“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 3.0 (43 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
830 คนดู
ดูวีดีโอนี้
442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
468 คนดู
ดูวีดีโอนี้
461 คนดู
ดูวีดีโอนี้
429 คนดู
ดูวีดีโอนี้
442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
516 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
565 คนดู
ดูวีดีโอนี้
469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
821 คนดู
ดูวีดีโอนี้
482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
475 คนดู
ดูวีดีโอนี้
385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
549 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
521 คนดู
ดูวีดีโอนี้
509 คนดู
ดูวีดีโอนี้
478 คนดู
ดูวีดีโอนี้
478 คนดู
ดูวีดีโอนี้
458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
746 คนดู
ดูวีดีโอนี้
449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
488 คนดู
ดูวีดีโอนี้
458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
564 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1053 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1267 คนดู
ดูวีดีโอนี้
960 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1199 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
992 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1077 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
824 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1113 คนดู
ดูวีดีโอนี้
993 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1049 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1181 คนดู
ดูวีดีโอนี้
874 คนดู
ดูวีดีโอนี้
956 คนดู
ดูวีดีโอนี้
854 คนดู
ดูวีดีโอนี้
772 คนดู
ดูวีดีโอนี้
860 คนดู
ดูวีดีโอนี้
787 คนดู
ดูวีดีโอนี้
792 คนดู
ดูวีดีโอนี้
683 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
683 คนดู
ดูวีดีโอนี้
536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
524 คนดู
ดูวีดีโอนี้
480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
718 คนดู
ดูวีดีโอนี้
634 คนดู
ดูวีดีโอนี้
635 คนดู
ดูวีดีโอนี้
883 คนดู
ดูวีดีโอนี้
794 คนดู
ดูวีดีโอนี้
731 คนดู
ดูวีดีโอนี้
516 คนดู

ความคิดเห็น