พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

พิธีบวช

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 3pm - Jul 19, 2011
สำหรับผู้เตรียมตัวเข้าส...
คะแนน: 3.0 (200 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
792 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
725 คนดู
ดูวีดีโอนี้
796 คนดู
ดูวีดีโอนี้
747 คนดู
ดูวีดีโอนี้
692 คนดู
ดูวีดีโอนี้
688 คนดู
ดูวีดีโอนี้
701 คนดู
ดูวีดีโอนี้
780 คนดู
ดูวีดีโอนี้
673 คนดู
ดูวีดีโอนี้
831 คนดู
ดูวีดีโอนี้
825 คนดู
ดูวีดีโอนี้
726 คนดู
ดูวีดีโอนี้
774 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
640 คนดู
ดูวีดีโอนี้
698 คนดู
ดูวีดีโอนี้
608 คนดู
ดูวีดีโอนี้
735 คนดู
ดูวีดีโอนี้
653 คนดู
ดูวีดีโอนี้
697 คนดู
ดูวีดีโอนี้
852 คนดู
ดูวีดีโอนี้
833 คนดู
ดูวีดีโอนี้
820 คนดู
ดูวีดีโอนี้
786 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1066 คนดู
ดูวีดีโอนี้
750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
954 คนดู
ดูวีดีโอนี้
836 คนดู
ดูวีดีโอนี้
795 คนดู
ดูวีดีโอนี้
826 คนดู
ดูวีดีโอนี้
985 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1625 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1240 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1641 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
800 คนดู
ดูวีดีโอนี้
799 คนดู
ดูวีดีโอนี้
873 คนดู
ดูวีดีโอนี้
859 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1830 คนดู

ความคิดเห็น