“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 3.0 (43 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
416 คนดู
ดูวีดีโอนี้
845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
541 คนดู
ดูวีดีโอนี้
476 คนดู
ดูวีดีโอนี้
468 คนดู
ดูวีดีโอนี้
438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
526 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
641 คนดู
ดูวีดีโอนี้
572 คนดู
ดูวีดีโอนี้
476 คนดู
ดูวีดีโอนี้
510 คนดู
ดูวีดีโอนี้
828 คนดู
ดูวีดีโอนี้
488 คนดู
ดูวีดีโอนี้
484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
557 คนดู
ดูวีดีโอนี้
431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
525 คนดู
ดูวีดีโอนี้
495 คนดู
ดูวีดีโอนี้
500 คนดู
ดูวีดีโอนี้
476 คนดู
ดูวีดีโอนี้
768 คนดู
ดูวีดีโอนี้
468 คนดู
ดูวีดีโอนี้
566 คนดู
ดูวีดีโอนี้
503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
474 คนดู
ดูวีดีโอนี้
520 คนดู
ดูวีดีโอนี้
583 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1073 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู
ดูวีดีโอนี้
971 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1212 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1009 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1191 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1088 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
832 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1128 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1004 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1067 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1193 คนดู
ดูวีดีโอนี้
881 คนดู
ดูวีดีโอนี้
970 คนดู
ดูวีดีโอนี้
864 คนดู
ดูวีดีโอนี้
779 คนดู
ดูวีดีโอนี้
878 คนดู
ดูวีดีโอนี้
796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
803 คนดู
ดูวีดีโอนี้
693 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
689 คนดู
ดูวีดีโอนี้
541 คนดู
ดูวีดีโอนี้
528 คนดู
ดูวีดีโอนี้
480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
725 คนดู
ดูวีดีโอนี้
634 คนดู
ดูวีดีโอนี้
636 คนดู
ดูวีดีโอนี้
889 คนดู
ดูวีดีโอนี้
799 คนดู
ดูวีดีโอนี้
732 คนดู
ดูวีดีโอนี้
517 คนดู

ความคิดเห็น