“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (273 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1119 คนดู
ดูวีดีโอนี้
996 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1004 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1127 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1169 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1050 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1444 คนดู
ดูวีดีโอนี้
914 คนดู
ดูวีดีโอนี้
966 คนดู
ดูวีดีโอนี้
891 คนดู
ดูวีดีโอนี้
974 คนดู
ดูวีดีโอนี้
932 คนดู
ดูวีดีโอนี้
972 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1137 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1087 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1011 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
923 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1139 คนดู
ดูวีดีโอนี้
959 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
936 คนดู
ดูวีดีโอนี้
928 คนดู
ดูวีดีโอนี้
834 คนดู
ดูวีดีโอนี้
981 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
893 คนดู
ดูวีดีโอนี้
914 คนดู
ดูวีดีโอนี้
966 คนดู
ดูวีดีโอนี้
891 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1444 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1050 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1169 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1127 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1004 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
996 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1119 คนดู
ดูวีดีโอนี้
932 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
972 คนดู
ดูวีดีโอนี้
974 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1514 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1137 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2509 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1087 คนดู

ความคิดเห็น