนดู
ดูวีดีโอนี้
976 คนดู
ดูวีดีโอนี้
820 คนดู
ดูวีดีโอนี้
867 คนดู
ดูวีดีโอนี้
574 คนดู
ดูวีดีโอนี้
558 คนดู
ดูวีดีโอนี้
582 คนดู
ดูวีดีโอนี้
493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
967 คนดู
ดูวีดีโอนี้
631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
593 คนดู
ดูวีดีโอนี้
695 คนดู
ดูวีดีโอนี้
749 คนดู
ดูวีดีโอนี้
549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
593 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
ดูวีดีโอนี้
600 คนดู
ดูวีดีโอนี้
666 คนดู
ดูวีดีโอนี้
621 คนดู
ดูวีดีโอนี้
538 คนดู
ดูวีดีโอนี้
563 คนดู
ดูวีดีโอนี้
619 คนดู
ดูวีดีโอนี้
659 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1151 คนดู
ดูวีดีโอนี้
952 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
920 คนดู
ดูวีดีโอนี้
678 คนดู
ดูวีดีโอนี้
646 คนดู
ดูวีดีโอนี้
761 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
755 คนดู
ดูวีดีโอนี้
679 คนดู
ดูวีดีโอนี้
620 คนดู
ดูวีดีโอนี้
643 คนดู
ดูวีดีโอนี้
616 คนดู

ความคิดเห็น