พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

02 Joseph King of Dreams Ad-en sub thai youtube.mp4

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 9am - Jun 4, 2011
โจเซฟ จอมราชา
คะแนน: 2.5 (265 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1296 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1491 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1073 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1135 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1522 คนดู
ดูวีดีโอนี้
984 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1036 คนดู
ดูวีดีโอนี้
967 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1037 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1012 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1040 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1151 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1622 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1902 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1994 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1801 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2866 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1790 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1930 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3843 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1756 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2135 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1942 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1854 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2028 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1821 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1673 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1753 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1672 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1566 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1687 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1433 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1715 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ดูวีดีโอนี้
948 คนดู
ดูวีดีโอนี้
912 คนดู
ดูวีดีโอนี้
879 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1283 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1034 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1032 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1284 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
918 คนดู

ความคิดเห็น