“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (211 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
878 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
817 คนดู
ดูวีดีโอนี้
877 คนดู
ดูวีดีโอนี้
838 คนดู
ดูวีดีโอนี้
756 คนดู
ดูวีดีโอนี้
756 คนดู
ดูวีดีโอนี้
780 คนดู
ดูวีดีโอนี้
878 คนดู
ดูวีดีโอนี้
754 คนดู
ดูวีดีโอนี้
887 คนดู
ดูวีดีโอนี้
909 คนดู
ดูวีดีโอนี้
807 คนดู
ดูวีดีโอนี้
851 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
686 คนดู
ดูวีดีโอนี้
764 คนดู
ดูวีดีโอนี้
682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
782 คนดู
ดูวีดีโอนี้
719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
751 คนดู
ดูวีดีโอนี้
948 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
917 คนดู
ดูวีดีโอนี้
886 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
816 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1053 คนดู
ดูวีดีโอนี้
934 คนดู
ดูวีดีโอนี้
894 คนดู
ดูวีดีโอนี้
895 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
936 คนดู
ดูวีดีโอนี้
736 คนดู
ดูวีดีโอนี้
814 คนดู
ดูวีดีโอนี้
952 คนดู
ดูวีดีโอนี้
768 คนดู
ดูวีดีโอนี้
907 คนดู
ดูวีดีโอนี้
729 คนดู
ดูวีดีโอนี้
710 คนดู
ดูวีดีโอนี้
657 คนดู
ดูวีดีโอนี้
783 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1053 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
981 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1034 คนดู
ดูวีดีโอนี้
741 คนดู
ดูวีดีโอนี้
686 คนดู
ดูวีดีโอนี้
764 คนดู
ดูวีดีโอนี้
682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
851 คนดู
ดูวีดีโอนี้
807 คนดู
ดูวีดีโอนี้
909 คนดู
ดูวีดีโอนี้
887 คนดู
ดูวีดีโอนี้
754 คนดู
ดูวีดีโอนี้
878 คนดู
ดูวีดีโอนี้
756 คนดู
ดูวีดีโอนี้
756 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
817 คนดู
ดูวีดีโอนี้
877 คนดู
ดูวีดีโอนี้
838 คนดู
ดูวีดีโอนี้
719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
780 คนดู
ดูวีดีโอนี้
751 คนดู
ดูวีดีโอนี้
782 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1322 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1124 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
948 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1053 คนดู
ดูวีดีโอนี้
895 คนดู
ดูวีดีโอนี้
894 คนดู
ดูวีดีโอนี้
917 คนดู
ดูวีดีโอนี้
886 คนดู

ความคิดเห็น