ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

Handel - Messiah - Hallelujah Chorus

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1am - Apr 24, 2011
From Andre Rieu's "Live From Radio City Music Hall" in New York City...
คะแนน: 3.4 (209 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1124 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1118 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1104 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1284 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1185 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1543 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1505 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1068 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1114 คนดู
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1168 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1514 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1682 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1517 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1681 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1593 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1928 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1751 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1497 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1515 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1600 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1528 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1712 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2164 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2760 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1901 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1825 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1544 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1722 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1855 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1765 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1855 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1981 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1922 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2032 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1671 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1514 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1011 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1101 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2510 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1136 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1351 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Handel - Messiah - Hallelujah Chorus