ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 2.9 (25 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
657 คนดู
ดูวีดีโอนี้
355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
424 คนดู
ดูวีดีโอนี้
354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
332 คนดู
ดูวีดีโอนี้
474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
652 คนดู
ดูวีดีโอนี้
402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
349 คนดู
ดูวีดีโอนี้
346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
601 คนดู
ดูวีดีโอนี้
338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
417 คนดู
ดูวีดีโอนี้
347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
340 คนดู
ดูวีดีโอนี้
359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
403 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
843 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1020 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
848 คนดู
ดูวีดีโอนี้
992 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1381 คนดู
ดูวีดีโอนี้
886 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1010 คนดู
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1101 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1136 คนดู
ดูวีดีโอนี้
716 คนดู
ดูวีดีโอนี้
976 คนดู
ดูวีดีโอนี้
887 คนดู
ดูวีดีโอนี้
894 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
797 คนดู
ดูวีดีโอนี้
880 คนดู
ดูวีดีโอนี้
758 คนดู
ดูวีดีโอนี้
672 คนดู
ดูวีดีโอนี้
763 คนดู
ดูวีดีโอนี้
676 คนดู
ดูวีดีโอนี้
685 คนดู
ดูวีดีโอนี้
584 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1101 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ดูวีดีโอนี้
614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
414 คนดู
ดูวีดีโอนี้
647 คนดู
ดูวีดีโอนี้
575 คนดู
ดูวีดีโอนี้
577 คนดู
ดูวีดีโอนี้
745 คนดู
ดูวีดีโอนี้
667 คนดู
ดูวีดีโอนี้
659 คนดู
ดูวีดีโอนี้
448 คนดู

ความคิดเห็น