ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

พิธีบวช

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 3pm - Jul 19, 2011
สำหรับผู้เตรียมตัวเข้าส...
คะแนน: 3.3 (91 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
203 คนดู
ดูวีดีโอนี้
682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
375 คนดู
ดูวีดีโอนี้
346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
477 คนดู
ดูวีดีโอนี้
378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
415 คนดู
ดูวีดีโอนี้
674 คนดู
ดูวีดีโอนี้
409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
444 คนดู
ดูวีดีโอนี้
342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
435 คนดู
ดูวีดีโอนี้
388 คนดู
ดูวีดีโอนี้
363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
354 คนดู
ดูวีดีโอนี้
612 คนดู
ดูวีดีโอนี้
346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
427 คนดู
ดูวีดีโอนี้
357 คนดู
ดูวีดีโอนี้
348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
414 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1049 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1016 คนดู
ดูวีดีโอนี้
801 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1322 คนดู
ดูวีดีโอนี้
894 คนดู
ดูวีดีโอนี้
551 คนดู
ดูวีดีโอนี้
602 คนดู
ดูวีดีโอนี้
669 คนดู
ดูวีดีโอนี้
674 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1440 คนดู

ความคิดเห็น