พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 2.9 (123 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
523 คนดู
ดูวีดีโอนี้
497 คนดู
ดูวีดีโอนี้
404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
713 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
641 คนดู
ดูวีดีโอนี้
366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
381 คนดู
ดูวีดีโอนี้
371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
441 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
543 คนดู
ดูวีดีโอนี้
390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
475 คนดู
ดูวีดีโอนี้
616 คนดู
ดูวีดีโอนี้
442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
607 คนดู
ดูวีดีโอนี้
385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
744 คนดู
ดูวีดีโอนี้
731 คนดู
ดูวีดีโอนี้
840 คนดู
ดูวีดีโอนี้
687 คนดู
ดูวีดีโอนี้
729 คนดู
ดูวีดีโอนี้
474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
713 คนดู
ดูวีดีโอนี้
434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
497 คนดู
ดูวีดีโอนี้
523 คนดู
ดูวีดีโอนี้
357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
831 คนดู
ดูวีดีโอนี้
970 คนดู
ดูวีดีโอนี้
641 คนดู
ดูวีดีโอนี้
411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1033 คนดู
ดูวีดีโอนี้
451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู

ความคิดเห็น