พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

012-The Passion Of The Christ

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 11am - Mar 7, 2012

เรื่องราวเกี่ยวกับช่ว...

คะแนน: 3.0 (183 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1069 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2616 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2616 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1090 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1575 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1639 คนดู
ดูวีดีโอนี้
893 คนดู
ดูวีดีโอนี้
995 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
990 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1095 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1069 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู

ความคิดเห็น