พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

คำสอนคาทอลิก: สู่ชีวิตคริสตชน (บทนำ)

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 3pm - Jul 19, 2011
สำหรับผู้เตรียมตัวเข้าส...
คะแนน: 2.8 (232 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1509 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1326 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1392 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1329 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1301 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1328 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1719 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1135 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1193 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1122 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1159 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1200 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1356 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1386 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1311 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1550 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1224 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1525 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1321 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1324 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1599 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
2157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1905 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2590 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1940 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1654 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1634 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1933 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1718 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1714 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2781 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด พิธีกรรมศาสนาคริสต์ คำสอนคาทอลิก: สู่ชีวิตคริสตชน (บทนำ)