พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 3.1 (37 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
742 คนดู
ดูวีดีโอนี้
393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
371 คนดู
ดูวีดีโอนี้
544 คนดู
ดูวีดีโอนี้
513 คนดู
ดูวีดีโอนี้
412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
734 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
667 คนดู
ดูวีดีโอนี้
384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
472 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
946 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1087 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1151 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
907 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1107 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1725 คนดู
ดูวีดีโอนี้
933 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1088 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1038 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
762 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
966 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
831 คนดู
ดูวีดีโอนี้
908 คนดู
ดูวีดีโอนี้
799 คนดู
ดูวีดีโอนี้
710 คนดู
ดูวีดีโอนี้
806 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
628 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
648 คนดู
ดูวีดีโอนี้
506 คนดู
ดูวีดีโอนี้
489 คนดู
ดูวีดีโอนี้
441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
602 คนดู
ดูวีดีโอนี้
605 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
729 คนดู
ดูวีดีโอนี้
695 คนดู
ดูวีดีโอนี้
479 คนดู

ความคิดเห็น