พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

Sister Act- I Will Follow Him

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 7pm - Jul 10, 2011
[READ THIS] I'm not Catholic or Christian or Anglican or in any way...
คะแนน: 2.8 (210 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1334 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1001 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1064 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
927 คนดู
ดูวีดีโอนี้
926 คนดู
ดูวีดีโอนี้
974 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1083 คนดู
ดูวีดีโอนี้
931 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1099 คนดู
ดูวีดีโอนี้
978 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1028 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1355 คนดู
ดูวีดีโอนี้
813 คนดู
ดูวีดีโอนี้
898 คนดู
ดูวีดีโอนี้
823 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
864 คนดู
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1086 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1281 คนดู
ดูวีดีโอนี้
948 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1280 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1289 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1315 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1536 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1139 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1212 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1638 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1429 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1094 คนดู
ดูวีดีโอนี้
970 คนดู
ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
885 คนดู
ดูวีดีโอนี้
872 คนดู
ดูวีดีโอนี้
789 คนดู
ดูวีดีโอนี้
965 คนดู
ดูวีดีโอนี้
873 คนดู
ดูวีดีโอนี้
931 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1071 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1835 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1499 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1590 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1659 คนดู

ความคิดเห็น