หน้า 1 จาก 1

ทัวร์แสวงบุญ อะคิตะ ญี่ปุ่น แม่พระร้องไห้

PostPosted: Thu Jun 07, 2018 5:25 pm
โดย Arttise
https://www.facebook.com/441756286241666/posts/479855229098438/
ทัวร์แสวงบุญ ณ ประเทศญี่ปุ่น
แม่พระร้องไห้ ณ เมืองอาคิตะ
รายละเอียดตามลิ้งค์เลยครับ

#คริสต์ #คาทอลิก #ทัวร์ #แสวงบุญ #อะคิตะ #ญี่ปุ่น #พระแม่มารีย์ #แม่พระ #แม่พระร้องไห้ #Christ #Catholic #Tour #pilgrimage #Akita #Japan #HolyMother #HolyMary #VirginMary #cry #tear
จากเพจ คริสต์ศรัทธา

:s002: :s005: :s007: