ประวัตินักบุญอย่างย่อเดือนกุมภาพันธ์ (วันท่ี 1-10)

ใครมาใหม่เชิญทางนี้ก่อน ทักทาย ทดลองโพส
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3429
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

จันทร์ ก.พ. 01, 2021 5:59 pm

#คริสต์ต้นแบบ #คริสต์สร้างสรรค์
ประวัตินักบุญ ฉลองทุกวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
นักบุญ บริจิด แห่ง คิลแดร์
St. Brigid of Kildare

#องค์อุปถัมภ์ : ประเทศไอร์แลนด์, เด็กทารก, ช่างตีเหล็ก, นายเรือ, ฝูงสัตว์, คนทำฟาร์มไก่, คนงานในฟาร์มนม, คนงานหญิงในฟาร์มนม, เด็กๆ ที่บุพการีไม่ได้แต่งงาน, ผู้ลี้ภัย, เด็ก, ชาวประมง, หมอตำแย, แม่นม, เด็กแรกเกิด, แม่ชี, บทกวี, คนเลี้ยง คนทำฟาร์มเป็ด ไก่ ห่าน, สำนักพิมพ์, นักวิชาการ, ชาวเล, ชาวเรือ, นักเดินทาง, คนเดินเรือ, ช่างตีเหล็ก

#สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : พระอธิการิณี มักจะถือตะเกียงหรือเทียนไขอยู่ และมักมีวัวอยู่เคียงใกล้, พระอธิการิณี เอามือวางบนแท่นบูชาอยู่

บริจิด (เสียชีวิตปี ๕๒๕) เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของประเทศไอร์แลนด์ร่วมกับนักบุญแพทริค (ฉลองวันที่ ๑๗ มีนาคม) และนักบุญโคลัมบา (ฉลองวันที่ ๙ มิถุนายน) เรื่องราวของเธอเป็นการผสมผสานของตำนาน นิทานพื้นบ้าน และเรื่องอัศจรรย์อย่างยากจะแยกได้

ท่านเป็นพระราชธิดาของ ดุบแทช กษัตริย์เพเกินประเทศสก็อตแลนด์ แห่ง เลนสเตอร์ และนางบร็อคค่า คริสต์ศาสนิกชนผู้เป็นข้าทาส ผู้ได้รับศีลล้างบาปโดยนักบุญแพทริค ก่อนที่ท่านจะเกิดมานี่เอง มารดาของท่านถูกขายให้กับผู้ปกครองที่ดินที่เป็นพระดรูอิด ซึ่งหลังจากท่านถือกำเนิดมาแล้ว ท่านก็อยู่เคียงกับมารดาของท่าน จวบจนกระทั่งท่านโตเพียงพอที่จะรับใช้เจ้านาย คือบิดาของท่านได้

ท่านเจริญวัยขึ้นมาพร้อมกับจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง และหัวใจที่ละมุนละไม และตั้งแต่คราวที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่ ท่านได้รับฟังคำสอนเทศน์ของนักบุญแพทริคมา ซึ่งท่านก็ไม่เคยที่จะละเลยลืมไปเลย ท่านไม่สามารถอดรน ทนที่จะเห็นผู้หนึ่งผู้ใดประสบทุกขภัย หิวโหย ป่วยไข้ ได้เลย ท่านมีอันต้องช่วยเหลือพวกเขา และมักจะนำทรัพย์สินที่เป็นของบิดาท่านมามอบให้เสมอๆ และเมื่อบิดาท่านทราบและต่อต้าน ท่านก็ตอบกลับไปว่า “พระเยซูคริสต์ ทรงสถิตอยู่ในเราทุกผู้”

ดุบแทช บิดาของท่าน พยายามที่จะขายท่านให้กับกษัตริย์ของเลนสเตอร์ และระหว่างในช่วงของการเจรจาแลกเปลี่ยนต่อกันนี่เอง ท่านก็ได้มอบสมบัติ คือดาบของบิดาท่าน ให้กับคนโรคเรื้อนไป ด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามาก และสามารถช่วยให้คนโรคเรื้อนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ซึ่งเมื่อบิดาท่านทราบเรื่องดังกล่าว ท่านก็แทบที่จะทำร้ายท่านเลยทีเดียว หากแต่เมื่อท่านอธิบายว่าท่านได้มอบสิ่งนั้นให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านคนโรคเรื้อนผู้นั้น กษัตริย์แห่งเลนสเตอร์ ก็ห้ามไม่ให้ดุบแทชทำร้ายท่าน พร้อมกล่าวว่า “คุณงามความดีที่นางมีต่อพระเจ้า นั้นใหญ่ยิ่ง เหนือเรานัก” ซึ่งบิดาท่านก็ยุติปัญหาเรื่องทั้งหมดนี้ โดยมอบอิสรภาพให้กับท่านไป

มารดาของท่านทำหน้าที่รับผิดชอบจัดการเกี่ยวกับผลิตนมในฟาร์ม ซึ่งท่านก็ได้เข้ามาช่วยเหลือมารดาของท่าน และมักแบ่งนมที่ได้ให้กับผู้ที่ต้องการ หากแต่นมที่ได้ก็ไม่ได้ร่อยหรอลงไปแต่อย่างใดเลย และนั่นทำให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์เกี่ยวกับนม ผลิตผลนม และเกี่ยวข้องกับฟาร์มด้วย ซึ่งหลังจากนั้น พระดรูอิดนายนั้นก็ได้ให้อิสรภาพแก่มารดาของท่านตามมา

ภายหลังท่านได้กลับไปหาบิดาของท่าน ผู้จัดงานหมั้นหมายแต่งงานให้ท่านกับนักกวีหนุ่ม หากแต่ท่านได้ปฏิเสธไป และเพื่อปกป้องรักษาซึ่งพรหมจารีของท่าน ท่านได้ไปเฝ้าบิชอป นักบุญ เมล แห่ง อาร์ดัฟ และประกาศสัตยาบรรณแรกของท่าน ซึ่งมีตำนานกล่าวถึงท่านว่า ท่านได้ภาวนาขอให้พระเป็นเจ้าได้พรากเอาความสวยงามไปจากท่านเสีย เพื่อที่จะได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาสนใจ ยื่นขอท่านแต่งงานอีก ซึ่งท่านก็ได้รับเช่นนั้นมาจริง และได้รับความงามกลับคืนมาเพียงในยามที่กล่าวสัตบาบรรณคำปฏิญาณเท่านั้น

ท่านได้ตั้งอารามคอนแวนต์ขึ้นแห่งแรกพร้อมแม่ชี ๗ นาง และจากการเชิญชวนของพระสังฆราช ท่านจึงตั้งอารามคอนแวนต์ขึ้นอีกหลายสถานในประเทศไอร์แลนด์ ตัวท่านเองยังเป็นนักเดินทางตัวฉกาจ ที่ชอบท่องไปยังหลายสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคของท่านที่การเดินทางไปไหนต่อไหนไกลๆ ยังเป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่ ซึ่งนั่นก็ทำให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของนักเดินทาง นักเดินเรือ และสาขาที่เกี่ยวข้องนี้ด้วย ท่านได้ก่อตั้งอารามขึ้นอีกหลายสถาน รวมถึงการติดตั้งระฆังในอารามที่อยู่ยั่งยืนยงมากว่า ๑,๐๐๐ ปี และทำให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของช่างตีเหล็ก และสาขาที่เกี่ยวข้องตามมา

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บอกเล่าในชีวิตของเธอแสดงถึงความเป็นไอริช เธอแจกจ่ายเนย (เครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์) ให้แก่คนยากจนและทำอัศจรรย์ให้น้ำสำหรับใช้อาบของเธอเปลี่ยนเป็นเบียร์เพื่อแก้กระหายแก่นักบวชที่มาเยี่ยมเยียน เธอตั้งอารามนักพรตหญิงที่เมืองคิลแดร์ ซึ่งต่อมาได้เป็นอารามคู่สำหรับนักพรตชายด้วย อารามนักพรตแห่งนี้ช่วยส่งเสริมคริสตศาสนาให้แผ่ขยายไปทั่วประเทศ

**************

ฉลองนักบุญ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
นักบุญบริจิดแห่งคิลแดร์
St. Brigid of Kildare

บริจิด (เสียชีวิตปี ๕๒๕) เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของประเทศไอร์แลนด์ร่วมกับนักบุญปาตริก (ฉลองวันที่ ๑๗ มีนาคม) และนักบุญโคลัมบา (ฉลองวันที่ ๙ มิถุนายน) เรื่องราวของเธอเป็นการผสมผสานของตำนาน นิทานพื้นบ้าน และเรื่องอัศจรรย์อย่างยากจะแยกได้

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บอกเล่าในชีวิตของเธอแสดงถึงความเป็นไอริช เธอแจกจ่ายเนย (เครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์) ให้แก่คนยากจนและทำอัศจรรย์ให้น้ำสำหรับใช้อาบของเธอเปลี่ยนเป็นเบียร์เพื่อแก้
กระหายแก่นักบวชที่มาเยี่ยมเยียน

เธอตั้งอารามนักพรตหญิงที่เมืองคิลแดร์ซึ่งต่อมาได้เป็นอารามคู่สำหรับนักพรตชายด้วยอารามนักพรตแห่งนี้ช่วยส่งเสริมคริสตศาสนาให้แผ่ขยายไปทั่วประเทศ

CR. : Sinapis
แก้ไขล่าสุดโดย rosa-lee เมื่อ อาทิตย์ ก.พ. 28, 2021 10:43 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3429
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

ศุกร์ ก.พ. 05, 2021 3:27 pm

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์
การถวายพระกุมารในพระวิหาร
Presentation of the Lord

และระลึกถึงอัลเฟรด เดล์ฟ (Alfred Delp)
แม่พระนำพระกุมารเยซูไปถวายที่พระวิหารและพระนางรับพิธีชำระจากการคลอดบุตรตามบัญญัติของโมเสส

วันนี้ยังเป็นวันที่อัลเฟรด เดล์ฟ (1907-45) พระสงฆ์เยสุอิตถูกสังหารด้วยการแขวนคอโดยพวกนาซีสาเหตุเพราะท่านต่อต้านฮิตเลอร์ในข้อความสุดท้ายที่ท่านเขียนถึงเพื่อนมีใจความว่า "หากชีวิตของคนๆ หนึ่งทำให้เกิดความรักและเมตตากรุณาแสงสว่างและความจริงในโลกได้แม้สักเล็กน้อย อย่างนั้นชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่า"

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3429
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

ศุกร์ ก.พ. 05, 2021 3:28 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์
นักบุญบลาซีโอ สังฆราชและมรณสักขี
Blaise, Bishop and Martyr

บลาซีโอ (เสียชีวิตปี ๓๑๖) เป็นสังฆราชแห่งเมือง Sebaste ในอาร์เมเนีย ท่านถูกสังหารในยุคจักรพรรดิLicinius ตามตำนานเล่าว่าท่านช่วยชีวิตเด็กชายคนหนึ่งที่ก้างปลาติดคอจึงเป็นธรรมเนียมให้มีการเสกคอในวันฉลองของท่าน ท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของพวกมังสวิรัติ

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3429
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

ศุกร์ ก.พ. 05, 2021 3:28 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์
นักบุญราบานัส เมารัส อธิการและสังฆราช
St. Rabanus Maurus

ราบานัส เมารัส (ปี ๗๘๐-๘๕๖) เป็นผู้แต่งบทขับร้อง Veni, Creator Spiritus (เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้า) และเป็นผู้วางรากฐานสำหรับบทเพลง Kings of Kings and Lord of Lord (กษัตริย์แห่งกษัตริย์ พระเจ้าแห่งพระเจ้า) ซึ่งยังคงขับร้องกันจนทุกวันนี้

ท่านเกิดที่เมือง Mainz ได้รับการศึกษาในอาราม Fulda และถูกส่งตัวไปเมือง Tours เพื่อศึกษากับ Alcuin นักวิชาการพระคัมภีร์ชาวอังกฤษและเป็นที่ปรึกษาของจักรพรรดิชาร์เลอมาญ ภายใต้ การนำของ Alcuin ราบานัสได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปในการศึกษาพระคัมภีร์และพิธีกรรม ท่านเขียนอรรถาธิบายพระคัมภีร์ และได้พัฒนาชีวิตจิตที่เน้นถึงการดำเนินชีวิตภาวนาอย่างเป็นระบบ ท่านบวชเป็นพระสงฆ์ในปี ๘๑๕ และถูกเลือกเป็นอธิการอาราม Fulda ในปี ๘๒๒ ท่านได้เป็นสังฆราชแห่ง Mainz ในปี ๘๔๗ ท่านภักดีอย่างยิ่งต่อสันตะสำนักจนได้รับฉายาว่า "ทาสของโป๊ป"

บทเพลง Veni, Creator Spiritus

https://www.youtube.com/watch?v=cDhYGdK0KQg

บทเพลง Kings of Kings and Lord of Lord

https://www.youtube.com/watch?v=91r2ZVQyZkA

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3429
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

ศุกร์ ก.พ. 05, 2021 3:29 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์
นักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี
St. Agatha

อากาทา (เสียชีวิตปี ๒๕๑) เป็นมรณสักขีที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างแพร่หลายในซิซิลี แม้เราจะทราบความจริงเกี่ยวกับท่านไม่มากนัก แต่ความศรัทธาต่อท่านได้เริ่มต้นตั้งแต่ยุคแรกๆ ของพระศาสนจักร

อากาทาเกิดในครอบครัวร่ำรวยและถือคำสาบานว่าจะเป็นพรหมจารี ผู้ปกครองโรมันพยายามเข้าหาท่าน แต่ท่านปฏิเสธ ท่านถูกจับไปทรมาน ถูกตัดทรวงอก แต่ท่านได้รับการบำบัดรักษาโดยนักบุญเปาโลที่ปรากฏมาช่วยเหลือ

ท่านเสียชีวิตในคุกเพราะถูกทรมาน ท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์พวกพยาบาลและนักผจญเพลิง อากาทาเป็นนักบุญที่มีผู้สวดวิงวอนขอมากที่สุดคนหนึ่งในพระศาสนจักร

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3429
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

อาทิตย์ ก.พ. 07, 2021 7:36 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์
นักบุญเปาโล มิกิ และสหาย มรณสักขี
Paul Miki and Companions

เปาโล มิกิ (เสียชีวิตปี ๑๕๙๗ ) และสหายเป็นมรณสักขีพวกแรกของตะวันออกไกล

จักรพรรดิ Hideyoshi ของญี่ปุ่นทรงสั่งให้กวาดล้างคริสตชนเพราะพระองค์ตกพระทัยในความสำเร็จของการประกาศวรสารของนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ ซึ่งเริ่มในปี ๑๕๔๙ พระองค์ทรงสั่งให้ตรึงกางเขนคริสตชน ๒๖ คนและแทงพวกเขาด้วยหอกบนเนินเขานอกเมืองนางาซากิในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๑๕๙๗

มรณสักขีเหล่านี้นอกจากเปาโล มิกิ แล้ว มีพระสงฆ์เยสุอิตซึ่งเป็นนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ฆราวาสเยสุอิต ๒ คน สมาชิกคณะฟรังซิสกัน ๖ คน ซึ่ง ๔ คนเป็นชาวสเปน คนที่ห้ามาจากเม็กซิโกซิตี้ ชื่อ Peter Baptist ซึ่งเป็นนักบุญคนแรกของเม็กซิโก และคนที่หกมาจากบอมเบย์ อีกสิบเจ็ดคนนั้นเป็นชาวเกาหลีหนึ่งคน และสิบหกคนเป็นชาวญี่ปุ่น พวกเขาเป็นครูคำสอน ล่าม ทหาร แพทย์และเด็กชาย ๓ คน พวกเขาได้รับการประกาศเป็นนักบุญในปี ๑๘๖๒

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3429
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

อาทิตย์ ก.พ. 07, 2021 7:37 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์
นักบุญริชาร์ด
St. Richard

ริชาร์ดเป็นบิดาของนักบุญ Willibald, Winnebald และ Walburga ท่านเดินทางจาริกแสวงบุญไปที่โรมจากบ้านเกิดอังกฤษ พร้อมกับลูกชายสองคน ท่านป่วยหนักและเสียชีวิตที่เมือง Lucca ประเทศอิตาลี มีรายงานว่าเกิดอัศจรรย์ที่หลุมศพของท่าน และท่านได้รับความเคารพยกย่องอย่างมากจากชาวเมือง Lucca พวกเขารวบรวมเขียนเรื่องชีวิตท่าน เรียกท่านว่า กษัตริย์ของอังกฤษ

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3429
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

จันทร์ ก.พ. 08, 2021 7:57 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์
นักบุญเยโรม เอมิลิอานี
St. Jerome Emiliani

เยโรม (๑๔๘๓-๑๕๓๗) เป็นผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์ Somoscan ซึ่งเป็นคณะนักบวชดูแลโรงเรียนและบ้านเด็กกำพร้าในอิตาลี ท่านเกิดในเวนิส และเป็นเจ้าหน้าที่ในกองทัพทหาร ปี ๑๕๑๘ หลังพบประสบการณ์ทำให้กลับใจ ท่านบวชเป็นพระสงฆ์และอุทิศชีวิตเพื่อดูแลคนทุกข์ทรมานเพราะขาดแคลนอาหารและจากภัยโรคระบาด หลังจากตัวท่านเองฟื้นจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบาดในปี ๑๕๓๑ ท่านได้สร้างบ้านเด็กกำพร้า โรงพยาบาล บ้านพักอดีตโสเภณี และก่อตั้งคณะพระสงฆ์เพื่อดูแลพวกเขาเหล่านี้ แต่ใส่ใจพิเศษกับพวกเด็กกำพร้า
ท่านถูกประกาศเป็นนักบุญในปี ๑๗๖๘ ท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมถ์ของเด็กกำพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง

********************************

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์
ระลึกถึงนักบุญบาคีตา องค์อุปถัมภ์ของกลุ่มทาลิธาคุม (นักบวชหญิง ร่วมมือกันทั่วโลก ทำงานเพื่อศักดิ์ศรีสตรี ต่อต้านการค้ามนุษย์)

เป็นวันภาวนามาราธอนทั่วโลก ต่อต้านการค้ามนุษย์

ตามรายงานนี้ กล่าวว่า ยังมีการค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้น (ไม่ลดลงเลย)

หน่วยงานคาทอลิกสากล จึงร่วมมือกัน สวดภาวนา 5 ภาษา ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้ รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

ร่วมกับ โป๊ปฟรังซิส ซึ่งพระองค์กำหนดเจตนาอธิษฐานของเดือนกุมภาพันธ์ ว่า
"ให้เราภาวนาเพื่อบรรดาสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ขอให้พวกเธอได้รับการปกป้องจากสังคม และให้ความทุกข์ทรมานของพวกเธอ ได้รับการฟัง และความช่วยเหลือ"

#บทความแปล
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3429
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

อังคาร ก.พ. 09, 2021 4:03 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์
นักบุญอโปลโลเนีย พรหมจารีย์และมรณสักขี
St. Apollonia
และ นักบุญมิเกล เฟเบรส คอร์เดโร
St. Miguel Febres Cordero

อโปลโลเนีย (เสียชีวิตประมาณปี ๒๔๙) เป็นสังฆานุกรหญิงสูงวัยแห่งเมืองอเล็กซานเดรีย การเสียชีวิตอย่างมรณสักขีทำให้ท่านถูกจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร สังฆราชของอเล็กซานเดรียเล่าว่า ระหว่างการลุกฮือต่อต้านคริสตชน ท่านถูกฝูงชนทุบตีที่กรามจนฟันหักหมดทั้งปาก จากนั้นท่านถูกเผาจนสิ้นใจ ท่านเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของทันตแพทย์และคนปวดฟัน

*****************************

มิเกล เฟเบรส คอร์เดโร เป็นนักบุญคนแรกของเอกัวดอร์ ท่านเข้าร่วมคณะภราดาคริสตชน (Christian Brothers) เมื่ออายุ ๑๔ ปี ก่อนอายุครบยี่สิบ ท่านได้เขียนตำราไวยากรณ์ภาษาสเปนที่ใช้ในโรงเรียนทุกแห่งในเอกัวดอร์ ท่านเขียนหนังสือเล่มอื่นๆ อีกในพันธกิจอุทิศตนเพื่อการศึกษาทางศาสนาของเด็ก ท่านได้รับการประกาศเป็นนักบุญในปี ๑๙๘๔
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3429
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

พุธ ก.พ. 10, 2021 7:30 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
นักบุญสกอลัสติกา พรหมจารี
St. Scholastica

สกอลัสติกา (ปี ๔๘๐-๕๔๓) เป็นน้องสาวของนักบุญเบเนดิกต์แห่ง Nursia (ฉลองวันที่ ๑๑ กรกฎาคม) เธอเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของซิสเตอร์เบเนดิกติน อารามของเธออยู่ไม่ห่างจากอาราม Monte Cassino ที่มีชื่อเสียง

เธอและพี่ชายจะพบกันปีละครั้งในบ้านหลังหนึ่งนอกเมือง Monte Cassino เพื่อสนทนากันเรื่องชีวิตฝ่ายจิต ตามคำบอกเล่าในหนังสือ Dialogues ของพระสันตะปาปาเกรกอรี่ ในการพบกันครั้งสุดท้าย สกอลัสติกาขอให้พี่ชายอยู่ต่อนานอีกหน่อยเพื่อจะได้สนทนากันต่อไป แต่เขาปฏิเสธโดยยกพระวินัยมาอ้าง เธอก้มศีรษะภาวนา แล้วก็เกิดพายุใหญ่ที่ขวางไม่ให้เบเนดิกต์เดินทางได้จนกระทั่งรุ่งเช้า เบเนดิกต์กล่าวหาน้องสาวว่าเป็นผู้สวดวอนขอพายุนี้ เธอตอบว่า "น้องขอจากพี่ แต่พี่ไม่ให้ น้องจึงขอจากพระเจ้า และพระองค์ทรงมอบให้" สามวันหลังจากนั้น เธอเสียชีวิต

CR. : Sinapis
ตอบกลับโพส