พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

010-Mary mother of jesus.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Dec 14, 2011
เยซูตำนานสวรรค์
คะแนน: 3.1 (244 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1104 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1022 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1031 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1113 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
940 คนดู
ดูวีดีโอนี้
984 คนดู
ดูวีดีโอนี้
909 คนดู
ดูวีดีโอนี้
992 คนดู
ดูวีดีโอนี้
958 คนดู
ดูวีดีโอนี้
996 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1106 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1024 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1117 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1364 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
937 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1024 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1031 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
967 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
949 คนดู
ดูวีดีโอนี้
940 คนดู
ดูวีดีโอนี้
996 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
902 คนดู
ดูวีดีโอนี้
940 คนดู
ดูวีดีโอนี้
984 คนดู
ดูวีดีโอนี้
909 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1113 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1031 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1022 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1104 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1166 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
958 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
996 คนดู
ดูวีดีโอนี้
992 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1523 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1117 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1106 คนดู

ความคิดเห็น