พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

พิธีบวช

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 3pm - Jul 19, 2011
สำหรับผู้เตรียมตัวเข้าส...
คะแนน: 3.2 (166 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
911 คนดู
ดูวีดีโอนี้
534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
554 คนดู
ดูวีดีโอนี้
533 คนดู
ดูวีดีโอนี้
504 คนดู
ดูวีดีโอนี้
503 คนดู
ดูวีดีโอนี้
583 คนดู
ดูวีดีโอนี้
496 คนดู
ดูวีดีโอนี้
704 คนดู
ดูวีดีโอนี้
637 คนดู
ดูวีดีโอนี้
538 คนดู
ดูวีดีโอนี้
567 คนดู
ดูวีดีโอนี้
898 คนดู
ดูวีดีโอนี้
519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
448 คนดู
ดูวีดีโอนี้
619 คนดู
ดูวีดีโอนี้
480 คนดู
ดูวีดีโอนี้
580 คนดู
ดูวีดีโอนี้
597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
568 คนดู
ดูวีดีโอนี้
569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
543 คนดู
ดูวีดีโอนี้
849 คนดู
ดูวีดีโอนี้
535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
668 คนดู
ดูวีดีโอนี้
585 คนดู
ดูวีดีโอนี้
550 คนดู
ดูวีดีโอนี้
597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
663 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1140 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1135 คนดู
ดูวีดีโอนี้
911 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1489 คนดู
ดูวีดีโอนี้
987 คนดู
ดูวีดีโอนี้
653 คนดู
ดูวีดีโอนี้
687 คนดู
ดูวีดีโอนี้
751 คนดู
ดูวีดีโอนี้
761 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1642 คนดู

ความคิดเห็น