พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 3.0 (43 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
812 คนดู
ดูวีดีโอนี้
433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
523 คนดู
ดูวีดีโอนี้
449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
613 คนดู
ดูวีดีโอนี้
555 คนดู
ดูวีดีโอนี้
462 คนดู
ดูวีดีโอนี้
494 คนดู
ดูวีดีโอนี้
803 คนดู
ดูวีดีโอนี้
475 คนดู
ดูวีดีโอนี้
468 คนดู
ดูวีดีโอนี้
380 คนดู
ดูวีดีโอนี้
538 คนดู
ดูวีดีโอนี้
420 คนดู
ดูวีดีโอนี้
509 คนดู
ดูวีดีโอนี้
495 คนดู
ดูวีดีโอนี้
469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
726 คนดู
ดูวีดีโอนี้
436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
491 คนดู
ดูวีดีโอนี้
549 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1024 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1134 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1257 คนดู
ดูวีดีโอนี้
949 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2087 คนดู
ดูวีดีโอนี้
978 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1063 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
808 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
979 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1031 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
864 คนดู
ดูวีดีโอนี้
946 คนดู
ดูวีดีโอนี้
840 คนดู
ดูวีดีโอนี้
759 คนดู
ดูวีดีโอนี้
845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
772 คนดู
ดูวีดีโอนี้
779 คนดู
ดูวีดีโอนี้
672 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
683 คนดู
ดูวีดีโอนี้
532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
520 คนดู
ดูวีดีโอนี้
476 คนดู
ดูวีดีโอนี้
716 คนดู
ดูวีดีโอนี้
629 คนดู
ดูวีดีโอนี้
633 คนดู
ดูวีดีโอนี้
870 คนดู
ดูวีดีโอนี้
781 คนดู
ดูวีดีโอนี้
725 คนดู
ดูวีดีโอนี้
512 คนดู

ความคิดเห็น