ประวัตินักบุญอย่างย่อเดือนเมษายน( วันที่1-15)

ใครมาใหม่เชิญทางนี้ก่อน ทักทาย ทดลองโพส
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3415
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

ศุกร์ เม.ย. 02, 2021 11:38 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๑ เมษายน
นักบุญฮุชแห่งเกรโนเบิล พระสังฆราช
St. Huch of Grenoble, Bishop

ฮุช ( ปีค.ศ.๑๐๕๒-๑๑๓๒) เป็นสังฆราชของเกรโนเบิลนาน ๕๒ ปี และเป็นผู้ก่อตั้งคณะฤษีคาร์ธูเซียน (Carthusians)

เมื่อฮุชเป็นพระสงฆ์ประจำอาสนวิหาร Valence ท่านทำหน้าที่เลขานุการของสังฆราชแห่ง Die และเข้าร่วมการสังคายนาที่เมืองอาวิญอง ซึ่งตรวจสอบปัญหาร้ายแรงด้านงานอภิบาลของสังฆมณฑลเกรโนเบิล สมาชิกของที่ประชุมประทับใจฮุชมากจึงเลือกท่านเป็นสังฆราชคนใหม่ของสังฆมณฑลเกรโนเบิล พระสันตะปาปาเกรกอรี ที่ ๗ เป็นผู้อภิเษกท่านเป็นสังฆราชที่โรม

ฮุชต้องจัดการกับปัญหาต่างๆ ในสังฆมณฑล ท่านบูรณะอาสนวิหาร ปรับปรุงระบบบริหารของข้าราชการ ก่อตั้งบ้านสำหรับผู้ทำหน้าที่ดูแลกิจการต่างๆ ของวัด กลุ่มคนเหล่านี้พัฒนาจนเป็นคณะฤษีคาร์ธูเซียน

ฮุชมีชื่อเสียงในการเทศน์ท่านเชี่ยวชาญในการฟังสารภาพบาป และมีจิตใจเมตตาต่อคนยากจน ท่านพยายามหลายครั้งที่จะขอลาจากตำแหน่งหน้าที่ และในที่สุด ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสันโดษในการสวดภาวนา

ท่านสิ้นใจวันที่ ๑ เมษายน ๑๑๓๒ และได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญหลังจากเสียชีวิตเพียง ๒ ปี

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3415
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

ศุกร์ เม.ย. 02, 2021 11:39 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๒ เมษายน
นักบุญฟรังซิสแห่งเปาลา
St. Francis of Paola

ฟรังซิสแห่งเปาลา (ปี ค.ศ.๑๔๑๖-๑๕๐๗) เป็นผู้ก่อตั้งคณะ Franciscan Minim Friars ท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของชาวอิตาเลียนที่สัญจรทางทะเล ทั้งนี้เพราะอัศจรรย์หลายอย่างที่ท่านกระทำ

ฟรังซิสเกิดที่เมือง Paola ใน Calabria ทางตอนใต้ของอิตาลี เมื่ออายุ ๑๓ ปีท่านเข้าเป็นภราดาคณะฟรังซิสกันอยู่ ๑ ปีแล้วออกไปใช้ชีวิตฤษีในถ้ำใกล้ทะเล

เมื่อฟรังซิสอายุ ๒๐ ปีมีชายหนุ่ม ๒ คนมาดำเนินชีวิตฤษีด้วย พวกเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มภราดาฟรังซิสแห่งอัสซีซี พวกชาวบ้านสร้างวัดน้อยและคูหา ๓ ห้องให้พวกเขาพำนัก ไม่นาน มีคนอื่นๆ เข้ามาร่วมกลุ่มมากขึ้น พวกเขาใช้ชีวิตตามอุดมคติของคณะฟรังซิสกัน คือดำเนินชีวิตด้วยความรักเมตตาต่อทุกคน ถือความยากจน พลีกรรมใช้โทษบาปและอดอาหารตลอดช่วงเทศกาลมหาพรต
ในปี ๑๔๙๒ ฟรังซิสเปลี่ยนชื่อหมู่คณะของเขาเป็นภราดามินิม (Minim Friars) เพื่อบ่งบอกว่าสมาชิกกลุ่มนี้เป็นผู้ต่ำต้อยที่สุดในบรรดาคณะนักบวชทั้งหลาย

ฟรังซิสสิ้นใจที่เมืองตูร์ในวันที่ ๒ เมษายน ๑๕๐๗ และถูกประกาศเป็นนักบุญในปี ๑๕๑๙
Cr Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3415
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

อังคาร เม.ย. 06, 2021 4:01 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๓ เมษายน
นักบุญริชาร์ดแห่งชิเชสเตอร์พระสังฆราช
St. Richard of Chichester, Bishop

ริชาร์ด ( ปีค.ศ.๑๑๙๗-๑๒๕๓) เป็นสังฆราชของชิเชสเตอร์ในอังกฤษ ท่านเกิดที่เมือง Wych ได้รับการศึกษาที่ออกซ์ฟอร์ด ปารีส และโบโลนญา เมื่อกลับมาอังกฤษ ท่านได้เป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และต่อมาเป็นที่ปรึกษาของอัครสังฆมณฑล Canterbury ซึ่งท่านได้รับการยกย่องในฐานะผู้โดดเด่นด้านจริยธรรม

หลังจากอัครสังฆราชเสียชีวิต ริชาร์ดตัดสินใจจะบวชเป็นพระสงฆ์ ท่านศึกษาเทววิทยาอยู่ ๒ ปีกับคณะโดมินิกัน และบวชเป็นพระสงฆ์ในปี ๑๒๔๒ ท่านทำหน้าที่เป็นพ่อเจ้าวัด ๒ แห่งก่อนที่อัครสังฆราชองค์ใหม่จะแต่งตั้งท่านเป็นที่ปรึกษาอีกครั้ง สองปีต่อมาท่านถูกตั้งเป็นสังฆราชของชิเชสเตอร์

ริชาร์ดเป็นผู้มีจิตใจเมตตาการุณย์ ทุกคนเข้าถึงท่านได้ ท่านเห็นอกเห็นใจคนบาป เอื้อเฟื้อต่อผู้อดอยากชีวิตของท่านไม่มีข้อตำหนิด่างพร้อยด้านศีลธรรม ท่านยังกระตุ้นให้รักษากฎหมายศาสนจักรในเรื่องการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ การถือโสด ที่พักของพระสงฆ์นักบวช และการแต่งกายของพระสงฆ์

ท่านเสียชีวิตในปี ๑๒๕๓ และได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญในปี ๑๒๖๒

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3415
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

อังคาร เม.ย. 06, 2021 4:02 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๔ เมษายน
นักบุญอิสิดอร์แห่งเซวิล สังฆราชและนักปราชญ์ของพระศาสนจักร
St. Isidore of Seville, Bishop and Doctor of the Church

อิสิดอร์แห่งเซวิล (ประมาณปี ค.ศ. ๕๖๐-๖๓๖) ถูกถือว่าเป็นปิตาจารย์คนสุดท้ายของพระศาสนจักร

ท่านเกิดในตระกูลร่ำรวยของเมืองเซวิล ทำหน้าที่เป็นอัครสังฆราชของเซวิลเป็นเวลา ๓๖ ปี ท่านทำให้คนจำนวนมากในกลุ่ม Arianism กลับมาถือความเชื่อถูกต้อง ท่านจัดระเบียบศาสนจักรในสเปนด้วย

การเรียกประชุมสมัชชาและสังคายนาท้องถิ่น โดยเฉพาะสังคายนาเมืองเซวิลครั้งที่ ๒ ในปี ๖๑๙ และสังคายนาเมืองทอเลโดครั้งที่ ๔ ในปี ๖๓๓

ในสังคายนาทอเลโดสภาสังคายนารับรองข้อความเชื่อที่มีพื้นฐานจากความคิดเทววิทยาของอิสิดอร์ในเรื่องรูปแบบความเป็นหนึ่งเดียวของพิธีกรรม ที่เรียกว่า Mozarabic Rite ซึ่งจะถือปฏิบัติทั่วสเปน และสอนในโรงเรียนทุกแห่งของสังฆมณฑลอิสิดอร์ยังอุทิศตนเรื่องการให้การอบรมศึกษาการใช้พิธีมิสซา
บทสวดประจำวันของพระสงฆ์และงานอภิบาลผู้ยากไร้

ท่านสิ้นใจวันที่ ๔ เมษายน และได้รับประกาศเป็นนักบุญในปี ๑๕๙๘ และเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักรในปี ๑๗๒๒

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3415
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

อังคาร เม.ย. 06, 2021 4:03 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๕ เมษายน
นักบุญวินเซนต์แฟร์เรร์
St. Vincent Ferrer, Priest

วินเซนต์แฟร์เรร์ (๑๓๕๐-๑๔๑๙) เป็นนักบวชบวชคณะโดมินิกันและเป็นนักเทศน์มีชื่อเสียง ท่านเกิดที่เมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน ท่านเข้าคณะโดมินิกันในปี๑๓๖๗ และโดดเด่นในฐานะนักปรัชญาและนักเทศน์ หลังบวชเป็นพระสงฆ์ในปี ๑๓๗๙ ท่านสอนที่บาร์เซโลนาศึกษาเทววิทยาที่เมืองทอเลโดและได้เป็นอธิการของบ้านคณะโดมินิกันในเมืองวาเลนเซีย

ชีวิตและงานของท่านอยู่ในช่วงเวลาที่พระศานจักรตะวันตกขัดแย้งครั้งใหญ่ (Great Western Schism) วินเซนต์สนับสนุนพระสันตะปาปาที่เมืองอาวิญอง ไม่ใช่โรม ในปี ๑๓๙๔ เพื่อนของท่านคือคาร์ดินัล
Peter de Luna ได้เป็นปฏิปักษ์สันตะปาปา (antipope) เบเนดิกต์ที่ ๑๓ วินเซนต์ถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาและผู้ฟังสารภาพบาปประจำพระองค์พร้อมทั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มนัเทววิทยาของพระสันตะปาปา

แต่เมื่อเวลาผ่านไป วินเซนต์เริ่มมองเห็นว่าเพื่อนของท่านเป็นอุปสรรคต่อความเป็นเอกภาพของพระศาสนจักร ท่านพยายามชักชวนให้สันตะปาปาเบเนดิกต์เจรจากับสันตะปาปาอูร์บัน ที่ ๖ ที่โรม แต่ไม่สำเร็จ วินเซนต์ซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและเทศน์สอนทั่วยุโรป ทุ่มเทความพยายามด้านการทูตเพื่อเอกภาพของศาสนจักรเสียชีวิตที่ Vannes ในอังกฤษ ท่านถูกประกาศเป็นนักบุญในปี ๑๔๕๕

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3415
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

อังคาร เม.ย. 06, 2021 4:03 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๖ เมษายน
นักบุญเปโตรแห่งเวโรน่า มรณสักขี
St. Peter of Verona, Martyr

เปโตรแห่งเวโรน่าเป็นนักบวชคณะโดมินิกันคนแรกที่เป็นมรณสักขี ท่านเกิดที่เมืองเวโรน่า พ่อแม่ท่านถือความเชื่อลัทธิ Catharism ซึ่งปฏิเสธเรื่องการกลับคืนชีพและประสิทธิผลของศีลศักดิ์สิทธิ์

เปโตรเข้าคณะโดมินิกันเมื่ออายุ ๑๕ ปี ในขณะศึกษาอยู่ที่เมืองโบโลญญา ท่านได้รับชุดเครื่องแบบคณะจากมือของนักบุญโดมินิกเอง เปโตรเป็นอธิการของอารามโดมินิกันหลายแห่งและมีชื่อเสียงในฐานะนักเทศน์แห่ง Lombardy

ท่านถูกแต่งตั้งเป็นผู้ไต่สวนของศาลศาสนาในเขตเมืองมิลานและภาคเหนือของอิตาลี ท่านมุ่งเป้าไปยังกลุ่มลัทธิ Cartharism ภารกิจของท่านสร้างความแค้นเคืองให้กับศัตรู ท่านถูกลอบสังหารขณะเดินทางกลับเมืองมิลานในวันที่ ๖ เมษายน ๑๒๕๒

ท่านได้รับการประกาศเป็นนักบุญในปี ๑๒๕๓

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3415
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

พฤหัสฯ. เม.ย. 08, 2021 3:07 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๗ เมษายน
นักบุญยอห์น บัปติสต์ เดอ ลาซาล
St. John Baptist de La Salle

ยอห์น บัปติสต์ เดอ ลาซาล (ปี ค.ศ.๑๖๕๑-๑๗๑๙) เป็นผู้ก่อตั้งคณะ Brothers of the Christian Schools

ท่านเกิดที่เมือง Reims ในภาคเหนือของฝรั่งเศส ครอบครัวของท่านมีศักดิ์ฐานะ ท่านบวชเป็นพระสงฆ์ในปี ๑๖๗๘ ท่านได้รับปริญญาเอกด้านเทววิทยาในปี ๑๖๘๑

ชีวิตของยอห์นคงจะเป็นไปอย่างสงบด้วยฐานะพระสงฆ์ดูแลอาสนวิหาร แต่มีการติดต่อขอให้ท่านเปิดโรงเรียนสอนฟรีแก่คนจนในเมือง Reims ยอห์นช่วยเปิดโรงเรียน ๒ แห่ง คนจำนวนมากมายหลั่งไหลมาเรียน แต่คุณภาพของครูผู้สอนต่ำมาก ท่านจึงเปิดบ้านพักของตนเพื่อฝึกอบรมพวกครู

ในปี ๑๖๘๔ ท่านลาออกจากหน้าที่ดูแลอาสนวิหาร บริจาคทรัพย์สินทั้งหมดและอุทิศตนเพื่องานด้านการศึกษา ในเดือนพฤษภาคม ท่านและเพื่อน ๑๒ คนตั้งกลุ่ม โดยใช้ชื่อว่า ภราดาแห่งโรงเรียนคริสตชน

ท่านเปิดโรงเรียนอีก ๔ แห่งและวิทยาลัยอบรมครูอีกหลายแห่ง ท่านใช้วิธีสอนผู้เรียนรวมกันเป็นห้องเรียน แทนที่จะสอนตัวต่อตัวแบบสมัยนิยม ท่านยังให้ใช้ภาษาท้องถิ่นในการเรียนแทนที่จะใช้ภาษาละตินและเน้นให้พวกนักเรียนต้องเงียบในระหว่างการสอน ท่านรวมการศึกษาด้านศาสนาเข้ากับ
การฝึกงานฝีมือสำหรับผู้จะจบเป็นช่าง

ท่านสิ้นใจในปี ๑๗๑๙ และรับแต่งตั้งเป็นนักบุญในปี ๑๙๐๐ ท่านถูกประกาศให้เป็นนักบุญอัปถัมภ์ของครูสอนในโรงเรียนในปี ๑๙๕๐

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3415
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

พฤหัสฯ. เม.ย. 08, 2021 3:07 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๘ เมษายน
นักบุญจูลี บิลลิอาร์ต
St. Julie Billiart

จูลี บิลลีอาร์ต (๑๗๕๑-๑๘๑๖) เป็นผู้ก่อตั้งคณะนักบวชซิสเตอร์แห่งนอเตรอดาม (Sisters of Notre Dame de Namur)

จูลีเกิดที่เมือง Cuvilly ในแคว้น Picardy ประเทศฝรั่งเศส ครอบครัวของเธอเคยมีฐานะดีแต่ต้องตกต่ำยากจนเพราะประสบปัญหาการเงิน เธอจึงต้องทำงานใช้แรงงาน ในเวลาเดียวกัน ช่วยสอนคำสอนที่วัดและเยี่ยมคนป่วย ครั้งหนึ่ง บิดาถูกลอบทำร้ายจูลีหวาดกลัวอย่างมากจนส่งผลให้เธอไม่สามารถเดินได้อีกต่อไป

จูลีหลบหนีออกจาก Cuvilly ในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสเพราะมีการกล่าวหาว่าเธอให้ที่พักพวกพระสงฆ์และสนับสนุนศาสนจักรเมื่อช่วงเวลาเลวร้ายผ่านไป จูลีย้ายไปอยู่ที่ Amiens ที่นั่นเธอพบสตรีชนชั้นสูงคนหนึ่งชื่อ Francois Blin de Bourdon ซึ่งได้กลายเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะนักบวชกับเธอ

เมื่อเกิดการเบียดเบียนขึ้นอีก ทั้งสองก็ย้ายไปอยู่ Bettencourt คุณพ่อ Joseph Varin ช่วยพวกเธอก่อตั้งคณะนักบวชหญิงแห่งนอเตรอดามในปี ๑๘๐๓ เพื่อทำงานให้การศึกษา ช่วยเหลือคนยากจนและฝึกอบรมครู ซิสเตอร์กลุ่มแรกปฏิญาณตนในปี ๑๘๐๔ และจูลีหายจากอาการอัมพฤตในปีเดียวกันนี้เอง

ปลายศตวรรษที่ ๑๙ คณะได้แผ่ขยายไปสู่สหรัฐอังกฤษ และบางส่วนของประเทศลาตินอเมริกาและแอฟริกา ในศตวรรษที่ ๒๐ คณะเข้าไปถึงส่วนอื่นๆ ของลาตินอเมริกาแอฟริกา ญี่ปุ่นและจีน

จูลีเสียชีวิตวันที่ ๘ เมษายน ๑๘๑๖ และได้รับการประกาศเป็นนักบุญในปี ๑๙๖๙

CR. : Sinapis
RyanAvery
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. เม.ย. 08, 2021 6:47 pm

พฤหัสฯ. เม.ย. 08, 2021 6:55 pm

ขอบคุณสำหรับงานของคุณและคำพูดของพระเจ้า ...
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3415
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

ศุกร์ เม.ย. 09, 2021 4:37 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๙ เมษายน
นักบุญวอลเดทรูด
St. Waldetrude

วอลเดทรูดแต่งงานกับสามีเธอ Vincent Madelgarius และมีลูกด้วยกัน ๔ คน พวกท่านรวมทั้งลูกทุกคนเป็นนักบุญ

หลังจากมีลูกคนที่สาม สามีของวอลเดทรูดก็เข้าอารามที่เขาตั้งขึ้นที่ Haumont และใช้ชื่อว่า Vincent

สองปีต่อมาวอลเดทรูดก็เดินตามรอยเดียวกัน เธอย้ายเข้าไปพักอยู่อย่างสันโดษในบ้านหลังเล็ก ชื่อเสียงความศักดิ์สิทธิ์ของเธอดึงดูดให้คนมาขอคำแนะนำ เธอจึงก่อตั้งอารามของตนที่ Chateaulieu ซึ่งปัจจุบันอยู่ในภาคกลางของประเทศเบลเยี่ยม เธอเสียชีวิตปี ๖๘๘

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3415
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

อาทิตย์ เม.ย. 11, 2021 4:52 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๑๐ เมษายน
นักบุญมักดาเลนแห่งคาโนสซา
St. Magdalen of Canossa

มักดาเลนแห่งคาโนสซา (ปี ๑๗๗๔-๑๘๓๕) เป็นผู้ก่อตั้งคณะ Daughter of Charity ซึ่งเรียกกันว่าCanossian Sisters of Charity

มักดาเลนเกิดในครอบครัวร่ำรวยเธอได้รับชื่อว่า Maddalena Gabriella di Canossa เมื่ออายุ ๑๕ ปีเธอล้มป่วยหนัก หลังจากหายเธอก็ประกาศความตั้งใจจะเป็นซิสเตอร์ มักดาเลนเข้าอารามคณะคาร์เมไลท์ระยะหนึ่ง แต่ไม่ได้ถือวินัยเคร่งในการจำกัดเขตพรต เธออยากจะช่วยคนป่วยคนยากจนและเด็กหญิงที่ถูกทอดทิ้ง

ในปี ๑๘๐๒ มักดาเลนตั้งโรงเรียนและสถานที่พักของนักเรียนในบ้านของตน ในปี ๑๘๐๘ เธอได้รับอนุญาตให้ครอบครองอารามคณะออกัสติเนียนที่ถูกยุบ เธอปรับปรุงอารามให้เป็นโรงเรียน กิจการของโรงเรียนก้าวหน้าอย่างดีจนเธอเปิดบ้านแห่งที่สองในเวนิสและอีกหลายแห่งในอิตาลี

มักดาเลนเสียชีวิตที่เมืองเวโรนาวันที่ ๑๐ เมษายน ๑๘๓๕ และได้รับการประกาศเป็นนักบุญในปี ๑๙๘๘

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3415
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

อาทิตย์ เม.ย. 11, 2021 4:53 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๑๑ เมษายน
นักบุญสตานิสเลาส์ สังฆราชและมรณสักขี
St. Stanislaus, Bishop and Martyr

สตานิสเลาส์เป็นนักบุญอุปถัมภ์ของโปแลนด์และเมืองคราคูฟ (Krakow)

ท่านเกิดที่เมือง Szczepanow ของโปแลนด์ท่านบวชเป็นพระสงฆ์และทำงานที่อาสนวิหารคราคูฟ ในปี๑๐๗๒ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชของคราคูฟ ท่านเป็นนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง ท่านปฏิรูปชีวิตพระสงฆ์นักบวชและทำงานช่วยเหลือคนยากจน

แรกเริ่ม ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับกษัตริย์
Boleslaus ที่ ๒ แต่ต่อมาเกิดความขัดแย้งกัน ท่านประกาศอัปเปหิกษัตริย์จากพระศาสนจักร กษัตริย์ก็ออกคำสั่งให้ประหารท่าน พวกทหารไม่ยอมกระทำตาม กษัตริย์จึงสังหารท่านด้วยตัวเอง พระสันตะปาปาเกรกอรี่ ที่ ๗ ประกาศห้ามโปแลนด์ทั้งประเทศรับศีลศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้นจนกระทั่งกษัตริย์สิ้นพระชนม์

CR. : Sinapis
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3415
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

จันทร์ เม.ย. 12, 2021 3:31 pm

ฉลองนักบุญ วันที่ ๑๒ เมษายน
นักบุญเทเรซาแห่งลอสแอนดีส
St. Teresa of Los Andes

เทเรซาแห่งลอสแอนดีส (๑๙๐๐-๒๐) เป็นซิสเตอร์คาร์เมไลท์ เธอเกิดในซานดิเอโก ประเทศเปรู พ่อแม่ของเธอใจศรัทธาและมีฐานะดี เทเรซาปฏิญาณส่วนตัวว่าจะถือพรหมจรรย์ตั้งแต่อายุ ๑๕ ปีเธอเข้าร่วม
กลุ่มลูกของพระแม่มารีย์และทำหน้าที่ช่วยสอนคำสอน

เมื่ออายุ ๑๙ ปี เทเรซาเข้าอารามคาร์แมลในเมืองลอสแอนดีส อารามแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานแต่ซิสเตอร์ที่นั่นก็ถือวินัยอย่างเคร่งครัดและใช้ชีวิตสมถะเธอเลือกชื่อว่าเทเรซา
แห่งพระเยซูและอุทิศชีวิตใหม่เพื่อการภาวนาและพลีกรรมเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์และชดเชย
ความผิดของคนบาป เธอติดเชื้อไทฟอยด์และเสียชีวิตไม่กี่วันต่อมา เธอได้ปฏิญาณตนตลอดชีวิตบน
เตียงก่อนสิ้นใจ

CR. : Sinapis
ตอบกลับโพส