“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

As The Deer, Jim Greeninger

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
http://www.jimgreeninger.com/guitars.html - Solo Guitar CDs and MP3...
คะแนน: 3.1 (138 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1096 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1080 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1551 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1515 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1124 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1181 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1088 คนดู
ดูวีดีโอนี้
966 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1247 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1658 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1658 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1551 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1247 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
966 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1088 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1124 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer, Jim Greeninger