ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 2.8 (83 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
589 คนดู
ดูวีดีโอนี้
981 คนดู
ดูวีดีโอนี้
601 คนดู
ดูวีดีโอนี้
667 คนดู
ดูวีดีโอนี้
625 คนดู
ดูวีดีโอนี้
596 คนดู
ดูวีดีโอนี้
568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
567 คนดู
ดูวีดีโอนี้
649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
550 คนดู
ดูวีดีโอนี้
750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
698 คนดู
ดูวีดีโอนี้
597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
634 คนดู
ดูวีดีโอนี้
970 คนดู
ดูวีดีโอนี้
560 คนดู
ดูวีดีโอนี้
583 คนดู
ดูวีดีโอนี้
496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
659 คนดู
ดูวีดีโอนี้
541 คนดู
ดูวีดีโอนี้
619 คนดู
ดูวีดีโอนี้
682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
618 คนดู
ดูวีดีโอนี้
925 คนดู
ดูวีดีโอนี้
614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
762 คนดู
ดูวีดีโอนี้
670 คนดู
ดูวีดีโอนี้
625 คนดู
ดูวีดีโอนี้
686 คนดู
ดูวีดีโอนี้
766 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1236 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2861 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1298 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1669 คนดู
ดูวีดีโอนี้
944 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1318 คนดู
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1088 คนดู
ดูวีดีโอนี้
979 คนดู
ดูวีดีโอนี้
885 คนดู
ดูวีดีโอนี้
991 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
914 คนดู
ดูวีดีโอนี้
820 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
776 คนดู
ดูวีดีโอนี้
606 คนดู
ดูวีดีโอนี้
582 คนดู
ดูวีดีโอนี้
541 คนดู
ดูวีดีโอนี้
826 คนดู
ดูวีดีโอนี้
697 คนดู
ดูวีดีโอนี้
698 คนดู
ดูวีดีโอนี้
955 คนดู
ดูวีดีโอนี้
860 คนดู
ดูวีดีโอนี้
800 คนดู
ดูวีดีโอนี้
578 คนดู

ความคิดเห็น