ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

ความเชื่อและค่านิยมคาทอลิก

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
admin » 3pm - Jul 19, 2011
สำหรับผู้เตรียมตัวเข้าส...
คะแนน: 2.6 (233 โหวต)

วีดีโออื่นของ admin

ดูวีดีโอนี้
1296 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1491 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1225 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1073 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1135 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1237 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1167 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1522 คนดู
ดูวีดีโอนี้
984 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1036 คนดู
ดูวีดีโอนี้
967 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1037 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1012 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1040 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1151 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1406 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1213 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
2211 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1666 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1871 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1829 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1632 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1455 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1675 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1363 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2506 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด พิธีกรรมศาสนาคริสต์ ความเชื่อและค่านิยมคาทอลิก