“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

03-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 2.8 (77 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
130 คนดู
ดูวีดีโอนี้
589 คนดู
ดูวีดีโอนี้
328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
421 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
373 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
312 คนดู
ดูวีดีโอนี้
401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
318 คนดู
ดูวีดีโอนี้
563 คนดู
ดูวีดีโอนี้
311 คนดู
ดูวีดีโอนี้
394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
369 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
352 คนดู
ดูวีดีโอนี้
441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
505 คนดู
ดูวีดีโอนี้
399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
352 คนดู
ดูวีดีโอนี้
356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
722 คนดู
ดูวีดีโอนี้
666 คนดู
ดูวีดีโอนี้
693 คนดู
ดูวีดีโอนี้
755 คนดู
ดูวีดีโอนี้
648 คนดู
ดูวีดีโอนี้
691 คนดู
ดูวีดีโอนี้
409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
373 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
421 คนดู
ดูวีดีโอนี้
300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
589 คนดู
ดูวีดีโอนี้
328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
312 คนดู
ดูวีดีโอนี้
324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
981 คนดู
ดูวีดีโอนี้
796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
850 คนดู
ดูวีดีโอนี้
563 คนดู
ดูวีดีโอนี้
355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
821 คนดู
ดูวีดีโอนี้
394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
308 คนดู
ดูวีดีโอนี้
317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
318 คนดู

ความคิดเห็น