ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

Handel - Messiah - Hallelujah Chorus

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1am - Apr 24, 2011
From Andre Rieu's "Live From Radio City Music Hall" in New York City...
คะแนน: 3.4 (216 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1165 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1191 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1335 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1599 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1139 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1023 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1335 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1497 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1551 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1716 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1559 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1755 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1674 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2002 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1822 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1689 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1587 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1674 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1791 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2869 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1995 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1903 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1623 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1802 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1932 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1855 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1944 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2212 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1758 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1497 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1551 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1151 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2578 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1220 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1297 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Handel - Messiah - Hallelujah Chorus