หน้า 1 จาก 1

บอกบุญ! โครงการสร้างศาลาแม่พระแห่งภูเขามอนเซรัต

PostPosted: Wed Sep 12, 2018 5:49 pm
โดย Arttise
บอกบุญ!
โครงการสร้างศาลาแม่พระแห่งภูเขามอนเซรัต วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน เชียงใหม่
https://www.facebook.com/441756286241666/posts/561904400893520/

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านทุกคนนะครับ
#คริสต์ #คาทอลิก #คริสต์ศรัทธา #บอกบุญ #โครงการ #สร้าง #ศาลา #แม่พระแห่งภูเขามอนเซรัต #วัดพระจิตเจ้า #สวนเจ็ดริน #เชียงใหม่ #Christ #Catholic #invite #merit #build #pavilion #OurLadyOfMontserrat #SevenFountains #ChiangMai
จากเพจ คริสต์ศรัทธา

:s002: :s005: :s007: