พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

As The Deer

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
Worship Video
คะแนน: 2.7 (212 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1099 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1181 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1553 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1126 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1077 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
969 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1133 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1660 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1660 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1311 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2470 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1109 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1051 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1093 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1107 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1553 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1115 คนดู
ดูวีดีโอนี้
991 คนดู
ดูวีดีโอนี้
959 คนดู
ดูวีดีโอนี้
900 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
934 คนดู
ดูวีดีโอนี้
898 คนดู
ดูวีดีโอนี้
994 คนดู
ดูวีดีโอนี้
809 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1071 คนดู
ดูวีดีโอนี้
954 คนดู
ดูวีดีโอนี้
961 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1006 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer