พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

Special Features 7

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Mar 15, 2012

เบื้องหลังการถ่ายทำ

คะแนน: 2.8 (232 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1593 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1497 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1528 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1629 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1678 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2827 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1528 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1497 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1267 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1751 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2827 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1629 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1678 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1898 คนดู

ความคิดเห็น