“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.0 (349 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1624 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1783 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1517 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1527 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1552 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1470 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1562 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1842 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1257 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1658 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1621 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1703 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1208 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1195 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1511 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1620 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1466 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1113 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1842 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1562 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1470 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1552 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1783 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1517 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1527 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1257 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1820 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1601 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1782 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1658 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1703 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2851 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1621 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู

ความคิดเห็น