“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 2.8 (111 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
774 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
710 คนดู
ดูวีดีโอนี้
780 คนดู
ดูวีดีโอนี้
734 คนดู
ดูวีดีโอนี้
684 คนดู
ดูวีดีโอนี้
676 คนดู
ดูวีดีโอนี้
686 คนดู
ดูวีดีโอนี้
765 คนดู
ดูวีดีโอนี้
656 คนดู
ดูวีดีโอนี้
823 คนดู
ดูวีดีโอนี้
810 คนดู
ดูวีดีโอนี้
711 คนดู
ดูวีดีโอนี้
759 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1087 คนดู
ดูวีดีโอนี้
629 คนดู
ดูวีดีโอนี้
686 คนดู
ดูวีดีโอนี้
595 คนดู
ดูวีดีโอนี้
729 คนดู
ดูวีดีโอนี้
640 คนดู
ดูวีดีโอนี้
690 คนดู
ดูวีดีโอนี้
842 คนดู
ดูวีดีโอนี้
819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
810 คนดู
ดูวีดีโอนี้
770 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
744 คนดู
ดูวีดีโอนี้
941 คนดู
ดูวีดีโอนี้
824 คนดู
ดูวีดีโอนี้
784 คนดู
ดูวีดีโอนี้
819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
970 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1297 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1591 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1831 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1033 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1164 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1070 คนดู
ดูวีดีโอนี้
985 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1088 คนดู
ดูวีดีโอนี้
998 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1011 คนดู
ดูวีดีโอนี้
912 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1445 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
867 คนดู
ดูวีดีโอนี้
668 คนดู
ดูวีดีโอนี้
631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
595 คนดู
ดูวีดีโอนี้
916 คนดู
ดูวีดีโอนี้
747 คนดู
ดูวีดีโอนี้
747 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1002 คนดู
ดูวีดีโอนี้
917 คนดู
ดูวีดีโอนี้
865 คนดู
ดูวีดีโอนี้
634 คนดู

ความคิดเห็น