พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

พิธีบวช

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 3pm - Jul 19, 2011
สำหรับผู้เตรียมตัวเข้าส...
คะแนน: 3.2 (167 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
518 คนดู
ดูวีดีโอนี้
936 คนดู
ดูวีดีโอนี้
558 คนดู
ดูวีดีโอนี้
631 คนดู
ดูวีดีโอนี้
581 คนดู
ดูวีดีโอนี้
560 คนดู
ดูวีดีโอนี้
529 คนดู
ดูวีดีโอนี้
525 คนดู
ดูวีดีโอนี้
611 คนดู
ดูวีดีโอนี้
515 คนดู
ดูวีดีโอนี้
724 คนดู
ดูวีดีโอนี้
662 คนดู
ดูวีดีโอนี้
559 คนดู
ดูวีดีโอนี้
596 คนดู
ดูวีดีโอนี้
929 คนดู
ดูวีดีโอนี้
538 คนดู
ดูวีดีโอนี้
548 คนดู
ดูวีดีโอนี้
464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
633 คนดู
ดูวีดีโอนี้
502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
628 คนดู
ดูวีดีโอนี้
602 คนดู
ดูวีดีโอนี้
601 คนดู
ดูวีดีโอนี้
574 คนดู
ดูวีดีโอนี้
876 คนดู
ดูวีดีโอนี้
567 คนดู
ดูวีดีโอนี้
704 คนดู
ดูวีดีโอนี้
621 คนดู
ดูวีดีโอนี้
577 คนดู
ดูวีดีโอนี้
632 คนดู
ดูวีดีโอนี้
707 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
945 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1525 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1014 คนดู
ดูวีดีโอนี้
689 คนดู
ดูวีดีโอนี้
710 คนดู
ดูวีดีโอนี้
773 คนดู
ดูวีดีโอนี้
778 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1674 คนดู

ความคิดเห็น