หน้า 1 จาก 1

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์ซาเลเซียน

PostPosted: Thu Apr 11, 2019 10:21 am
โดย Arttise
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์ซาเลเซียน
https://www.facebook.com/441756286241666/posts/676627169421242?sfns=mo

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านทุกคนนะครับ
#คริสต์ #คาทอลิก #คริสต์ศรัทธา #คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ #ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ #ซิสเตอร์ซาเลเซียน #ซาเลเซียน #เยาวชน #กระแสเรียก #นักบวช #ซิสเตอร์ #มาเซอร์ #แม่ชี #christ #catholic
จากเพจ คริสต์ศรัทธา

:s002: :s007: :s021: