ขอเชิญร่วมภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน โดยกลุ่มพี่น้องคริสตชนภาคต

คริสตสัมพันธ์ เอกภาพในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
jacob_tao
โพสต์: 21
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ธ.ค. 14, 2009 4:21 pm
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. ม.ค. 10, 2013 1:03 pm

แผนกงานธรรมทูตสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมกับกลุ่มพี่น้องคริสตชนภาคตะวันออก ที่มีทั้งพี่น้องคาทอลิก และพี่น้องคริสเตียน ร่วมจัดภาวนาเพื่อเอกภาพ และกิจกรรมเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว ประจำปี 2013
โดยปีนี้ จะไปจัดกันที่ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี
ที่มี ทั้งผู้สูอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ทุพพลภาพ
โดยมีการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพ และกิจกรรมเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว
เสร็จกิจกรรม เลี้ยงอาหารเย็นสำหรับผู้สูงอายุด้วย :s024:
Sittichai987
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ก.ย. 05, 2013 10:11 am

พฤหัสฯ. ก.ย. 05, 2013 10:31 am

ขอบคุณครับ
ตอบกลับโพส