@@ ใครต้องการจะเป็นคริสต์ เชิญกระทู้นี้ค่ะ @@

ใครมาใหม่เชิญทางนี้ก่อน ทักทาย ทดลองโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 9400
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:00 pm
ติดต่อ:

อาทิตย์ ธ.ค. 09, 2007 1:11 am

ศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ
57 ซ.โอเรียนเต็ล  ถ.เจริญกรุง 40
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.(02) 237-5276  แฟกซ์ (02) 233-8159
โทร.0-2233-0338 โทรสาร : 0-2233-8159ใครต้องการเป็นโปรเตสแตนท์   ติดต่อ อ. Prodpranแล้วพี่ ๆ จะเป็นคนกระจายน้อง ๆ ในบอร์ดให้รับดูแลเองนะคะ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และป้องกันการมั่วนิ่ม    ::011::
คาทอลิก กับ โปรเตสแตนท์ต่างกันตรงไหน

นิกายใหญ่ ของคริสต์ มี 3 นิกาย คือ....เริ่มแรก บรรพชน ของพวกเราก็รวมกันมาไม่ได้มีการแยกนิกายอะไร ต่อมา ศตวรรษที่ 11 มีความขัดแย้ง ระหว่างพระศาสนจักร(คริสตจักร)ตะวันออก และโรม
จึงแยก ตัวออกไป เกิดเป็นนิกายออธอดอคขึ้นมา

และ ต่อมา ในศตวรรษที่16 ในพระศาสนจักร ได้ประสบปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งจากระบบ และความประพฤติของบรรดาบาทหลวง ทางอดีตบาทหลวงมาร์ติน ลูเธอร์ ยื่นประท้วง 95 ข้อ เพื่อขอให้แก้ไข แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากสมเด็จพระสันตะปาปา เลยถูกขับ และสั่งลงโทษ ( ยุคนั้น พระศาสนจักร มีอำนาจเหนืออาณาจักร ) และได้เกิดนิกายโปรแตสแตนท์ขึ้นมา

ดังนั้นสรุปนิกายใหญ่ๆของคริสตศาสนาได้ดังนี้

1.โรมันคาทอลิก

2.ออเทอดอกซ์ แยกออกไป เมื่อ ปี ค.ศ. 1054

3.โปรเตสแตนต์ แยกออกไป เมื่อ ปี 1517 โดยอดีตบาทหลวง มาร์ติน ลูเธอร์


++++++++++++++++++++++++++++++

+โรมันคาทอลิก+

มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข โดยสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอัครสาวกกลุ่มแรก โดยถือว่า นักบุญ เปโตร หรือ เซนต์ปีเตอร์ คือพระสันตะปาปาพระองค์แรก และสืบทอดมาถึงพระสันตะปาปาเบนนิดิกที่ 16 องค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่265

ผู้นับถือคริสตศาสนาทุกนิกายทั่วโลก เรียกเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันว่า คริสเตียน แปลเป็นภาษาไทยคือคริสตชน แต่สำหรับประเทศไทยเรานั้น นิกายโรมันคาทอลิกถูกนำเข้ามาก่อนสมัยพระนารายณ์มหาราชโดยบาดหลวงชาวโปรตุเกส ดังนั้นการออกเสียงคำว่า คริสเตียนในภาษาโปรตุเกส ออกเสียงว่า "คริสตัง" อย่างจีซัส ก็ออกเสียงว่า "เยซู" จึงทำให้คาทอลิคเรียกผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิคว่า คริสตัง ส่วนโปรแตสแตนท์เข้ามาสมัยหมดบลัดเลย์ซึ่งเป็นอเมริกา ดังนั้น โปรแตสแตนท์ไทยจึงเรียกตัวเองว่า คริสเตียน ตามแบบภาษาอังกฤษ สำเนียงอเมริกา แต่คำว่า"เยซู"ก็ใช้ตามที่คาทอลิกและคนไทยได้คุ้นเคยแล้ว

กลับมาที่ลักษณะของคาทอลิกต่อ

คาทอลิกนั้นจะมีนักบวช ที่เรียกว่า บาดหลวง หรือซิสเตอร์

คาทอลิกจะมีการให้เกียรติพระนางมารีย์ แม่ของพระเยซูเป็นพิเศษ เรียกพระนางว่า "แม่พระ" มาจากคำว่า มารดาของพระเจ้า

คาทอลิกจะมีการยกย่องวีรบุรุษ หรือวีรสตรีทางศาสนา หรือเรียกง่ายๆว่า บุคคลที่ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระเยซูอย่างดีมากจนเรามั่นใจว่าเขาได้ไปสวรรค์แน่นอน(คล้ายๆกรณีพระอรหันต์ในศาสนาพุทธ) เราจะเรียกคนเหล่านี้ ว่าเป็น นักบุญ

ดังนั้นหากเปรียบให้เข้าใจง่าย เรามองว่าพระเยซูคือกษัตริย์ ส่วนแม่พระก็เป็นพระราชชนนี(แบบสมเด็จย่า) เหล่านักบุญก็เหมือนขุนนาง ที่ใกล้ชิดกษัตริย์

คาทอลิกมีความเชื่อว่า ในพิธีมิซซา(พิธีนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์) เมื่อขนมปัง และเหล้าองุ่นถูกเสกในพิธี ก็คือเนื้อ และพระโลหิต เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในอาหารค่ำมื้อสุดท้าย

โบสถ์คาทอลิกทุกแห่ง ถือเป็น1เดียวกัน ขึ้นตรงต่อกรุงวาติกัน และองค์พระสันตะปาปา ดังนั้น หากคุณเป็นคาทอลิกคุณสามารถไปวัดไหนก็ได้ที่ใกล้บ้าน สามารถเปลี่ยนวัดที่ไปได้ตามแต่สะดวก


+โปรแตสแตนต์+

โปรแตสแตนทต์นั้น หลังจากการแยกนิกายในสมัยมาตินลูเธอร์ หลังจากนั้นได้มีการแยกนิกายย่อยอีกหลานิกาย ดังนั้นโบสถ์หรือคริสตจักรต่างๆ จะไม่ได้ขึ้นกับวาติกันหรือพระสันตะปาปาแต่อย่างใด

แต่สำหรับในประเทศไทย โปรแตสแตน แบ่งเป็น 4 สายใหญ่ๆ คือสายสภาคริสตจักรในประเทศไทย สายสหกิจคริสตจักร และสายสหแบ๊บติสท์ และ เซเวนเดย์แอดเวนทิสท์ และนอกจากนั้นมีคริสตชนที่ไม่มีสังกัด เรียกตัวเองว่าคริสตจักรอิสระ

เท่าที่ทราบมานั้น โบสถ์ใน 4 สายหลักนี้ จะมีโยงใยถึงกัน และมีการตั้งที่เป็นระบบระเบียบ มีการควบคุมดูแลความสอดคล้องในหลักข้อความเชื่อให้ถูกต้อง แต่ในขณะเดียวกันก็มีคริสตจักรที่ไม่มีที่มาที่ไปที่ตั้งขึ้นเอง ซึ่งก็ต้องระมัดระวังในหลักความถูกต้องต่างๆด้วยตัวเอง ทั้งผู้สอนและผู้เชื่อ

โปรแตสแตนต์ ไม่มีนักบวช แต่มีผู้ถวายตัวรับใช้พระเจ้า เรียกว่า ศาสนจารย์ /ศิษยาภิบาล และผู้ประกาศ ซึ่งอาจแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ได้ การเรียกคำนำหน้าบุคคลเหล่านี้ จะเรียกว่า อาจารย์

โปรแตสแตนต์(โดยทั่วๆไป)จะไม่ให้ความสำคัญพิเศษกับพระนางมารีย์ หรือนักบุญ จะเน้นการเข้าถึงพระเยซูเจ้าโดยตรงด้วยตนเอง แต่สำหรับบางกลุ่มที่สนใจในเรื่องศาสนศาสตร์สตรี จะให้ความสำคัญกับพระนางมารีย์มากขึ้น ในฐานะแบบอย่างของสตรีคริสตชนที่ดี

สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของโปรแตสแตนต์เรียกว่าคริสตจักร ซึ่งคาทอลิคจะเรียกวัด

โดยทั่วไป เมื่อรับเชื่อที่โบสถ์ไหน ก็ต้องร่วมนมัสการที่โบสถ์นั้น

พิธีทางศาสนาในวันอาทิตย์เรียกว่าพิธีนมัสการhttp://www.newmana.com/yabb/http://newm ... eadid=2747


5 องค์กรคริสตศาสนา ที่ กรมศาสนารับรอง
1.โรมันคาทอลิก
2.สภาคริสตจักรในประเทศไทย
3.สหกิจคริสเตียน (รวมทั้งแองกลกัน ลูเธอรัน ออร์โธดอกซ์)
4.สหกิจคริสตจักรแบ๊บติสต์
5.เซเว่นเดย์แอดเวนติส
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ จันทร์ ม.ค. 07, 2008 3:03 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
St_FluKe
โพสต์: 15
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ธ.ค. 09, 2007 12:23 am
ที่อยู่: Thailand

อาทิตย์ ธ.ค. 09, 2007 1:42 pm

ขอบคุนงับป๋ม
ภาพประจำตัวสมาชิก
My LovE
โพสต์: 7
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ธ.ค. 26, 2007 7:10 pm
ติดต่อ:

ศุกร์ ธ.ค. 28, 2007 9:51 pm

ขอบคุณมากครับ  :angel:
Like a Heaven
.
.
โพสต์: 1739
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ต.ค. 28, 2007 5:58 pm
ที่อยู่: In the Christ

พุธ ม.ค. 02, 2008 9:22 pm

ว้าวกระทู้ดี...สุดยอดๆ
ketzy
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 07, 2008 12:06 am

จันทร์ ม.ค. 07, 2008 12:09 am

อยากจะถามอ่ะค่ะ ถ้าจะเปลี่ยนศาสนาต้องทำยังไงหรอคะ
แล้วแต่ละศาสนาแตกต่างกันยังไง คือว่าหนูอ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะค่ะ
คือว่าอยากเข้าศาสนาคริสต์จริง ๆ อะค่ะ
In the name of father
โพสต์: 719
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 08, 2008 5:47 am
ที่อยู่: กาญจนบุรี

อังคาร ม.ค. 08, 2008 5:56 am

ถ้าผมจะเปลี่ยนศาสนานี่ต้องไปรับเชื่อใช่ไหมครับ แล้วพิธีการมันเป็นยังไงบ้างครับ?
(บ้านอยู่ไกลโบสถ์มากเลยครับ (ข้ามอำเภอ) ไม่ค่อยสะดวกจะไปเท่าไหร่ด้วย)
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

อังคาร ม.ค. 08, 2008 8:07 am

ketzy เขียน:อยากจะถามอ่ะค่ะ ถ้าจะเปลี่ยนศาสนาต้องทำยังไงหรอคะ
แล้วแต่ละศาสนาแตกต่างกันยังไง คือว่าหนูอ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะค่ะ
คือว่าอยากเข้าศาสนาคริสต์จริง ๆ อะค่ะ


ก็ลองศึกษาศาสนาที่ครอบครัวนับถืออยู่

แล้วก็มาฟังเทศน์/แบ่งปัน ที๋โบสถ์ดูสิครับ
น่าจะเข้าใจมากขึ้นIn the name of father เขียน:ถ้าผมจะเปลี่ยนศาสนานี่ต้องไปรับเชื่อใช่ไหมครับ แล้วพิธีการมันเป็นยังไงบ้างครับ?
(บ้านอยู่ไกลโบสถ์มากเลยครับ (ข้ามอำเภอ) ไม่ค่อยสะดวกจะไปเท่าไหร่ด้วย)


เริ่มต้นที่เรียนคำสอนก่อนครับ

อยู่อำเภอเมือง ลองติดต่อรร.ดรุณกาญจนบุรีนะครับ
มีวัด2แห่งในนั้น
-วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก
-วัดน้อย นักบุญอันนา

9 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร 0-3462-1188 ถึง 9

หรือจะไปอำเภอใกล้เคียงก็ลองดู http://www.ratchaburidio.or.th/fact/church/index.php นะครับ

ขอพระเจ้าอวยพร ::020::
ภาพประจำตัวสมาชิก
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 9400
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:00 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. ม.ค. 10, 2008 4:53 pm

ketzy เขียน:อยากจะถามอ่ะค่ะ ถ้าจะเปลี่ยนศาสนาต้องทำยังไงหรอคะ
แล้วแต่ละศาสนาแตกต่างกันยังไง คือว่าหนูอ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะค่ะ
คือว่าอยากเข้าศาสนาคริสต์จริง ๆ อะค่ะลองรับหนังสือพระคัมภีร์ไปอ่านก่อนนะคะ
ไม่ต้องรีบเลือกว่าจะไปทางไหน สายไหน 
เมื่อศึกษามากขึ้น  เข้าใจมากขึ้น 
พระเจ้าจะดลใจคุณให้เลือกเองค่ะ 


ขอพระเจ้าอวยพร
In the name of father
โพสต์: 719
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 08, 2008 5:47 am
ที่อยู่: กาญจนบุรี

พฤหัสฯ. ม.ค. 10, 2008 5:57 pm

ขอบคุณพี่ยศิโยนมากครับ  :angel:
:+:Regina Pacis:+:
.
.
โพสต์: 945
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ต.ค. 18, 2005 11:16 pm

ศุกร์ ก.พ. 01, 2008 3:51 am

::017::
Lady i30
โพสต์: 4
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ เม.ย. 25, 2008 11:19 pm
ที่อยู่: Bankkog

เสาร์ เม.ย. 26, 2008 9:50 pm

ขอบคุณค่ะ อ่านแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้น
lovely
โพสต์: 14
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ เม.ย. 25, 2008 11:37 pm

จันทร์ เม.ย. 28, 2008 8:26 pm

คุณพ่อผมเป็นพุทธส่วนคุณแม่ผมเป็นคริสต์ส่วนตัวผมเป็นพุทธผมเกือบเป็นคาทอลิกถ้าเฮียผมไมเสียชีวิตไปสักก่อนผมควเป็นคริสต์แน่ผเอิญเฮียเสียชีวิตไปเสียก่อน                    คริสต์เตียนต่างกับคริสตังอย่างไงครับช่วยอธิบายให้กระผมฟังหน่อยจะขอบใจมากกระผมไมทราบครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 9400
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:00 pm
ติดต่อ:

อังคาร เม.ย. 29, 2008 12:44 am

lovely เขียน:คุณพ่อผมเป็นพุทธส่วนคุณแม่ผมเป็นคริสต์ส่วนตัวผมเป็นพุทธผมเกือบเป็นคาทอลิกถ้าเฮียผมไมเสียชีวิตไปสักก่อนผมควเป็นคริสต์แน่ผเอิญเฮียเสียชีวิตไปเสียก่อน                     คริสต์เตียนต่างกับคริสตังอย่างไงครับช่วยอธิบายให้กระผมฟังหน่อยจะขอบใจมากกระผมไมทราบครับ


เชิญอ่านที่กระทู้นี้เลยค่ะ

http://www.newmana.com/yabb/index.php?topic=2581.0
มิตรภาพ

อังคาร เม.ย. 29, 2008 12:02 pm

ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งแยกนิกายครับ
1.เริ่มแรกที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าตั้งคริสตจักรนั้นไม่มีการแบ่งแยกนิกายและในพระคัมภรีก็มีการห้าม ใน ติโต บทสุท้าย
2.นิกายที่เริ่มแรกคือ นิกายโรมันคาทอลิก
3.หลังจากนั้นก็เป็นตามนั้น
4.ถ้าท่านต้องการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพิ่มเติม ขอแนะนำ บทเรียนทางไปรษณีย์พระคริสตธรรม ( เรียนฟรี ) ท่านสามารถโทรไปที่ 0 - 2321 - 1099 เพื่อขอรับบทเรียน
*** ขอพระเจ้าอวยพรท่านในการแสวงหาพระองค์ ***
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

พุธ เม.ย. 30, 2008 7:04 am

^
^
^

ถ้าทางพี่มิตรภาพ จะเป็นกลุ่ม "คริสตจักรพระคริสต์" ( Christ Church ) :wink:
มิตรภาพ

ศุกร์ พ.ค. 02, 2008 1:12 pm

ต้องเรียกว่า " คริสตจักรของพระคริสต์ " ( Church of Christ )
เราไม่ใช่ มอร์มอน
ขอบคุณครับ
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

ศุกร์ พ.ค. 02, 2008 4:35 pm

มิตรภาพ เขียน:ต้องเรียกว่า " คริสตจักรของพระคริสต์ " ( Church of Christ )
เราไม่ใช่ มอร์มอน
ขอบคุณครับ


ขออภัยคร้าบ เจี๊ยบไม่เก่งภาษาอังกฤษ " Church of Christ " คริสตจักรของพระคริสต์ โบสถ์ของคุณอยู่ที่หมู่บ้านมิตรภาพ หรือเปล่า ฮะ

คริสตจักรกลุ่มของคุณไม่เห็นด้วยกับเรื่อง คณะ/นิกาย เพราะบอกว่าขึ้นตรงกับ พระเยซูคริสต์ :grin:
ภาพประจำตัวสมาชิก
<<*VeRoniCa*>>
โพสต์: 15
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 06, 2008 5:18 pm

อังคาร พ.ค. 06, 2008 5:58 pm

หวัดดีคับพี่ๆ

ผมต้องการเปลี่ยนศาสนามานานมากแล้วคับ
ผมเริ่มเชื่อมาตั้งแต่ตอนอยู่ม.4 ตอนนี้ก็จะขึ้นปี2แล้ว รวมแล้วก้อประมาณ4เกือบ5ปีแล้วคับ
ผมได้อ่านพระคัมภีร์ ได้สวดภาวนา  ได้เจอเรื่องให้อัศจรรย์ใจ ได้พบเจอผู้คน เหตุการณ์ และเรื่องราวที่มาเสริมความเชื่อของผมมาตลอด
แต่ผมไม่รู้ว่า เวลาจะเปลี่ยน ต้องเริ่มจากอะไรก่อน หรือสามารถเปลี่ยน แล้วเดินเข้าวัดไปรับศีลได้เลย
ขอความกรุณาผมด้วยนะคับ


ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ผมได้เจอเวบบอร์ดนี้ ขอบคุณพระองค์ที่เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอด

ขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่ๆทุกคนคับ

ขอบคุณคับ

^^
ภาพประจำตัวสมาชิก
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 9400
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:00 pm
ติดต่อ:

อังคาร พ.ค. 06, 2008 8:51 pm

บ้านอยุ่แถวไหนคะ

จะได้สามารถแนะนำได้ถูก  ::017::


ปล.
ไม่สามารถเดินไปรีบศีลได้เลยนะคะ
แต่ร่วมในพิธีได้
YuuY

พุธ พ.ค. 07, 2008 10:38 am

: xemo026 : : xemo026 :ดีค่ะ..ยุ้ยค่ะ..
    ยุ้ยเข้าถึงพระเจ้ามาจะ2ปีแล้วค่ะ พอที่จะได้ยินและฟังคำสอน บทสวดมาก็พอสมควรแล้วค่ะ
ยุ้ยจึงอยากจะเปลี่ยนศาสนาค่ะ..และที่สำคัญยุ้ยมีความเชื่อในนิกายคาทอลิกด้วย
แล้วยุ้ยจะต้องทำยังไงบ้างคะ..ขอให้พี่ๆช่วยแนะนำทีนะคะ
                                                            ขอบพระคุณมากค่ะ

** : xemo026 : : xemo026 ลูกขอบคุณพระเจ้า..ที่ทำให้ลูกเข้าใจและรู้ลึกซึ้งถึงศาสานา
และขอบคุณแม่มารีอาที่ทำให้ลูกได้มาเจอกับหนทางที่สว่างในชีวิต..ขอให้พระเจาช่วยปกป้องและประทานพรต่อลูกด้วย....อาเมน : xemo026 : : xemo026 :**
และจะรอคำตอบจากพี่ๆนะคะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 9400
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:00 pm
ติดต่อ:

พุธ พ.ค. 07, 2008 2:28 pm

YuuY เขียน: : xemo026 : : xemo026 :ดีค่ะ..ยุ้ยค่ะ..
    ยุ้ยเข้าถึงพระเจ้ามาจะ2ปีแล้วค่ะ พอที่จะได้ยินและฟังคำสอน บทสวดมาก็พอสมควรแล้วค่ะ
ยุ้ยจึงอยากจะเปลี่ยนศาสนาค่ะ..และที่สำคัญยุ้ยมีความเชื่อในนิกายคาทอลิกด้วย
แล้วยุ้ยจะต้องทำยังไงบ้างคะ..ขอให้พี่ๆช่วยแนะนำทีนะคะ
                                                            ขอบพระคุณมากค่ะ

** : xemo026 : : xemo026 ลูกขอบคุณพระเจ้า..ที่ทำให้ลูกเข้าใจและรู้ลึกซึ้งถึงศาสานา
และขอบคุณแม่มารีอาที่ทำให้ลูกได้มาเจอกับหนทางที่สว่างในชีวิต..ขอให้พระเจาช่วยปกป้องและประทานพรต่อลูกด้วย....อาเมน : xemo026 : : xemo026 :**
และจะรอคำตอบจากพี่ๆนะคะ
แล้วบ้านอยู่แถวไหนคะ
จะได้แนะนำถูกว่าสามารถไปวัดไหนได้บ้าง  ::017::
ภาพประจำตัวสมาชิก
<<*VeRoniCa*>>
โพสต์: 15
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 06, 2008 5:18 pm

ศุกร์ พ.ค. 09, 2008 10:19 am

อยู่แถวบางซื่ออะคับ

แล้วก็กำลังเรียนอยู่ที่เกษตร

เพราะฉะนั้นจะสะดวกทั้งที่บ้าน และก็ที่แถวๆเกษตรด้วยคับ
pat
โพสต์: 8
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. พ.ค. 15, 2008 4:54 pm

พฤหัสฯ. พ.ค. 15, 2008 5:26 pm

สวัสดีคับ
คือ ผมอยาก เปลี่ยนมานับถือ ศาสนา คริสต์ นะคับ
แต่ก็ไม่อยากให้ทางบ้านทราบนะคับ
จะไปที่ไหนได้คับผม
ช่วยแนะนำผมด้วยนะคับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 9400
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:00 pm
ติดต่อ:

พุธ พ.ค. 21, 2008 10:57 pm

pat เขียน:สวัสดีคับ
คือ ผมอยาก เปลี่ยนมานับถือ ศาสนา คริสต์ นะคับ
แต่ก็ไม่อยากให้ทางบ้านทราบนะคับ
จะไปที่ไหนได้คับผม
ช่วยแนะนำผมด้วยนะคับ


บ้านอยู่แถวไหนคับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 9400
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:00 pm
ติดต่อ:

พุธ พ.ค. 21, 2008 11:00 pm

codeveronica เขียน:อยู่แถวบางซื่ออะคับ

แล้วก็กำลังเรียนอยู่ที่เกษตร

เพราะฉะนั้นจะสะดวกทั้งที่บ้าน และก็ที่แถวๆเกษตรด้วยคับแถว ๆ นั่นมันใกล้กับห้างอะไร หรือ มันเรียกว่าถนนอะไรอ่ะจ๊ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosalin
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ ก.ย. 15, 2007 6:42 pm
ที่อยู่: Bangkok

พฤหัสฯ. พ.ค. 22, 2008 11:39 am

สวัสดีค่ะ หนูเองก็เป็นอีกคนที่มีความเชื่อ และอยากจะเปลี่ยนศาสนา

บ้านหนูอยู่แถวสีลมน่ะค่ะ ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีกับศาลาแดง

ช่วยแนะนำทีนะคะ
pat
โพสต์: 8
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. พ.ค. 15, 2008 4:54 pm

พฤหัสฯ. พ.ค. 22, 2008 1:07 pm

บ้านผมอยู่แถว วิภาวดี 16 คับผม
ภาพประจำตัวสมาชิก
sasuke
~@
โพสต์: 1120
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ธ.ค. 06, 2006 12:00 am
ที่อยู่: ใต้เสื้อคลุมของแม่

พฤหัสฯ. พ.ค. 22, 2008 1:12 pm

pat เขียน:บ้านผมอยู่แถว วิภาวดี 16 คับผม


ซอยนี้คือซอยโชคชัยรึเปล่าอ่ะครับ
Man of Macedonia
โพสต์: 973
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ธ.ค. 04, 2006 9:33 pm
ที่อยู่: Virtusian's House of Prayer,Thailand
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. พ.ค. 22, 2008 1:16 pm

rosalin เขียน:สวัสดีค่ะ หนูเองก็เป็นอีกคนที่มีความเชื่อ และอยากจะเปลี่ยนศาสนา

บ้านหนูอยู่แถวสีลมน่ะค่ะ ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีกับศาลาแดง

ช่วยแนะนำทีนะคะ


วัดอัสสัมฯ(เจริญกรุง 40)
วัดเซนต์หลุยส์(ติดถนนเลย)
วัดพระจิต(รพ.เซนต์หลุยส์)

กำหนดการของสองวัดหลังไม่รู้
แต่วัดอัสสัมฯ

วันธรรมดา 17.15 (ดักเจอพ่อเพื่อขอเรียนคำสอนได้)
วันเสาร์(มีนพวาร) 16.30 (คือ สวดสายประคำ และมีพิธีเกี่ยวกับพระแม่นิดหน่อย)
วันอาทิตย์(มีหลายรอบเลย) สุ่มไปก็นะจะยังเจอ
ไม่ก็ เดินเข้าไปในบ้านพักพระสงฆ์ บอกว่า จะขอเรียนคำสอน

พระอวยพร
pat
โพสต์: 8
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. พ.ค. 15, 2008 4:54 pm

พฤหัสฯ. พ.ค. 22, 2008 1:39 pm

ใช้แล้ว คับผม
แล้วถ้าผมจะไปที่โบถ์รแถวเซนจอน์ห
นะคับไปได้ช่วงไหนบางอะคับ
พอดี วันอาทิตย์ อยากไปมิซซา
ดูนะคับ แต่อยากมีเพือนแนะนำนะคับ
กลัวทำอะไรไม่ถูกนะคับ
ตอบกลับโพส