พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

05-The Passion Of The Christ

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 10am - Mar 7, 2012

เรื่องราวเกี่ยวกับช่ว...

คะแนน: 3.2 (300 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1527 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1804 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1629 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1677 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2827 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1677 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2827 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1629 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1751 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1808 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1267 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1598 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1489 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1527 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1804 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู

ความคิดเห็น