พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

Sister Act- I Will Follow Him

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 7pm - Jul 10, 2011
[READ THIS] I'm not Catholic or Christian or Anglican or in any way...
คะแนน: 2.9 (250 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1524 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1195 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1284 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1162 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1557 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1009 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
993 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1038 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1180 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1412 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1260 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1325 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1731 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1078 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1008 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1141 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
ดูวีดีโอนี้
889 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1087 คนดู
ดูวีดีโอนี้
985 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1565 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1709 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1793 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1860 คนดู

ความคิดเห็น