สัญลักษณ์ของน.เปโตร คือกุญแจ 2ดอก

ใครมาใหม่เชิญทางนี้ก่อน ทักทาย ทดลองโพส

สัญลักษณ์ของน.เปโตร คือกุญแจ 2ดอก

Postโดย rosa-lee » Wed Jul 03, 2019 8:49 pm

.....สัญลักษณ์ของน.เปโตร คือกุญแจ 2ดอก........

ในภาพวาดและงานคริสตศิลป์ ทั้งของคาทอลิกและออโะดอกซ์ มักแสดงภาพนักบุญเปโตรอัครสาวก ถือกุญแจ1คู่เสมอ และในหลายๆภาพก็จะแสดงสีชัดเจนเป็นสีทอง1อันและสีเงิน1อัน ดังนั้นหากเราพบชายมีหนวดเคราถือกุญแจคู่ สามารถอนุมานได้ว่าคือ น.เปโตรอัครสาวกนั่นเอง

ที่มาของสัญลักษณ์นี้ มาจากพระคัมภีร์ เมื่อพระเยซุตั้งพระศาสนจักรของพระองค์ และประกาศให้เปโตรเป็นผู้นำคนแรก พร้อมสิทธิ์อำนาจในการแก้ไขและปรับเปลี่ยนกฎบางอย่างในพระศาสนจักรได้

มัทธิว 16:17-19
พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลาและบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย”

พระเยซูทราบดีว่าพระองค์ไม่ได้อยู่แบบเป็นตัวตนมองเห็นพูดคุยได้ในอนาคตเมื่อเสด็จสู่สวรรค์ พระศาสนจักรที่พระองค์ตั้งขึ้นจะดำรงอยู่ชั่วกาลนาน เมื่อเวลาเปลี่ยนไปเป็นร้อยเป็นพันปี โลกเปลี่ยนแปลง พระศาสนจักรของพระองค์ก็ย่อมต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎต่างๆ การยึดพระคัมภีร์(ในเวลานั้นมีเพียงพระธรรมเดิม)อย่างเดียว ก็จะติดกับดักเดียวกับพวกฟาริสี และ ธรรมาจารย์ยิว ที่ตีความพระคัมภีร์อย่างคับแคบตัดสินคนอื่นและตัดสินพระองค์เองด้วยซ้ำ

พระองค์จึงไม่สั่งให้ศิษย์เขียนคัมภีร์ แต่สั่งให้ตั้งองค์กร เพื่อองค์กรนี้ จะดูแลบรรดาลูกแกะของพระองค์ตลอดไป คำว่า “ผูก” และ “แก้” เป็นสำนวนที่ชาวยิวนิยมใช้กับคำตัดสินด้านกฎหมายของอาจารย์หรือรับบีผู้มีชื่อเสียง ผูกหมายถึงไม่อนุญาต และแก้หมายถึงอนุญาต และเปโตรก็ใช้อำนาจนี้อย่างชัดเจนครั้งแรก ในการสังคยนาที่เยรูซาเร็ม ซึ่งปรากฎในพระคัมภีร์ บทกิจการอัครสาวก ทำให้เหล่าคริสตชนทั้งหลาย ไม่ต้องขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ และกินหมู(รวมทั้งสัตว์อื่นๆที่ยิวถือว่ามีมลทินห้ามกินในพระธรรมเดิม)ได้จนถึงทุกวันนี้

ในเวลาต่อมาเหล่าผู้นำพระศาสนจักรที่สืบทอดตำแหน่งผู้นำพระศาสนจักรจากเปโตร ก็สืบทอดอำนาจดังกล่าว(papal authority)มาด้วย จึงได้มีการเรียกตำแหน่งนี้ว่า พระสันตะปาปา หรือที่ภาษาอ.เรียกว่า.POPE และได้ใช้สัญลักษณ์กุญแจคู่ไขว้เป็นรูปกางเขนในสัญลักษณ์ของพระสันตะปาปาทุกองค์ เราถือว่าพระสันตะปาปาทุกคนสืบทอดจาก เปโตร ผู้เป็นพระสันตะปาปาคนแรก ไม่ใช่สืบทอดจากพระสันตะปาปาปคนก่อนหน้าตน

ทำไมกุญแจมี2อัน

ในทางเทววิทยาและคริสตศาสนศาสตร์ อาณาจักรสวรรค์ ไม่ได้อยู่แค่บนสวรรค์ แต่อยู่ในโลกด้วย ดังบทสวดที่พระเยซูสอนเองคือในบท คำอธิษฐาน (โปรเตสแตนต์) หรือ บทภาวนา (คาทอลิก,ออโธดอกซ์) ขององค์พระผู้เป็นเจ้า(อังกฤษ: the Lord's Prayer)(ละติน: Pater Noster)(รัสเซีย: Молитва Господня) ตอนที่ว่า

" พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ "

เมื่อพระเยซูให้สิทธิ์อำนาจผู้นำพระศาสนจักรในการปรับปรุงแก้ไข กฎต่างๆโดยรับรองว่า พระองค์เองก็จะยอมรับสิ่งนั้นในสวรรค์

สัญลักษณ์จึงแสดงภาพ กุญแจ 2ดอก และทั้งสองดอกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยเชือกหรือผ้า หมายถึง2ดอกผูกเข้าด้วยกันเป็นคู่เสมอ

การไขว์เป็นกางเขน และปลายดอกเป็นรูปกางเขน หมายถึง พระเยซูผู้เป็นเจ้าของกุญแจที่แท้จริง การสิ้นพระชนม์บนกางเขนของพระองค์คือเครื่องหมายของการรอดพ้น ไถ่บาปมนุษย์ทุกคน ไปสู่สวรรค์

กุญแจสีทอง หมายถึง พระอาณาจักรในสวรรค์ กุญแจสีเงินคือพระศาสนจักรหรือพระอาณาจักรสวรรค์ในโลก

ยน 21:17
เปโตรทูลตอบว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด”


Cr: www.facebook.com/holysmn
User avatar
rosa-lee
 
ตอบ: 3005
สมัครสมาชิก: Fri Jan 29, 2010 2:37 pm

กลับไปหน้า ห้องรับแขก

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน