พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

As The Deer

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
Worship Video
คะแนน: 2.7 (249 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1316 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1310 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1497 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1297 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1257 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1351 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1517 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1741 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1739 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1724 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1351 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1267 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1558 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1491 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1515 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1623 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1834 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1834 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1596 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2757 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1318 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1521 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1547 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1741 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1506 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1623 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1106 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1193 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1003 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer