จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

Handel - Messiah - Hallelujah Chorus

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1am - Apr 24, 2011
From Andre Rieu's "Live From Radio City Music Hall" in New York City...
คะแนน: 3.5 (219 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1260 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1362 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1619 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1128 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1445 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1565 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1731 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1793 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1709 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1860 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1722 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1622 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1709 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1636 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1828 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2924 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1938 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1657 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1836 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1967 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1892 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1984 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1798 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3885 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1565 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2606 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1337 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด Handel - Messiah - Hallelujah Chorus