พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 2.8 (111 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
753 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1049 คนดู
ดูวีดีโอนี้
688 คนดู
ดูวีดีโอนี้
757 คนดู
ดูวีดีโอนี้
714 คนดู
ดูวีดีโอนี้
669 คนดู
ดูวีดีโอนี้
651 คนดู
ดูวีดีโอนี้
660 คนดู
ดูวีดีโอนี้
739 คนดู
ดูวีดีโอนี้
633 คนดู
ดูวีดีโอนี้
811 คนดู
ดูวีดีโอนี้
791 คนดู
ดูวีดีโอนี้
688 คนดู
ดูวีดีโอนี้
731 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
618 คนดู
ดูวีดีโอนี้
665 คนดู
ดูวีดีโอนี้
576 คนดู
ดูวีดีโอนี้
717 คนดู
ดูวีดีโอนี้
619 คนดู
ดูวีดีโอนี้
678 คนดู
ดูวีดีโอนี้
819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
802 คนดู
ดูวีดีโอนี้
785 คนดู
ดูวีดีโอนี้
755 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1047 คนดู
ดูวีดีโอนี้
730 คนดู
ดูวีดีโอนี้
916 คนดู
ดูวีดีโอนี้
803 คนดู
ดูวีดีโอนี้
760 คนดู
ดูวีดีโอนี้
803 คนดู
ดูวีดีโอนี้
941 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1331 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3121 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1187 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1560 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1776 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1008 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1051 คนดู
ดูวีดีโอนี้
964 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
979 คนดู
ดูวีดีโอนี้
987 คนดู
ดูวีดีโอนี้
888 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
843 คนดู
ดูวีดีโอนี้
654 คนดู
ดูวีดีโอนี้
614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
578 คนดู
ดูวีดีโอนี้
891 คนดู
ดูวีดีโอนี้
733 คนดู
ดูวีดีโอนี้
731 คนดู
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
894 คนดู
ดูวีดีโอนี้
844 คนดู
ดูวีดีโอนี้
615 คนดู

ความคิดเห็น