พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 2.8 (121 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
833 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
772 คนดู
ดูวีดีโอนี้
839 คนดู
ดูวีดีโอนี้
797 คนดู
ดูวีดีโอนี้
727 คนดู
ดูวีดีโอนี้
723 คนดู
ดูวีดีโอนี้
745 คนดู
ดูวีดีโอนี้
831 คนดู
ดูวีดีโอนี้
716 คนดู
ดูวีดีโอนี้
858 คนดู
ดูวีดีโอนี้
865 คนดู
ดูวีดีโอนี้
769 คนดู
ดูวีดีโอนี้
815 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1141 คนดู
ดูวีดีโอนี้
662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
645 คนดู
ดูวีดีโอนี้
753 คนดู
ดูวีดีโอนี้
692 คนดู
ดูวีดีโอนี้
725 คนดู
ดูวีดีโอนี้
909 คนดู
ดูวีดีโอนี้
885 คนดู
ดูวีดีโอนี้
876 คนดู
ดูวีดีโอนี้
846 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1103 คนดู
ดูวีดีโอนี้
789 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
893 คนดู
ดูวีดีโอนี้
850 คนดู
ดูวีดีโอนี้
864 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1462 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1632 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1295 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1514 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3288 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1297 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1675 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1956 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1486 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1151 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
986 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1495 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
911 คนดู
ดูวีดีโอนี้
711 คนดู
ดูวีดีโอนี้
678 คนดู
ดูวีดีโอนี้
642 คนดู
ดูวีดีโอนี้
970 คนดู
ดูวีดีโอนี้
796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
791 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1049 คนดู
ดูวีดีโอนี้
967 คนดู
ดูวีดีโอนี้
913 คนดู
ดูวีดีโอนี้
683 คนดู

ความคิดเห็น