จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

Handel - Messiah - Hallelujah Chorus

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1am - Apr 24, 2011
From Andre Rieu's "Live From Radio City Music Hall" in New York City...
คะแนน: 3.4 (264 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1594 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1527 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1526 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1421 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1598 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1587 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1825 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1822 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1553 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1644 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1567 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1525 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1512 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1416 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1601 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1707 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1779 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1919 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1814 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2123 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2034 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1934 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1954 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2058 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1978 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1802 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2657 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3296 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1979 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2302 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2663 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2492 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
4270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1707 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1609 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1779 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1492 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1617 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2847 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1697 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1655 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1621 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Handel - Messiah - Hallelujah Chorus