พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

As The Deer, Jim Greeninger

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
http://www.jimgreeninger.com/guitars.html - Solo Guitar CDs and MP3...
คะแนน: 3.2 (201 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1444 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1457 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1598 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1530 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1602 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1830 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1538 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1590 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1826 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1538 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1825 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1444 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1557 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1648 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1422 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1606 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1782 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1924 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1924 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1830 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1612 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1782 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1820 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1825 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1444 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1606 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1422 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1538 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1557 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1466 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1620 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1511 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1601 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer, Jim Greeninger