พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 2.9 (29 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
709 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
350 คนดู
ดูวีดีโอนี้
518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
492 คนดู
ดูวีดีโอนี้
393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
706 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
317 คนดู
ดูวีดีโอนี้
459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
381 คนดู
ดูวีดีโอนี้
381 คนดู
ดูวีดีโอนี้
373 คนดู
ดูวีดีโอนี้
639 คนดู
ดูวีดีโอนี้
363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
390 คนดู
ดูวีดีโอนี้
434 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
914 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1124 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
880 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1070 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1622 คนดู
ดูวีดีโอนี้
911 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1056 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1022 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
744 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1006 คนดู
ดูวีดีโอนี้
909 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
896 คนดู
ดูวีดีโอนี้
781 คนดู
ดูวีดีโอนี้
692 คนดู
ดูวีดีโอนี้
783 คนดู
ดูวีดีโอนี้
707 คนดู
ดูวีดีโอนี้
706 คนดู
ดูวีดีโอนี้
604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
629 คนดู
ดูวีดีโอนี้
487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
664 คนดู
ดูวีดีโอนี้
589 คนดู
ดูวีดีโอนี้
590 คนดู
ดูวีดีโอนี้
790 คนดู
ดูวีดีโอนี้
703 คนดู
ดูวีดีโอนี้
683 คนดู
ดูวีดีโอนี้
464 คนดู

ความคิดเห็น