“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 3.0 (42 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
339 คนดู
ดูวีดีโอนี้
787 คนดู
ดูวีดีโอนี้
413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
500 คนดู
ดูวีดีโอนี้
429 คนดู
ดูวีดีโอนี้
432 คนดู
ดูวีดีโอนี้
402 คนดู
ดูวีดีโอนี้
411 คนดู
ดูวีดีโอนี้
484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
776 คนดู
ดูวีดีโอนี้
460 คนดู
ดูวีดีโอนี้
448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
521 คนดู
ดูวีดีโอนี้
400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
498 คนดู
ดูวีดีโอนี้
474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
701 คนดู
ดูวีดีโอนี้
416 คนดู
ดูวีดีโอนี้
513 คนดู
ดูวีดีโอนี้
449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
429 คนดู
ดูวีดีโอนี้
472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
527 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1116 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
939 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1152 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1942 คนดู
ดูวีดีโอนี้
965 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1135 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
795 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
965 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1012 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1153 คนดู
ดูวีดีโอนี้
857 คนดู
ดูวีดีโอนี้
937 คนดู
ดูวีดีโอนี้
826 คนดู
ดูวีดีโอนี้
745 คนดู
ดูวีดีโอนี้
835 คนดู
ดูวีดีโอนี้
757 คนดู
ดูวีดีโอนี้
766 คนดู
ดูวีดีโอนี้
662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
669 คนดู
ดูวีดีโอนี้
521 คนดู
ดูวีดีโอนี้
512 คนดู
ดูวีดีโอนี้
463 คนดู
ดูวีดีโอนี้
702 คนดู
ดูวีดีโอนี้
621 คนดู
ดูวีดีโอนี้
622 คนดู
ดูวีดีโอนี้
850 คนดู
ดูวีดีโอนี้
764 คนดู
ดูวีดีโอนี้
717 คนดู
ดูวีดีโอนี้
501 คนดู

ความคิดเห็น