พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 2.8 (118 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
820 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1096 คนดู
ดูวีดีโอนี้
762 คนดู
ดูวีดีโอนี้
828 คนดู
ดูวีดีโอนี้
785 คนดู
ดูวีดีโอนี้
719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
711 คนดู
ดูวีดีโอนี้
734 คนดู
ดูวีดีโอนี้
818 คนดู
ดูวีดีโอนี้
707 คนดู
ดูวีดีโอนี้
848 คนดู
ดูวีดีโอนี้
855 คนดู
ดูวีดีโอนี้
762 คนดู
ดูวีดีโอนี้
807 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1132 คนดู
ดูวีดีโอนี้
655 คนดู
ดูวีดีโอนี้
721 คนดู
ดูวีดีโอนี้
636 คนดู
ดูวีดีโอนี้
747 คนดู
ดูวีดีโอนี้
683 คนดู
ดูวีดีโอนี้
716 คนดู
ดูวีดีโอนี้
894 คนดู
ดูวีดีโอนี้
875 คนดู
ดูวีดีโอนี้
865 คนดู
ดูวีดีโอนี้
834 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1096 คนดู
ดูวีดีโอนี้
777 คนดู
ดูวีดีโอนี้
995 คนดู
ดูวีดีโอนี้
879 คนดู
ดูวีดีโอนี้
839 คนดู
ดูวีดีโอนี้
856 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1619 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1505 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1454 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1661 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1938 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1104 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1476 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1141 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1052 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
974 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
903 คนดู
ดูวีดีโอนี้
705 คนดู
ดูวีดีโอนี้
671 คนดู
ดูวีดีโอนี้
635 คนดู
ดูวีดีโอนี้
962 คนดู
ดูวีดีโอนี้
789 คนดู
ดูวีดีโอนี้
786 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
960 คนดู
ดูวีดีโอนี้
904 คนดู
ดูวีดีโอนี้
674 คนดู

ความคิดเห็น