พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 3.0 (35 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
735 คนดู
ดูวีดีโอนี้
391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
468 คนดู
ดูวีดีโอนี้
397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
539 คนดู
ดูวีดีโอนี้
509 คนดู
ดูวีดีโอนี้
409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
730 คนดู
ดูวีดีโอนี้
441 คนดู
ดูวีดีโอนี้
428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
335 คนดู
ดูวีดีโอนี้
478 คนดู
ดูวีดีโอนี้
372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
408 คนดู
ดูวีดีโอนี้
391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
660 คนดู
ดูวีดีโอนี้
380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
419 คนดู
ดูวีดีโอนี้
465 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
941 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
901 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1097 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1702 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1079 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1181 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
758 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1032 คนดู
ดูวีดีโอนี้
926 คนดู
ดูวีดีโอนี้
959 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1106 คนดู
ดูวีดีโอนี้
827 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
794 คนดู
ดูวีดีโอนี้
706 คนดู
ดูวีดีโอนี้
800 คนดู
ดูวีดีโอนี้
724 คนดู
ดูวีดีโอนี้
722 คนดู
ดูวีดีโอนี้
621 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1097 คนดู
ดูวีดีโอนี้
646 คนดู
ดูวีดีโอนี้
503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
486 คนดู
ดูวีดีโอนี้
438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
680 คนดู
ดูวีดีโอนี้
599 คนดู
ดูวีดีโอนี้
602 คนดู
ดูวีดีโอนี้
810 คนดู
ดูวีดีโอนี้
724 คนดู
ดูวีดีโอนี้
694 คนดู
ดูวีดีโอนี้
476 คนดู

ความคิดเห็น