“คนชั่วกลัวคนดี”

ใครมาใหม่เชิญทางนี้ก่อน ทักทาย ทดลองโพส
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3431
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

พฤหัสฯ. ต.ค. 29, 2020 7:42 pm

คนชั่วกลัวคนดี ดังนั้นเราจึงต้องประกาศว่า
ยังมีคนทำดีอยู่อีกมากเพื่อนคนชั่วจะได้กลับใจ
เยาวชนจะได้รู้ว่าการทำความดีเป็นกระแสหลักของสังคมโลก
อ่านประกอบพระคัมภีร์วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย
ขั้นแรกมีผู้ที่ได้รับการประทับตรา หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคน “ผู้รับการประทับตราเหล่านี้มาจากทุกเผ่าของชาวอิสราเอล” (วว 7: 2-4,9-12) “หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นนิมิตประชาชนมากมายเหลือคณาจากทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกประเทศและทุกภาษา กำลังยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์ลูกแกะ ทุกคนสวมเสื้อขาว ถือใบปาล์มร้องสรรเสริญพระเจ้า....”
การสมโภชนักบุญทั้งหลายในวันอาทิตย์นี้ บทอ่านที่ 1 จากหนังสือวิวรณ์ นักบุญยอห์นเห็นภาพนิมิตว่าผู้ที่ได้รับการไถ่ให้รอดพ้นในเมืองสวรรค์กลุ่มแรกหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนมาจากประชากรอิสราแอล 12 ตระกูลในพันธสัญญาเดิม (12x12=144,000 เป็นภาษาสัญลักษณ์ว่าไม่ขาดสูญครบถ้วน ) จากนั้นกลุ่มที่สองมาจากทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกประเทศและทุกภาษา ทั่วโลก อันหมายถึงนอกจากชาวอิสราเอลประชากรเลือกสรรของพระเจ้าแล้วมวลมนุษยชาติที่ได้รับการไถ่ให้รอดพ้นจากองค์พระเยซูเจ้าเช่นกัน กำลังยืนล้อมรอบเฉพาะพระพัตร์ลูกแกะอันหมายถึงพระเยซูเจ้าผู้เป็นลูกแกะของพระเจ้า แต่ประชาชนจากทุกชาติทุกภาษาเหล่านี้พิเศษตรงที่สวมเสื้อขาวถือใบปาล์ม อันหมายถึงมวลมนุษยชาติได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปอาศัยพระโลหิตของพระชุมพาน้อย หรือลูกแกะคือองค์พระเยซูเจ้าที่ถูกประหารบนไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปมนุษย์ นักบุญยอห์นใช้คำว่า “คนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่ เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระโลหิตของลูกแกะ” ซึ่งเรานำมาอ่านกันในวันนี้เพราะผู้ที่จะอยู่บนสวรรค์เป็นนักบุญนั้น เป็นได้ด้วยหนทางเดียวคือเขาเข้ามาอาศัยการลบล้างบาปจากการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า ไม่ว่าเขาจะมาจากศาสนาไหน เชื้อชาติใด จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
ตั้งแต่ก่อตั้งพระศาสนจักรมามีการประกาศผู้เป็นนักบุญประมาณ 800 องค์ พระสันตะปาปาที่ทรงประกาศรายชื่อนักบุญในสมณสมัยของพระองค์มากที่สุดคือนักบุญพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 มีผู้ไปถามพระองค์ว่าเหตุใดในสมณสัยของพระองค์จึงประกาศแต่งตั้งนักบุญมากที่สุด พระองค์ทรงตอบว่าเพราะเราอยากประกาศว่าในโลกนี้ยังมีคนดีทำความดีอยู่ในซอกหลืบสังคมที่ไม่มีใครเห็นอีกมาก และเพราะคนชั่วกลัวคนดี ดังนั้นเราจึงต้องประกาศว่ายังมีคนทำดีอยู่อีกมากเพื่อนคนชั่วจะได้กลับใจ เยาวชนจะได้รู้ว่าการทำความดีเป็นกระแสหลักของสังคมโลกมิใช่เพียงแค่ทางเลือกของฤาษีหรือนักบวชผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่ประการใด เราอย่าเข้าใจผิดคิดว่านักบุญมีแค่ที่พระศาสนจักรประกาศรายชื่อ ทุกคนที่รอดพ้นเพราะองค์พระเยซูเจ้า เขาก็อยูกับพระเป็นเจ้าเป็นนักบุญแม้พระศาสนจักรมิได้ประกาศ
บทอ่านที่ 2 บทจดหมายของนักบุญยอห์น (1 ยน 3 : 1-3) “ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วแต่เราจะเป็นอย่างไรในอนาคตนั้นยังไม่ปรากฎแจ้ง เราตระหนักดีว่า เมื่อพระองค์ทรงปรากฎเราจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะเราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็น ทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ ย่อมชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์” การจะชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ เราทำกันตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ ดังนั้นบทพระวรสารในวันนี้ (มธ 5 : 1-12) จึงเป็นค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ (บุญลาภ 8 ประการ) ของคนที่จะสามารถดำเนินชีวิตแล้วได้รับการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
พระวรสารนักบุญมัตธิวบทที่ 5พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นบนภูเขาและ “แสดงปฐมโอวาท” ก่อนที่จะฟังโอวาท หรือบทเทศน์ ครั้งแรก พระเยซูเจ้าทรงตรัสถึง บุญลาภแปดประการก่อน เพราะใครจะฟังบทเทศน์ของพระองค์เข้าใจและยินดีรับไว้ เขาคนนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีมองโลกเข้าใจชีวิตตามแบบบุญลาภ 8 ประการนี้ให้ได้เสียก่อน
- ถ้าใครยังคิดว่าคนรวยเท่านั้นคือคนที่พระเจ้าทรงอวยพร ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่า พระเจ้าทรงอยู่ข้างคนจน
- ถ้าใครคิดว่าชีวิตพบกับความโศกเศร้าเป็นการถูกพระเจ้าทอดทิ้ง ก็ต้องคิดใหม่ว่าพระเจ้าทรงปลอบโยนผู้ทุกข์โศกและจะชดเชยคืนให้เขา
- ถ้าใครคิดว่ามีอำนาจเหนือกว่าแล้วข่มเหงเอาเปรียบคนอื่นได้ ก็ให้เขาเรียนรู้ที่จะอ่อนโยน ต่อผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเมื่อพบกัน ไม่ถือโอกาสเอาความได้เปรียบเหนือกว่าไปหักหาญน้ำใจเขา
- ถ้าใครที่รู้สึกว่ามีแต่ให้ ไม่เคยได้รับกลับเข้ามาเลย อย่าเสียใจเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้คืนแก่เราในที่สุด
- จงมีค่านิยมเมตตา เพราะพระเจ้าจะทรงเมตตาเขาคนนั้น
- จงมีใจบริสุทธิ์ ทำอะไรไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ไม่ฝักใฝ่ล่วงเกินร่างกายตนเองและผู้อื่น เพราะเป็นหนทางที่จะได้พบพระเจ้า ได้กอดพระเจ้า
- เป็นคนหยุดคนแรกเมื่อมีการโต้เถียงตบตี เราคิดว่าความสงบสันติเป็นของดีมีค่ากว่าการเอาชนะด้วยการทะเลาะวิวาท
- แม้เราจะถูกเบียดเบียนเพราะดำเนินชีพอย่างดี อย่าท้อใจคนแบบนี้จะได้อาณาจักรสวรรค์เป็นมรดก
คนในสังคมไม่ว่ายุคสมัยใด ถ้าเหนือกว่าก็ข่มเหง ถ้าเห็นเขาอ่อนแอกว่าก็รังแก ถ้าเราฉลาดกว่าก็เอาเปรียบ ผู้รักความยุติธรรมดำเนินชีวิตด้วยการถูกเอาเปรียบเพราะถือซื่อสัตย์แต่ฝ่ายเดียว แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า พระอาณาจักรสวรรค์มาถึงแล้วและคนที่จะได้เข้าไปคือคนที่ต้องมีค่านิยม 8 ประการนี้ในจิตใจเป็นพื้นฐานเสียก่อน เขาคนนั้นไม่ต้องรอตายถึงจะได้เป็นนักบุญในพระอาณาจักร เขาเป็นนักบุญตั้งแต่ยังมีชีวิตในโลกนี้เลยเพราะพระอาณาจักรสวรรค์มาตั้งมั่นอยู่ในโลกนี้แล้ว คนที่มีค่านิยม 8 ประการนี้ “คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่ เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระโลหิตของลูกแกะ พวกเขาต่างกราบลงหน้าพระบัลลังก์ ศีรษะจรดพื้นดิน นมัสการพระเจ้าว่า
‘อาแมน คำถวายพระพร พระสิริรุ่งโรจน์ พระปรีชาญาณ คำขอบพระคุณ
พระเกียรติยศ พระอานุภาพและพระพลานุภาพ เป็นของพระเจ้าของเราตลอดนิรันดร อาแมน’“
แม่พระโปรดเอ็นดู พระเยซูทรงเมตตา
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม
////////////////////////////////////////////////////////////////
ตอบกลับโพส