“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 2.9 (29 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
367 คนดู
ดูวีดีโอนี้
377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
524 คนดู
ดูวีดีโอนี้
497 คนดู
ดูวีดีโอนี้
404 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
713 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
465 คนดู
ดูวีดีโอนี้
361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
642 คนดู
ดูวีดีโอนี้
366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
381 คนดู
ดูวีดีโอนี้
372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
393 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
922 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1068 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1181 คนดู
ดูวีดีโอนี้
889 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1077 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1653 คนดู
ดูวีดีโอนี้
914 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1022 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
ดูวีดีโอนี้
749 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1013 คนดู
ดูวีดีโอนี้
912 คนดู
ดูวีดีโอนี้
937 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
820 คนดู
ดูวีดีโอนี้
898 คนดู
ดูวีดีโอนี้
784 คนดู
ดูวีดีโอนี้
692 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
709 คนดู
ดูวีดีโอนี้
711 คนดู
ดูวีดีโอนี้
612 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1086 คนดู
ดูวีดีโอนี้
632 คนดู
ดูวีดีโอนี้
491 คนดู
ดูวีดีโอนี้
476 คนดู
ดูวีดีโอนี้
427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
666 คนดู
ดูวีดีโอนี้
593 คนดู
ดูวีดีโอนี้
593 คนดู
ดูวีดีโอนี้
794 คนดู
ดูวีดีโอนี้
709 คนดู
ดูวีดีโอนี้
686 คนดู
ดูวีดีโอนี้
466 คนดู

ความคิดเห็น