“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (256 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1124 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1010 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1040 คนดู
ดูวีดีโอนี้
934 คนดู
ดูวีดีโอนี้
933 คนดู
ดูวีดีโอนี้
980 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1095 คนดู
ดูวีดีโอนี้
939 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1104 คนดู
ดูวีดีโอนี้
983 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1032 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
818 คนดู
ดูวีดีโอนี้
903 คนดู
ดูวีดีโอนี้
830 คนดู
ดูวีดีโอนี้
915 คนดู
ดูวีดีโอนี้
866 คนดู
ดูวีดีโอนี้
911 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1083 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1068 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1284 คนดู
ดูวีดีโอนี้
955 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1087 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1064 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1285 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
883 คนดู
ดูวีดีโอนี้
980 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
921 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
895 คนดู
ดูวีดีโอนี้
883 คนดู
ดูวีดีโอนี้
793 คนดู
ดูวีดีโอนี้
942 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ดูวีดีโอนี้
861 คนดู
ดูวีดีโอนี้
818 คนดู
ดูวีดีโอนี้
903 คนดู
ดูวีดีโอนี้
830 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1032 คนดู
ดูวีดีโอนี้
983 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1104 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
939 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1095 คนดู
ดูวีดีโอนี้
933 คนดู
ดูวีดีโอนี้
934 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1010 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1040 คนดู
ดูวีดีโอนี้
866 คนดู
ดูวีดีโอนี้
980 คนดู
ดูวีดีโอนี้
911 คนดู
ดูวีดีโอนี้
915 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1462 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1475 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1284 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1083 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1285 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1064 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1068 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู

ความคิดเห็น