พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

01-The Passion Of The Christ

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 3pm - Mar 5, 2012

เรื่องราวเกี่ยวกับช่ว...

คะแนน: 3.4 (242 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1109 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1181 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1284 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1069 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1073 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1447 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1573 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1638 คนดู
ดูวีดีโอนี้
893 คนดู
ดูวีดีโอนี้
995 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
990 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1095 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1247 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1181 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1284 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1109 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1069 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1073 คนดู

ความคิดเห็น