“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 2.8 (105 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
693 คนดู
ดูวีดีโอนี้
367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
432 คนดู
ดูวีดีโอนี้
344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
422 คนดู
ดูวีดีโอนี้
685 คนดู
ดูวีดีโอนี้
414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
625 คนดู
ดูวีดีโอนี้
354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
351 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
421 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
522 คนดู
ดูวีดีโอนี้
380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
466 คนดู
ดูวีดีโอนี้
593 คนดู
ดูวีดีโอนี้
432 คนดู
ดูวีดีโอนี้
585 คนดู
ดูวีดีโอนี้
373 คนดู
ดูวีดีโอนี้
377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
418 คนดู
ดูวีดีโอนี้
794 คนดู
ดูวีดีโอนี้
735 คนดู
ดูวีดีโอนี้
716 คนดู
ดูวีดีโอนี้
829 คนดู
ดูวีดีโอนี้
671 คนดู
ดูวีดีโอนี้
717 คนดู
ดูวีดีโอนี้
470 คนดู
ดูวีดีโอนี้
414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
685 คนดู
ดูวีดีโอนี้
422 คนดู
ดูวีดีโอนี้
384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
344 คนดู
ดูวีดีโอนี้
432 คนดู
ดูวีดีโอนี้
350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
693 คนดู
ดูวีดีโอนี้
367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1037 คนดู
ดูวีดีโอนี้
821 คนดู
ดูวีดีโอนี้
936 คนดู
ดูวีดีโอนี้
625 คนดู
ดูวีดีโอนี้
399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
421 คนดู
ดูวีดีโอนี้
987 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
351 คนดู
ดูวีดีโอนี้
366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
361 คนดู

ความคิดเห็น