“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 2.9 (67 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
911 คนดู
ดูวีดีโอนี้
532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
553 คนดู
ดูวีดีโอนี้
533 คนดู
ดูวีดีโอนี้
504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
582 คนดู
ดูวีดีโอนี้
496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
703 คนดู
ดูวีดีโอนี้
637 คนดู
ดูวีดีโอนี้
537 คนดู
ดูวีดีโอนี้
567 คนดู
ดูวีดีโอนี้
897 คนดู
ดูวีดีโอนี้
519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
533 คนดู
ดูวีดีโอนี้
447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
618 คนดู
ดูวีดีโอนี้
480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
579 คนดู
ดูวีดีโอนี้
597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
543 คนดู
ดูวีดีโอนี้
848 คนดู
ดูวีดีโอนี้
534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
668 คนดู
ดูวีดีโอนี้
585 คนดู
ดูวีดีโอนี้
550 คนดู
ดูวีดีโอนี้
596 คนดู
ดูวีดีโอนี้
662 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1026 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1275 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2625 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ดูวีดีโอนี้
886 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1115 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ดูวีดีโอนี้
923 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1018 คนดู
ดูวีดีโอนี้
917 คนดู
ดูวีดีโอนี้
828 คนดู
ดูวีดีโอนี้
924 คนดู
ดูวีดีโอนี้
845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
849 คนดู
ดูวีดีโอนี้
744 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
737 คนดู
ดูวีดีโอนี้
572 คนดู
ดูวีดีโอนี้
551 คนดู
ดูวีดีโอนี้
510 คนดู
ดูวีดีโอนี้
777 คนดู
ดูวีดีโอนี้
664 คนดู
ดูวีดีโอนี้
665 คนดู
ดูวีดีโอนี้
918 คนดู
ดูวีดีโอนี้
825 คนดู
ดูวีดีโอนี้
761 คนดู
ดูวีดีโอนี้
545 คนดู

ความคิดเห็น