ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

07-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.0 (258 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1642 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1422 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1694 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1114 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1576 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1077 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1318 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1107 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1096 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1088 คนดู
ดูวีดีโอนี้
986 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1132 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1024 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1114 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1694 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1422 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1642 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1707 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1486 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1576 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2742 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู

ความคิดเห็น