เหตุใดพระเยซูเจ้าทรงเลือกยูดาส ...

ใครมาใหม่เชิญทางนี้ก่อน ทักทาย ทดลองโพส
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3435
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

จันทร์ พ.ย. 16, 2020 10:45 am

..... เหตุใดพระเยซูเจ้าทรงเลือกยูดาส .....
โดย ยัง-โนแอล เบอซังซอง
หลายคนมักจะคิดว่า พระเยซูเจ้าทรงทราบทุกสิ่งล่วงหน้า “เพราะทรงเป็นพระเป็นเจ้า” ถ้าเช่นนั้น ทำไมพระองค์จึงยังทรงรับยูดาสเข้าเป็นสาวก? พระองค์ทรงกระทำการที่ผิดพลาดหรือ? ยูดาสจำต้องเป็นผู้ทรยศหรือ? เพราะแม้แต่ในพระธรรมเก่า ก็ได้เขียนไว้ล่วงหน้าให้เป็นเช่นนั้นมิใช่หรือ?”
ยูดาสมิได้เกิดมาเป็นคนทรยศ เขามีอิสระในการกระทำกิจการต่าง ๆ ได้อย่างเสรีเหมือนบุคคลทั่วไป ที่คิดทรยศขึ้นในภายหลัง เพราะพระวรสารได้บันทึกเรื่องของยูดาสหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปแล้ว โดยบันทึกว่า เขา “กำลังจะมอบ” พระเยซูเจ้า แต่ขณะนั้น การกระทำยังไม่เกิดขึ้น และยูดาสก็ยังมีโอกาสเลือกที่จะกระทำหรือไม่ก็ได้โดยเสรี ผู้เขียนพระวรสารบางท่าน บันทึกว่า ยูดาสผู้ดูแลรักษาเงินของสาวกทุกคน ได้ขายพระเยซูเพื่อแลกกับเงิน มีบางคนในปัจจุบันคิดว่า อาจเป็นเพราะเขาผิดหวังในตัวพระเยซูเจ้าเพราะเขาหวังจะได้รับตำแหน่งสำคัญทางการเมืองเพื่อปลดปล่อยอิสราเอลจากชาวโรมัน แต่ไม่ว่ายูดาสจะคิดอย่างไรก็ตาม เขามีอิสระในการเลือกกระทำการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
ส่วนการที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกยูดาสเป็นสาวก พระองค์ก็ทรงเสี่ยงที่จะเลือกด้วยพระองค์เอง เช่นเดียวกับการที่ทรงเลือกเปโตร มนุษย์มิได้เป็นผู้ที่ต้องดีหรือเลวเสมอไป คือมนุษย์มิได้มีแต่คุณสมบัติที่ดี หรือมีแต่เลวแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นพระเยซูเจ้าก็คงทรงเห็นคุณสมบัติที่ดีในตัวยูดาส มิฉะนั้นยูดาสคงไม่ละทิ้งทุกสิ่งเพื่อติดตามพระองค์ตั้งแต่แรก ขณะเดียวกัน พระองค์ก็คงทราบถึงข้อเสียของยูดาส แต่พระองค์ก็ทรงให้โอกาสร่วมอยู่กับคณะสาวก และต่อมา พระองค์ก็คงได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของยูดาส จึงได้ตรัสด้วยความเศร้าว่า “หนึ่งในพวกท่านจะทรยศเรา” เช่นเดียวกับที่ได้ทรงเตือนเปโตรว่า “คืนนี้เอง ท่านจะปฏิเสธเรา 3 ครั้ง”

พระเยซูเจ้า บุตรแห่งพระเป็นเจ้า มิใช่นักมายากล พระองค์ทรงเป็นพระบุตรแห่งพระเป็นเจ้า มิได้ทรงเป็นนักมายากล ที่ทราบทุกอย่าง และสามารถทำทุกอย่างตามที่ทรงวางแผนไว้ได้ พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับพระบิดา เช่นเดียวกับที่พระบิดาทรงเป็นทุกสิ่งเพื่อพระองค์
พระองค์ทรงทราบหน้าที่รับผิดชอบในการเสด็จมา ทรงประกาศให้ทุกคนทราบว่า พระเป็นเจ้าคือพระบิดา พระองค์ทรงรักเรามนุษย์ทุกคน มิใช่ทรงรักเราด้วยพระดำรัสเท่านั้น แต่ทรงยึดมั่นในสิ่งที่ตรัสไว้ ด้วยการกิจการและด้วยพระชนม์ชีพของพระองค์จนถึงวาระสุดท้าย แต่พระองค์ไม่ทรงทราบล่วงหน้าถึงทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่นพระองค์จะไม่ตรัสว่า “พรุ่งนี้เวลาเที่ยง เราจะพบกับหญิงชาวซามารีตัน, วันถัดไป จะมีซาเคอัสรอพบที่เมืองเยริโก, หรือสัปดาห์หน้า ยูดาสจะขายเรา...!
เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นมนุษย์จริง ๆ ที่ไม่ควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหลายในอนาคต ขณะเดียวกัน ก็ทรงเป็นพระบุตรแห่งพระเป็นเจ้า ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงได้รับ เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรับจากพระบิดาตามวันเวลาที่ผ่านไป
พระธรรมเก่าทุกฉบับ เล่าถึงความรักที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่ออิสราเอลและมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงทราบดี ดังนั้น เมื่อพระองค์ทรงอ่านบทเพลงสดุดีที่ว่า “แม้แต่สหายที่ไว้ใจได้ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยรับประทานอาหารด้วยกัน ยังยกส้นเท้าให้เรา” (สดด. 41, 10) จะเห็นว่าผู้เขียนบทเพลงนี้ ได้เขียนถึงการทรยศอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้น พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา และผู้ทำนายหลายคน ก็ได้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก่อนหน้าเรา”
จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทราบว่า ยูดาสมีอิสระเสรีในการกระทำของตน เป็นผู้ที่มีความอ่อนแอและถูกผจญล่อลวง การกระทำทุกสิ่งของยูดาสเป็นการกระทำด้วยความสมัครใจของตนเอง พระเยซูเจ้าก็ทรงมีอิสระเสรี พระองค์ทรงทราบอย่างแน่ชัดว่า ทรงเป็นบุตรสุดที่รักของพระบิดา และทรงปฏิบัติทุกสิ่งตามน้ำพระทัยของพระบิดาตลอดเวลา
******************
เเปลเเละเรียบเรียงโดย : กอบกิจ ครุวรรณ
ตอบกลับโพส