เชิญร่วมภาวนาเอกภาพและส่งความสุขสำหรับน้องๆผู้ด้อยโอกาส

คริสตสัมพันธ์ เอกภาพในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
jacob_tao
โพสต์: 21
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ธ.ค. 14, 2009 4:21 pm
ติดต่อ:

อังคาร ธ.ค. 13, 2011 1:47 pm

ทางหน่วยงานธรรมทูตสังฆมณฑลจันทบุรี
ได้ร่วมมือกับพี่น้องคริสตชนต่างนิกาย ในกลุ่มคริสตชนภาคตะวันออก
ร่วมจัดโครงการภาวนาเพื่อความเป็นเอกภาพและร่วมส่งความสุขโอกาสวันพระคริสตสมภพและปีใหม่ เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องต่างนิกาย ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย อีกทั้งยังได้ร่วมกันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวโดยการสวดภาวนาอธิษฐานเพื่อเอกภาพของคริสตชน และได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อแบ่งปันความรักและพระพรของพระเจ้า ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดการภาวนาเพื่อเอกภาพกันที่คริสตจักรเมโธรดิสต์ระยอง และหลังจากเสร็จพิธี จะมีการร่วมแบ่งปันความสุขโดยการร่วมกันไปจัดกิจกรรมสำหรับบรรดาเด็กที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออก
ทางหน่วยงานธรรมทูตจึงขอเชิญชวนผู้มีน้ำใจดี ร่วมเข้าร่วมภาวนาเพื่อความเป็นเอกภาพและร่วมแบ่งปันความรักและพระพรโอกาสคริสตมาส ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 21 มกราคม 2012 ณ คริสตจักรเมโธรดิสต์ และ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออก งานเริ่มตั้งแต่ 09.00น. – 13.00น. ขอให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานก่อนวันที่ 9มกราคม 2012
หรือพี่น้องท่านใด มีความประสงค์ร่วมบริจากสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็ก
ขอร่วมกันสนับสนุนได้นะครับ ติดต่อได้ที่ 038 312 708 ต่อหน่วยงานธรรมทูต 1122
หรือที่เบอร์โทรสับอ๊อฟฟิตโดยตรง 0831159624 คุณจตุพล แก้วมีสี (พี่ตั้ม)เจ้าหน้าที่หน่วยงานธรรมทูต หรือคุณธันญา โมคะทิพย์ (น้องเต๋า) หรือติดต่อได้ที่คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว โดยตรง
ในงานนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่มีน้ำใจดี และเพื่อพี่น้องต่างนิกายสำหรับความเป็นเอกภาพของเรา
ป.ล. ตารางเวลาติดต่อสอบถามได้นะครับ
ขอพระเจ้าอวยพร
JACOB_TAO
ตอบกลับโพส