“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

KAROL_THE_MAN_WHO_BECAME_POPE_2_0056.mpg

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 11am - Apr 20, 2011
Bonus
คะแนน: 3.0 (260 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1650 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1169 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1615 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1419 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1751 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1431 คนดู

ความคิดเห็น