พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

Special Features 13

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 10am - Mar 15, 2012

เบื้องหลังการถ่ายทำ

คะแนน: 3.0 (239 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1310 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1499 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1533 คนดู
ดูวีดีโอนี้
988 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ดูวีดีโอนี้
971 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1045 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1020 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1419 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2587 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1499 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1020 คนดู
ดูวีดีโอนี้
971 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ดูวีดีโอนี้
988 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1533 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1045 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
974 คนดู
ดูวีดีโอนี้
878 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1555 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1208 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2587 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1222 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1419 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1721 คนดู

ความคิดเห็น