พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

Special Features 15

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 10am - Mar 15, 2012

เบื้องหลังการถ่ายทำ

คะแนน: 2.9 (175 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
977 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1004 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
952 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
905 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1072 คนดู
ดูวีดีโอนี้
953 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1002 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
792 คนดู
ดูวีดีโอนี้
874 คนดู
ดูวีดีโอนี้
798 คนดู
ดูวีดีโอนี้
889 คนดู
ดูวีดีโอนี้
837 คนดู
ดูวีดีโอนี้
881 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1056 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1045 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1036 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2411 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
837 คนดู
ดูวีดีโอนี้
798 คนดู
ดูวีดีโอนี้
874 คนดู
ดูวีดีโอนี้
792 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1002 คนดู
ดูวีดีโอนี้
953 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1072 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
905 คนดู
ดูวีดีโอนี้
977 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1004 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
952 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
889 คนดู
ดูวีดีโอนี้
881 คนดู
ดูวีดีโอนี้
946 คนดู
ดูวีดีโอนี้
865 คนดู
ดูวีดีโอนี้
915 คนดู
ดูวีดีโอนี้
855 คนดู
ดูวีดีโอนี้
951 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
889 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1018 คนดู
ดูวีดีโอนี้
851 คนดู
ดูวีดีโอนี้
767 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1055 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1056 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1045 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1036 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1618 คนดู

ความคิดเห็น