“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

As The Deer, Jim Greeninger

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
http://www.jimgreeninger.com/guitars.html - Solo Guitar CDs and MP3...
คะแนน: 3.2 (154 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1123 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1314 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1574 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1006 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1702 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1702 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1543 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1290 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1006 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1268 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1351 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer, Jim Greeninger