“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

Special Features 18

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 10am - Mar 15, 2012

เบื้องหลังการถ่ายทำ

คะแนน: 2.9 (143 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1108 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
927 คนดู
ดูวีดีโอนี้
925 คนดู
ดูวีดีโอนี้
973 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1080 คนดู
ดูวีดีโอนี้
930 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1097 คนดู
ดูวีดีโอนี้
977 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1028 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
897 คนดู
ดูวีดีโอนี้
822 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
862 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1026 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
947 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1038 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2436 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
862 คนดู
ดูวีดีโอนี้
822 คนดู
ดูวีดีโอนี้
897 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1028 คนดู
ดูวีดีโอนี้
977 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1097 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
930 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
927 คนดู
ดูวีดีโอนี้
925 คนดู
ดูวีดีโอนี้
973 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1080 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
964 คนดู
ดูวีดีโอนี้
884 คนดู
ดูวีดีโอนี้
931 คนดู
ดูวีดีโอนี้
872 คนดู
ดูวีดีโอนี้
968 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
870 คนดู
ดูวีดีโอนี้
787 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1070 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
947 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1038 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1276 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1026 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1636 คนดู

ความคิดเห็น