หน้า 1 จาก 1

แถลงอย่างเป็นทางการ การเสด็จมาไทยและญี่ปุ่นของโป๊ปฟรานซิส

PostPosted: Fri Sep 13, 2019 9:04 pm
โดย Arttise
แถลงอย่างเป็นทางการ เรื่อง การเสด็จมาไทยและญี่ปุ่นของโป๊ปฟรานซิส

1.
https://youtu.be/Qy1KvHj70W0

2.
https://youtu.be/QnQF8_2xhRM

Image

Image

Image

Image