พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 3.1 (53 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
864 คนดู
ดูวีดีโอนี้
481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
499 คนดู
ดูวีดีโอนี้
489 คนดู
ดูวีดีโอนี้
455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
462 คนดู
ดูวีดีโอนี้
542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
655 คนดู
ดูวีดีโอนี้
594 คนดู
ดูวีดีโอนี้
498 คนดู
ดูวีดีโอนี้
531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
853 คนดู
ดูวีดีโอนี้
496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
495 คนดู
ดูวีดีโอนี้
406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
577 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
547 คนดู
ดูวีดีโอนี้
547 คนดู
ดูวีดีโอนี้
516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
526 คนดู
ดูวีดีโอนี้
495 คนดู
ดูวีดีโอนี้
793 คนดู
ดูวีดีโอนี้
489 คนดู
ดูวีดีโอนี้
601 คนดู
ดูวีดีโอนี้
530 คนดู
ดูวีดีโอนี้
499 คนดู
ดูวีดีโอนี้
548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
612 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1095 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1169 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1296 คนดู
ดูวีดีโอนี้
980 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1019 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1096 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1498 คนดู
ดูวีดีโอนี้
840 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1012 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1205 คนดู
ดูวีดีโอนี้
887 คนดู
ดูวีดีโอนี้
980 คนดู
ดูวีดีโอนี้
875 คนดู
ดูวีดีโอนี้
789 คนดู
ดูวีดีโอนี้
887 คนดู
ดูวีดีโอนี้
803 คนดู
ดูวีดีโอนี้
811 คนดู
ดูวีดีโอนี้
699 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1220 คนดู
ดูวีดีโอนี้
702 คนดู
ดูวีดีโอนี้
548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
486 คนดู
ดูวีดีโอนี้
736 คนดู
ดูวีดีโอนี้
642 คนดู
ดูวีดีโอนี้
642 คนดู
ดูวีดีโอนี้
897 คนดู
ดูวีดีโอนี้
807 คนดู
ดูวีดีโอนี้
739 คนดู
ดูวีดีโอนี้
523 คนดู

ความคิดเห็น