“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.0 (168 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
864 คนดู
ดูวีดีโอนี้
481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
499 คนดู
ดูวีดีโอนี้
489 คนดู
ดูวีดีโอนี้
455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
462 คนดู
ดูวีดีโอนี้
542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
655 คนดู
ดูวีดีโอนี้
594 คนดู
ดูวีดีโอนี้
498 คนดู
ดูวีดีโอนี้
531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
853 คนดู
ดูวีดีโอนี้
496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
495 คนดู
ดูวีดีโอนี้
406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
577 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
547 คนดู
ดูวีดีโอนี้
547 คนดู
ดูวีดีโอนี้
516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
527 คนดู
ดูวีดีโอนี้
495 คนดู
ดูวีดีโอนี้
793 คนดู
ดูวีดีโอนี้
489 คนดู
ดูวีดีโอนี้
601 คนดู
ดูวีดีโอนี้
530 คนดู
ดูวีดีโอนี้
500 คนดู
ดูวีดีโอนี้
549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
613 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
524 คนดู
ดูวีดีโอนี้
726 คนดู
ดูวีดีโอนี้
499 คนดู
ดูวีดีโอนี้
705 คนดู
ดูวีดีโอนี้
453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
463 คนดู
ดูวีดีโอนี้
501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
908 คนดู
ดูวีดีโอนี้
804 คนดู
ดูวีดีโอนี้
797 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
746 คนดู
ดูวีดีโอนี้
794 คนดู
ดูวีดีโอนี้
510 คนดู
ดูวีดีโอนี้
496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
495 คนดู
ดูวีดีโอนี้
406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
853 คนดู
ดูวีดีโอนี้
531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
498 คนดู
ดูวีดีโอนี้
594 คนดู
ดูวีดีโอนี้
655 คนดู
ดูวีดีโอนี้
454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
489 คนดู
ดูวีดีโอนี้
864 คนดู
ดูวีดีโอนี้
481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
499 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
462 คนดู
ดูวีดีโอนี้
547 คนดู
ดูวีดีโอนี้
577 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1093 คนดู
ดูวีดีโอนี้
888 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1079 คนดู
ดูวีดีโอนี้
793 คนดู
ดูวีดีโอนี้
547 คนดู
ดูวีดีโอนี้
516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
613 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
601 คนดู
ดูวีดีโอนี้
549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
500 คนดู
ดูวีดีโอนี้
527 คนดู
ดูวีดีโอนี้
495 คนดู

ความคิดเห็น