พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

Special Features 11

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Mar 15, 2012

เบื้องหลังการถ่ายทำ

คะแนน: 2.8 (97 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1108 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
927 คนดู
ดูวีดีโอนี้
924 คนดู
ดูวีดีโอนี้
973 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1080 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1097 คนดู
ดูวีดีโอนี้
977 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
897 คนดู
ดูวีดีโอนี้
822 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
862 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
947 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1037 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2435 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
862 คนดู
ดูวีดีโอนี้
822 คนดู
ดูวีดีโอนี้
897 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
977 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1097 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
927 คนดู
ดูวีดีโอนี้
924 คนดู
ดูวีดีโอนี้
973 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1080 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
964 คนดู
ดูวีดีโอนี้
884 คนดู
ดูวีดีโอนี้
930 คนดู
ดูวีดีโอนี้
872 คนดู
ดูวีดีโอนี้
967 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
869 คนดู
ดูวีดีโอนี้
787 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1070 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
947 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1037 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1636 คนดู

ความคิดเห็น