ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 2.8 (112 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
794 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
726 คนดู
ดูวีดีโอนี้
796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
748 คนดู
ดูวีดีโอนี้
694 คนดู
ดูวีดีโอนี้
688 คนดู
ดูวีดีโอนี้
702 คนดู
ดูวีดีโอนี้
780 คนดู
ดูวีดีโอนี้
673 คนดู
ดูวีดีโอนี้
832 คนดู
ดูวีดีโอนี้
825 คนดู
ดูวีดีโอนี้
728 คนดู
ดูวีดีโอนี้
776 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
640 คนดู
ดูวีดีโอนี้
698 คนดู
ดูวีดีโอนี้
608 คนดู
ดูวีดีโอนี้
735 คนดู
ดูวีดีโอนี้
654 คนดู
ดูวีดีโอนี้
698 คนดู
ดูวีดีโอนี้
853 คนดู
ดูวีดีโอนี้
833 คนดู
ดูวีดีโอนี้
823 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1068 คนดู
ดูวีดีโอนี้
751 คนดู
ดูวีดีโอนี้
955 คนดู
ดูวีดีโอนี้
837 คนดู
ดูวีดีโอนี้
796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
829 คนดู
ดูวีดีโอนี้
987 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1580 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1214 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1852 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1267 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1087 คนดู
ดูวีดีโอนี้
998 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1026 คนดู
ดูวีดีโอนี้
925 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1372 คนดู
ดูวีดีโอนี้
879 คนดู
ดูวีดีโอนี้
683 คนดู
ดูวีดีโอนี้
644 คนดู
ดูวีดีโอนี้
609 คนดู
ดูวีดีโอนี้
931 คนดู
ดูวีดีโอนี้
765 คนดู
ดูวีดีโอนี้
762 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
931 คนดู
ดูวีดีโอนี้
878 คนดู
ดูวีดีโอนี้
647 คนดู

ความคิดเห็น