ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 2.8 (143 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1005 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
922 คนดู
ดูวีดีโอนี้
982 คนดู
ดูวีดีโอนี้
943 คนดู
ดูวีดีโอนี้
848 คนดู
ดูวีดีโอนี้
848 คนดู
ดูวีดีโอนี้
896 คนดู
ดูวีดีโอนี้
996 คนดู
ดูวีดีโอนี้
847 คนดู
ดูวีดีโอนี้
984 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
896 คนดู
ดูวีดีโอนี้
944 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
761 คนดู
ดูวีดีโอนี้
841 คนดู
ดูวีดีโอนี้
768 คนดู
ดูวีดีโอนี้
854 คนดู
ดูวีดีโอนี้
800 คนดู
ดูวีดีโอนี้
845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1025 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
901 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1033 คนดู
ดูวีดีโอนี้
983 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1713 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1655 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1772 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1903 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1553 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1799 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3533 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1701 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1627 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1932 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2259 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1657 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1520 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1555 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1734 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1298 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1394 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1587 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1485 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
811 คนดู
ดูวีดีโอนี้
780 คนดู
ดูวีดีโอนี้
750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
899 คนดู
ดูวีดีโอนี้
884 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1019 คนดู
ดูวีดีโอนี้
792 คนดู

ความคิดเห็น