พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 2.9 (29 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
713 คนดู
ดูวีดีโอนี้
376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
452 คนดู
ดูวีดีโอนี้
385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
391 คนดู
ดูวีดีโอนี้
365 คนดู
ดูวีดีโอนี้
377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
521 คนดู
ดูวีดีโอนี้
496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
708 คนดู
ดูวีดีโอนี้
425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
322 คนดู
ดูวีดีโอนี้
463 คนดู
ดูวีดีโอนี้
360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
451 คนดู
ดูวีดีโอนี้
410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
382 คนดู
ดูวีดีโอนี้
383 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
641 คนดู
ดูวีดีโอนี้
364 คนดู
ดูวีดีโอนี้
450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
379 คนดู
ดูวีดีโอนี้
370 คนดู
ดูวีดีโอนี้
392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
437 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
918 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1066 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1127 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1178 คนดู
ดูวีดีโอนี้
884 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1073 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1632 คนดู
ดูวีดีโอนี้
913 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1022 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
747 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1010 คนดู
ดูวีดีโอนี้
911 คนดู
ดูวีดีโอนี้
933 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
898 คนดู
ดูวีดีโอนี้
783 คนดู
ดูวีดีโอนี้
692 คนดู
ดูวีดีโอนี้
784 คนดู
ดูวีดีโอนี้
707 คนดู
ดูวีดีโอนี้
708 คนดู
ดูวีดีโอนี้
607 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
489 คนดู
ดูวีดีโอนี้
473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
665 คนดู
ดูวีดีโอนี้
591 คนดู
ดูวีดีโอนี้
591 คนดู
ดูวีดีโอนี้
792 คนดู
ดูวีดีโอนี้
706 คนดู
ดูวีดีโอนี้
684 คนดู
ดูวีดีโอนี้
464 คนดู

ความคิดเห็น