พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

05-The Passion Of The Christ

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 10am - Mar 7, 2012

เรื่องราวเกี่ยวกับช่ว...

คะแนน: 3.2 (203 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1335 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1064 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
928 คนดู
ดูวีดีโอนี้
926 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1083 คนดู
ดูวีดีโอนี้
931 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1099 คนดู
ดูวีดีโอนี้
979 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1028 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
898 คนดู
ดูวีดีโอนี้
824 คนดู
ดูวีดีโอนี้
911 คนดู
ดูวีดีโอนี้
864 คนดู
ดูวีดีโอนี้
907 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1086 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
948 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2437 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
948 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1086 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
789 คนดู
ดูวีดีโอนี้
872 คนดู
ดูวีดีโอนี้
886 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1036 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1095 คนดู
ดูวีดีโอนี้
970 คนดู
ดูวีดีโอนี้
873 คนดู
ดูวีดีโอนี้
931 คนดู
ดูวีดีโอนี้
965 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1212 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1139 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1083 คนดู
ดูวีดีโอนี้
931 คนดู
ดูวีดีโอนี้
979 คนดู
ดูวีดีโอนี้
926 คนดู
ดูวีดีโอนี้
928 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1064 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1335 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1099 คนดู
ดูวีดีโอนี้
864 คนดู
ดูวีดีโอนี้
824 คนดู
ดูวีดีโอนี้
898 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1028 คนดู
ดูวีดีโอนี้
911 คนดู
ดูวีดีโอนี้
907 คนดู

ความคิดเห็น