ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 2.8 (98 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
657 คนดู
ดูวีดีโอนี้
355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
652 คนดู
ดูวีดีโอนี้
402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
601 คนดู
ดูวีดีโอนี้
338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
403 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
494 คนดู
ดูวีดีโอนี้
369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
566 คนดู
ดูวีดีโอนี้
424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
556 คนดู
ดูวีดีโอนี้
365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
772 คนดู
ดูวีดีโอนี้
723 คนดู
ดูวีดีโอนี้
710 คนดู
ดูวีดีโอนี้
809 คนดู
ดูวีดีโอนี้
665 คนดู
ดูวีดีโอนี้
711 คนดู
ดูวีดีโอนี้
463 คนดู
ดูวีดีโอนี้
402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
652 คนดู
ดูวีดีโอนี้
407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
657 คนดู
ดูวีดีโอนี้
355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
811 คนดู
ดูวีดีโอนี้
907 คนดู
ดูวีดีโอนี้
601 คนดู
ดูวีดีโอนี้
380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
936 คนดู
ดูวีดีโอนี้
417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
346 คนดู

ความคิดเห็น