“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

Handel - Messiah - Hallelujah Chorus

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1am - Apr 24, 2011
From Andre Rieu's "Live From Radio City Music Hall" in New York City...
คะแนน: 3.4 (194 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1148 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1099 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1181 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1132 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1099 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1149 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1126 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1077 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1475 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
969 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1249 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1133 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1144 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1490 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1661 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1492 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1646 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1552 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1888 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1712 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1562 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1478 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1555 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1490 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1673 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2711 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1858 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1789 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1687 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1714 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1806 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1930 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2070 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1866 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1977 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1623 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3699 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1490 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
976 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1052 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1064 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1085 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1311 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1094 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1107 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Handel - Messiah - Hallelujah Chorus