หลักข้อเชื่อ และพิธีการจัดงานศพแบบโปรแตสแตนท์

คริสตสัมพันธ์ เอกภาพในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ ส.ค. 22, 2011 6:56 pm

การจัดงานศพของคริสตชน


รูปภาพ

1.) การบรรจุศพ
1.ถวายเพลง
2.อ่านพระคัมภีร์
3.ประกาศ
4.อธิษฐาน
5.บรรจุศพ
6.เยี่ยมดูผู้ล่วงหลับเป็นครั้งสุดท้าย
7.ปิดหีบศพ

2.) พิธีนมัสการไว้อาลัย
ตำแหน่งที่ตั้งหีบศพพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานที่ รูปถ่ายของผู้ล่วงหลับเหมาะที่จะตั้งไว้ ณ ส่วนไม่กึ่งกลางของหน้าหอธรรม ไม่มีการจุดธูปเทียน

ระเบียบนมัสการ
1.ถวายเพลง
2.อธิษฐาน
3.อ่านพระคัมภีร์
4.เทศนา
5.ถวายเพลง
6.อธิษฐานเผื่อครอบครัวเจ้าภาพ
7.ประกาศ
8.ขอพระพร

3.) พิธีฝังศพ
1.ถวายเพลง
2.อ่านพระคัมภีร์
3.ถวายเพลง (ขณะเดียวกันนี้จะนำหีบศพลงสู่หลุมที่เตรียมไว้)
4.ขอพระพร
5.ผู้ร่วมพิธีนำเดินโปรยลงหีบศพในหลุม (โดยศาสนาจารย์ผู้ประกอบพิธีเป็นผู้นำหน้า ตามด้วยญาติมิตร แล้วจึงต่อด้วยคนในครอบครัว)

หมายเหตุ : หากเป็นหีบศพแบบจีนซึ่งหนักมาก ก็อาจนำหีบลงหลุมก่อน แล้วถึงถวายเพลง อ่านพระคัมภีร์ ขอพระพร และโปรยดิน (ไม่ควรใช้เวลามากในการตรวจตั้งหีบศพลงหลุม เพื่อพิธีจักดำเนินต่อเนื่อง กระทั่งเสร็จสิ้น มิฉะนั้น พิธีจะสะดุด ญาติมิตร และแขกเสียเวลามากตามๆ กัน)
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ ส.ค. 22, 2011 7:02 pm

ข้อควรทราบในการจัดงานศพของคริสตจักร(โปรแตสแตนท์)

1.คำจำกัดความของ “ผู้ถึงแก่กรรม” ในศาสนาคริสต์ หมายความว่า “คนล่วงหลับไปซึ่งจะฟื้นคืนชีพเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง” โดยร่างนั้นๆ จะกลายเป็นกายทิพย์ และถูกรับขึ้นไปอยู่ร่วมกับพระคริสต์ตลอดชั่วนิจนิรันดร์

2.การที่คริสตจักรช่วยจัดงานศพให้กับสมาชิกนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อประเล้าประโลมครอบครัวของผู้ล่วงหลับไป ในขณะเดียวกันเป็นโอกาสเหมาะที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับเหล่าญาติมิตรเกี่ยวกับความรักอันยิ่งใหญ่ของอิงค์พระผู้เป็นเจ้าในการช่วยให้มวลมนุษย์รอดพ้นจากความพินาศและได้รับชีวิตนิรันดร์

3.พิธีศพในคริสตศาสนานั้นต้องเป็นไปตามหลักข้อเชื่อของพระคริสตธรรมคัมภีร์ กล่าวคือไม่มีการแผ่ส่วนบุญกุศลใดๆ หรือส่งวิญญาณของผู้ถึงแก่กรรมไปสู่สวรรค์ ในพิธีนมัสการฯ ไว้อาลัยนั้นห้ามเด็ดขาดในการกระทำการใดๆ ที่ขัดกับหลักข้อเชื่อในคริสตศาสนา เป็นต้นว่า กราบไหว้ศพ หรือคำนับรูปถ่ายของผู้ถึงแก่กรรม เผ่ากระดาษเงินกระดาษทอง รวมทั้งจุดธูปเทียนตั้งเครื่องเส้นไหว้

4.เมื่อครอบครัวของสมาชิกท่านใดมีผู้ถึงแก่กรรมต้องแจ้งให้ศาสนาจารย์ หรือผู้ช่วยศิษยาภิบาลของคริสตจักรทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ปรึกษาหารือเรื่องจัดการพิธีงานศพตามความประสงค์ของเจ้าภาพกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของคริสตจักร ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่ฉุกละหุกหลงคำแนะนำของคนหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลภายนอกกระทั่งสิ้นเปลืองทั้งเงินทองและเวลาโดยใช่เหตุ

5.การที่คริสตจักรช่วยจัดงานศพนั้น มิได้จำกัดว่าจะช่วยจัดให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากผู้ถึงแก่กรรมไม่ได้เป็นทั้งสมาชิกและคริสเตียน แต่มีคนในครอบครัวเป็นสมาชิกของคริสตจักร ทางคริสตจักรก็ยินดีช่วยจัดงานศพให้ตามคำขอร้อง จุดประสงค์เพื่อมิให้ผู้ที่เชื่อพระเจ้าในครอบครัวนั้นตกอยู่ในสภาพลำบากใจที่ต้องเข้าร่วมพิธีงานศพในศาสนาอื่นๆ

6.การลงข่าวถึงแก่มรณกรรมในหน้าหนังสือพิมพ์ ต้องให้ทางคริสตจักรมีส่วนร่วมร่างให้ด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันความหมายของภาษาซึ่งอาจขัดแย้งกับหลักความเชื่อของคริสตศาสนา

7.การอธิษฐานในพิธีงานศพจะไม่มีการอธิษฐานเผื่อวิญญาณของผู้ถึงแก่กรรม และไม่มีการทูลขอเพื่อความรอดของผู้ถึงแก่กรรมด้วย

8.วันเยี่ยมเยียนสุสาน : คริสตจักรกำหนดให้วันอาทิตย์ก่อนวันอีสเตอร์ (วันฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์) ของทุกปี เป็นวันเยี่ยมเยียนสุสาน

9.พึงหลีกเลี่ยงการประกอบพิธีศพหรือส่งศพในวันอาทิตย์ เพราะวันอาทิตย์เป็นวันนมัสการ และมีกิจกรรมประจำของคริสตจักรอยู่แล้วที่มา-คู่มือวิธีไว้อาลัย(คริสตจักรสะพานเหลือง) ; หน้า3 หน้า89
~ฮีUโปฟัuxaoxน้ๅโJ™~
โพสต์: 1653
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ก.ย. 10, 2007 9:22 pm
ที่อยู่: ไม่ใกล้ไม่ใกล้จากวัดอัสสัม-0-

จันทร์ ส.ค. 22, 2011 8:54 pm

อาทิตย์ก่อนปัสกา ก้ วันแห่ใบลาน ? ป่ะฮะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

อังคาร ส.ค. 23, 2011 4:49 am

~ฮีUโปฟัuxaoxน้ๅโJ™~ เขียน:อาทิตย์ก่อนปัสกา ก้ วันแห่ใบลาน ? ป่ะฮะ
ใช่ล่ะมั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
salvation7
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 522
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ต.ค. 31, 2010 1:05 am
ติดต่อ:

พุธ ส.ค. 24, 2011 9:27 am

แล้วสุสานของโปรแตสแตนท์ เป็นแบบไหน? สถานที่ ที่ฝั่งมีแถวไหนบ้างค่ะ :s030:
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3807
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

เสาร์ ส.ค. 27, 2011 3:23 pm

เคยไปงานฝังศพเพื่อนคริสตเตียน 4-5ครั้ง ที่เคยไปแถวนครปฐม เป็นสุสานคริสตจักรภาค7
ของคริสตจักรสะพานเหลืองกับ คริสตจักรไมตรีจิตรอยู่ติดกัน และที่ หัวกุญแจ ชลบุรี
ที่ใหม่ของคริสตจักรไมตรีจิตร เพิ่งไปร่วมงานศพมาเมื่อเร็วๆนี้.............
ก็เหมือนสุสานคริสต์ทั่วไป บนหลุมมีไม้กางเขน มีป้ายบอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ตาย
บางป้ายก็เขียนคำที่ชอบ ในพระคัมภีร์ เพิ่มเข้าไป จ้า ไม่มีชื่อนักบุญ :s015:
Prod Pran
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 3326
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:54 pm
ที่อยู่: Bangkok

อาทิตย์ ต.ค. 16, 2011 2:06 pm

ตอนนี้กลุ่มคริสเตียน ได้มีการเผาศพมากขึ้น เพราะคริสตจักรใหม่ๆ ไม่มีสุสาน ที่ดินแพงบ้าง
ไม่ได้รับอนุญาตบ้าง น่าจะเป็นคริสตจักรเมทอดิส รังสิต สร้าง เมรุ เพื่อเผาศพคริสเตียนค่ะ
ตอบกลับโพส