พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 2.8 (108 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
745 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
675 คนดู
ดูวีดีโอนี้
744 คนดู
ดูวีดีโอนี้
702 คนดู
ดูวีดีโอนี้
661 คนดู
ดูวีดีโอนี้
638 คนดู
ดูวีดีโอนี้
647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
622 คนดู
ดูวีดีโอนี้
803 คนดู
ดูวีดีโอนี้
777 คนดู
ดูวีดีโอนี้
676 คนดู
ดูวีดีโอนี้
717 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1050 คนดู
ดูวีดีโอนี้
615 คนดู
ดูวีดีโอนี้
653 คนดู
ดูวีดีโอนี้
568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
711 คนดู
ดูวีดีโอนี้
610 คนดู
ดูวีดีโอนี้
675 คนดู
ดูวีดีโอนี้
808 คนดู
ดูวีดีโอนี้
793 คนดู
ดูวีดีโอนี้
776 คนดู
ดูวีดีโอนี้
738 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
714 คนดู
ดูวีดีโอนี้
896 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
747 คนดู
ดูวีดีโอนี้
800 คนดู
ดูวีดีโอนี้
925 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1149 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1405 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3079 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1177 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1260 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1545 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1758 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1227 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1136 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
953 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1055 คนดู
ดูวีดีโอนี้
970 คนดู
ดูวีดีโอนี้
977 คนดู
ดูวีดีโอนี้
879 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1351 คนดู
ดูวีดีโอนี้
834 คนดู
ดูวีดีโอนี้
649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
610 คนดู
ดูวีดีโอนี้
575 คนดู
ดูวีดีโอนี้
880 คนดู
ดูวีดีโอนี้
730 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
987 คนดู
ดูวีดีโอนี้
889 คนดู
ดูวีดีโอนี้
838 คนดู
ดูวีดีโอนี้
612 คนดู

ความคิดเห็น