พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

As The Deer

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
Worship Video
คะแนน: 2.7 (231 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1260 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1362 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1618 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1128 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1445 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1730 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1730 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2606 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1087 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1141 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1008 คนดู
ดูวีดีโอนี้
985 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
889 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1195 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer