พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

03-The Passion Of The Christ

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 10am - Mar 7, 2012

เรื่องราวเกี่ยวกับช่ว...

คะแนน: 3.2 (229 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1310 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1500 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1139 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1533 คนดู
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
972 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1045 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1020 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1066 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1419 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2587 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1419 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2587 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1066 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1310 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1555 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1621 คนดู
ดูวีดีโอนี้
879 คนดู
ดูวีดีโอนี้
974 คนดู
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1132 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1066 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1028 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1310 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1139 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1500 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1020 คนดู
ดูวีดีโอนี้
972 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1533 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1045 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู

ความคิดเห็น