“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

As The Deer, Jim Greeninger

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
http://www.jimgreeninger.com/guitars.html - Solo Guitar CDs and MP3...
คะแนน: 3.2 (141 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1212 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1095 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1119 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1139 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
982 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1285 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1675 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1675 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1507 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1119 คนดู
ดูวีดีโอนี้
982 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1139 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1285 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1362 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1322 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer, Jim Greeninger