จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

Handel - Messiah - Hallelujah Chorus

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1am - Apr 24, 2011
From Andre Rieu's "Live From Radio City Music Hall" in New York City...
คะแนน: 3.5 (220 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1641 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1169 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1615 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1419 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1751 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1616 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1838 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1753 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1905 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1770 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1671 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1755 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1681 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1521 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1877 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2983 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1987 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1701 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1884 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2012 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1938 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2034 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2122 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3937 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1220 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2637 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1372 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Handel - Messiah - Hallelujah Chorus