พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

014 Karol A man who became Pope

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 2.9 (374 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1405 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1457 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1600 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1444 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1832 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1540 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1591 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1828 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1478 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1540 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1326 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1559 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1650 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1571 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1421 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1607 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1715 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1783 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1924 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1326 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1607 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1540 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1478 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1559 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1421 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1650 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1571 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1591 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1715 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1919 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1933 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1405 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1600 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1457 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1444 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1809 คนดู

ความคิดเห็น