“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

Handel - Messiah - Hallelujah Chorus

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1am - Apr 24, 2011
From Andre Rieu's "Live From Radio City Music Hall" in New York City...
คะแนน: 3.4 (214 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1123 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1574 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1006 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1702 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1544 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1718 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1639 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1972 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1790 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1537 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1554 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1639 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1565 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1759 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2812 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1950 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1868 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1585 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1769 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1895 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1816 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1903 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2169 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1979 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2083 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3801 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1125 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1133 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2547 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1168 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1253 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Handel - Messiah - Hallelujah Chorus