ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

พิธีบวช

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 3pm - Jul 19, 2011
สำหรับผู้เตรียมตัวเข้าส...
คะแนน: 3.1 (192 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
725 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1023 คนดู
ดูวีดีโอนี้
655 คนดู
ดูวีดีโอนี้
720 คนดู
ดูวีดีโอนี้
681 คนดู
ดูวีดีโอนี้
645 คนดู
ดูวีดีโอนี้
622 คนดู
ดูวีดีโอนี้
625 คนดู
ดูวีดีโอนี้
713 คนดู
ดูวีดีโอนี้
600 คนดู
ดูวีดีโอนี้
788 คนดู
ดูวีดีโอนี้
750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
653 คนดู
ดูวีดีโอนี้
697 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1029 คนดู
ดูวีดีโอนี้
600 คนดู
ดูวีดีโอนี้
634 คนดู
ดูวีดีโอนี้
552 คนดู
ดูวีดีโอนี้
696 คนดู
ดูวีดีโอนี้
589 คนดู
ดูวีดีโอนี้
658 คนดู
ดูวีดีโอนี้
782 คนดู
ดูวีดีโอนี้
766 คนดู
ดูวีดีโอนี้
750 คนดู
ดูวีดีโอนี้
717 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
ดูวีดีโอนี้
703 คนดู
ดูวีดีโอนี้
873 คนดู
ดูวีดีโอนี้
770 คนดู
ดูวีดีโอนี้
730 คนดู
ดูวีดีโอนี้
781 คนดู
ดูวีดีโอนี้
897 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1586 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1204 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1018 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1592 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1068 คนดู
ดูวีดีโอนี้
760 คนดู
ดูวีดีโอนี้
762 คนดู
ดูวีดีโอนี้
830 คนดู
ดูวีดีโอนี้
827 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1767 คนดู

ความคิดเห็น