พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

013-EnKarol - A man who became Pope01.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 1pm - Apr 28, 2011
ไม่ทราบ
คะแนน: 3.1 (300 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1260 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1630 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1618 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1587 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1128 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1445 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1730 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1260 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2899 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1828 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1573 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1128 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1587 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1445 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1266 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1470 คนดู

ความคิดเห็น