พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

02 Joseph King of Dreams sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา ภาคไทย
คะแนน: 2.8 (149 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1093 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
990 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1052 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1015 คนดู
ดูวีดีโอนี้
915 คนดู
ดูวีดีโอนี้
914 คนดู
ดูวีดีโอนี้
961 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1069 คนดู
ดูวีดีโอนี้
918 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1050 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ดูวีดีโอนี้
967 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1015 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
804 คนดู
ดูวีดีโอนี้
888 คนดู
ดูวีดีโอนี้
812 คนดู
ดูวีดีโอนี้
901 คนดู
ดูวีดีโอนี้
852 คนดู
ดูวีดีโอนี้
897 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1077 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1066 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1054 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1017 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
940 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1736 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1856 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1998 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1898 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3624 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1622 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1789 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1724 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2046 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2626 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1443 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1744 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1612 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1645 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1821 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1484 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1578 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1485 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1389 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1490 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1423 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1274 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1630 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1528 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
855 คนดู
ดูวีดีโอนี้
819 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1164 คนดู
ดูวีดีโอนี้
942 คนดู
ดูวีดีโอนี้
926 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
832 คนดู

ความคิดเห็น