ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1528 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1679 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1345 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1414 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1430 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1453 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1375 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1467 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1332 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1347 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1741 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก