พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

04-The Passion Of The Christ

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 10am - Mar 7, 2012

เรื่องราวเกี่ยวกับช่ว...

คะแนน: 3.3 (169 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1312 คนดู
ดูวีดีโอนี้
976 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1003 คนดู
ดูวีดีโอนี้
905 คนดู
ดูวีดีโอนี้
902 คนดู
ดูวีดีโอนี้
951 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
904 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1038 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1072 คนดู
ดูวีดีโอนี้
953 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
791 คนดู
ดูวีดีโอนี้
873 คนดู
ดูวีดีโอนี้
798 คนดู
ดูวีดีโอนี้
888 คนดู
ดูวีดีโอนี้
836 คนดู
ดูวีดีโอนี้
880 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1066 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1055 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1006 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1257 คนดู
ดูวีดีโอนี้
928 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1036 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2410 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1257 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1006 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
928 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1055 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1066 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1036 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
766 คนดู
ดูวีดีโอนี้
850 คนดู
ดูวีดีโอนี้
864 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
888 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
950 คนดู
ดูวีดีโอนี้
854 คนดู
ดูวีดีโอนี้
914 คนดู
ดูวีดีโอนี้
946 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1191 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1311 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
951 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
904 คนดู
ดูวีดีโอนี้
953 คนดู
ดูวีดีโอนี้
902 คนดู
ดูวีดีโอนี้
905 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1003 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ดูวีดีโอนี้
976 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1312 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1038 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1072 คนดู
ดูวีดีโอนี้
836 คนดู
ดูวีดีโอนี้
798 คนดู
ดูวีดีโอนี้
873 คนดู
ดูวีดีโอนี้
791 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
888 คนดู
ดูวีดีโอนี้
880 คนดู

ความคิดเห็น