ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

010-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (224 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1141 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1024 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
945 คนดู
ดูวีดีโอนี้
949 คนดู
ดูวีดีโอนี้
998 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
954 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1080 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1119 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1043 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
870 คนดู
ดูวีดีโอนี้
916 คนดู
ดูวีดีโอนี้
845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
881 คนดู
ดูวีดีโอนี้
925 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1099 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1302 คนดู
ดูวีดีโอนี้
971 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1079 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1302 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
893 คนดู
ดูวีดีโอนี้
988 คนดู
ดูวีดีโอนี้
991 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1108 คนดู
ดูวีดีโอนี้
930 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1053 คนดู
ดูวีดีโอนี้
905 คนดู
ดูวีดีโอนี้
894 คนดู
ดูวีดีโอนี้
954 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1345 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
871 คนดู
ดูวีดีโอนี้
870 คนดู
ดูวีดีโอนี้
916 คนดู
ดูวีดีโอนี้
845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1043 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1119 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1080 คนดู
ดูวีดีโอนี้
954 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
949 คนดู
ดูวีดีโอนี้
945 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1024 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
881 คนดู
ดูวีดีโอนี้
998 คนดู
ดูวีดีโอนี้
925 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1302 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1099 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1302 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2461 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1079 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู

ความคิดเห็น