“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 3.0 (47 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
429 คนดู
ดูวีดีโอนี้
852 คนดู
ดูวีดีโอนี้
462 คนดู
ดูวีดีโอนี้
552 คนดู
ดูวีดีโอนี้
485 คนดู
ดูวีดีโอนี้
480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
444 คนดู
ดูวีดีโอนี้
456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
488 คนดู
ดูวีดีโอนี้
522 คนดู
ดูวีดีโอนี้
843 คนดู
ดูวีดีโอนี้
493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
488 คนดู
ดูวีดีโอนี้
400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
541 คนดู
ดูวีดีโอนี้
541 คนดู
ดูวีดีโอนี้
507 คนดู
ดูวีดีโอนี้
512 คนดู
ดูวีดีโอนี้
487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
782 คนดู
ดูวีดีโอนี้
482 คนดู
ดูวีดีโอนี้
588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
521 คนดู
ดูวีดีโอนี้
490 คนดู
ดูวีดีโอนี้
537 คนดู
ดูวีดีโอนี้
601 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1087 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1165 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
978 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1220 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2366 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1016 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1093 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1310 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1483 คนดู
ดูวีดีโอนี้
838 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1137 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1009 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1072 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
887 คนดู
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
ดูวีดีโอนี้
870 คนดู
ดูวีดีโอนี้
785 คนดู
ดูวีดีโอนี้
884 คนดู
ดูวีดีโอนี้
801 คนดู
ดูวีดีโอนี้
808 คนดู
ดูวีดีโอนี้
698 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
697 คนดู
ดูวีดีโอนี้
546 คนดู
ดูวีดีโอนี้
532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
485 คนดู
ดูวีดีโอนี้
731 คนดู
ดูวีดีโอนี้
640 คนดู
ดูวีดีโอนี้
639 คนดู
ดูวีดีโอนี้
894 คนดู
ดูวีดีโอนี้
804 คนดู
ดูวีดีโอนี้
737 คนดู
ดูวีดีโอนี้
522 คนดู

ความคิดเห็น