พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

พิธีบวช

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 3pm - Jul 19, 2011
สำหรับผู้เตรียมตัวเข้าส...
คะแนน: 3.3 (142 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
422 คนดู
ดูวีดีโอนี้
845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
450 คนดู
ดูวีดีโอนี้
529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
437 คนดู
ดูวีดีโอนี้
643 คนดู
ดูวีดีโอนี้
580 คนดู
ดูวีดีโอนี้
479 คนดู
ดูวีดีโอนี้
514 คนดู
ดูวีดีโอนี้
831 คนดู
ดูวีดีโอนี้
489 คนดู
ดูวีดีโอนี้
485 คนดู
ดูวีดีโอนี้
396 คนดู
ดูวีดีโอนี้
561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
533 คนดู
ดูวีดีโอนี้
501 คนดู
ดูวีดีโอนี้
505 คนดู
ดูวีดีโอนี้
481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
773 คนดู
ดูวีดีโอนี้
473 คนดู
ดูวีดีโอนี้
574 คนดู
ดูวีดีโอนี้
512 คนดู
ดูวีดีโอนี้
481 คนดู
ดูวีดีโอนี้
527 คนดู
ดูวีดีโอนี้
591 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1399 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ดูวีดีโอนี้
857 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1401 คนดู
ดูวีดีโอนี้
948 คนดู
ดูวีดีโอนี้
601 คนดู
ดูวีดีโอนี้
659 คนดู
ดูวีดีโอนี้
727 คนดู
ดูวีดีโอนี้
723 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1575 คนดู

ความคิดเห็น