ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

Special Features 15

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 10am - Mar 15, 2012

เบื้องหลังการถ่ายทำ

คะแนน: 2.9 (226 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1527 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1804 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1629 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1591 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1677 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2827 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1804 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1527 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1267 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1751 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2827 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1629 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1591 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1677 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1898 คนดู

ความคิดเห็น