“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

010-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (259 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1537 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1113 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1122 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1018 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1070 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1450 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
992 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1096 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1220 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1015 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1008 คนดู
ดูวีดีโอนี้
995 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1043 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
954 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1018 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1070 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1122 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1113 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1537 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1575 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1238 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2616 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู

ความคิดเห็น