พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

010-The Passion Of The Christ

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Mar 7, 2012

เรื่องราวเกี่ยวกับช่ว...

คะแนน: 2.9 (194 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1310 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1499 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1533 คนดู
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ดูวีดีโอนี้
971 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1045 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1020 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1419 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2587 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1419 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2587 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1228 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1310 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1555 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1621 คนดู
ดูวีดีโอนี้
879 คนดู
ดูวีดีโอนี้
974 คนดู
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1304 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1310 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1499 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1020 คนดู
ดูวีดีโอนี้
971 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1533 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1045 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู

ความคิดเห็น