รู้เท่าทันลัทธิเทียมเท็จ

คริสตสัมพันธ์ เอกภาพในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Arttise
โพสต์: 428
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.พ. 19, 2017 3:45 pm

เสาร์ มี.ค. 06, 2021 5:18 pm

รูปภาพ

บทความนี้สรุปจากวีดีโอ "รู้เท่าทันลัทธิเทียมเท็จ" สกู๊ปพิเศษ l CGNTV Thai News
https://youtu.be/RMGNGaCJrgo


ลัทธิเทียมเท็จคืออะไร?
* ลัทธิ คือ ความเชื่อที่เขามีหลักการปฏิบัติทางศาสนาของเขา
* เทียมเท็จ คือ จอมปลอม

"และสิ่งที่พวกนี้ทำก็คือบิดเบือนจากหลักความเชื่อ
ที่เป็นความจริงเดิม และจะบิดนิดนึง"
- ศจ.ดร.มาโนจ แจ้งมุข


คำสอนเทียมเท็จ หรือคำสอนผิด มีตั้งแต่สมัยคริสตจักรในยุคแรก
ก่อนที่จะพูดถึงลัทธิเทียมเท็จให้เราย้อนกลับไปดูในพระคัมภีร์ 2 โครินธ์ 11:3-4

+++++++++++++++++++++++++++++++
2 โครินธ์ 11:3-4 ไทย 1971
3 แต่ข้าพเจ้าเกรงว่า งูนั้นได้ล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันฉันใด จิตใจของท่านก็จะถูกล่อลวงให้หลงไปจากความสัตย์ซื่อ และความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์ฉันนั้น
4 เพราะว่าถ้าคนใดจะมาเทศนาสั่งสอนถึงพระเยซูอีกองค์หนึ่ง ซึ่งแตกต่างกับที่เราได้เทศนาสั่งสอนนั้น หรือถ้าท่านจะรับพระวิญญาณ ซึ่งแตกต่างกับที่ท่านได้รับแต่ก่อน หรือรับกิตติคุณซึ่งแตกต่างกับที่ท่านได้รับไว้แล้ว แหม ท่านทั้งหลายช่างอดทนสนใจฟังเขาเสียจริงๆ
+++++++++++++++++++++++++++++++

เปาโลกำลังบอกและเตือน พี่น้องคริสเตียนที่เมืองโครินธ์ โดยที่สถานการณ์ของเมืองโครินธืในสมัยนั้นกำลังเผชิญกับคำสอนที่ถูกบิดเบือนจากความจริง หรือสิ่งที่เปาโลเคยสอน เคยบอก เปาโลบอกว่าน่าเสียดายจริงๆ ที่คนเหล่านั้นกำลังชักชวนให้หลงไป โดยสังเกตจากข้อที่ (3) "จิตใจของท่านก็จะถูกล่อลวงให้หลงไปจากความสัตย์ซื่อ และความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์ฉันนั้น"

ข้อสังเกตลัทธิเทียมเท็จ
รูปภาพ
1.ปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ : คนเหล่านี้นจะมาอ้างคำสอนใหม่ พระคัมภีร์ที่เราเชื่อกันอยู่นี่มันไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ และพวกเขาจะสร้างพระคัมภีร์ขึ้นมาใหม่เป็นคัมภีร์ของเขาเอง และคนส่วนใหญ่ที่อ้างเจ้าลัทธิจะอ้างว่าได้รับการสำแดง/นิมิต/การเปิดเผย จากพระเจ้าเป็นข้อล้ำลึกโดยเจ้าลัทธิเป็นผู้รับ และเปิดเผยมาเป็นคำสอน ให้เราสังเกตว่ากลุ่มไหนที่บอกว่ามีคำสอนใหม่ พระคัมภีร์ใหม่ฉบับพิเศษที่ต่างไปจากเดิม

รูปภาพ
2. ปฏิเสธในพระเจ้า แห่งตรีเอกานุภาพ : ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ การปฏิเสธพระเยซูคริสต์ของกลุ่มนี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า แท้ที่จริงแล้วคือการปฏิเสธตรีเอกานุภาพหรือพระเจ้าในสามพระลักษณะ และมักจะพบว่าคนเหล่านี้ ผู้ก่อตั้งลัทธิมักจะเอาตัวเองแทรกเข้าไปแทนบทบาทของพระเยซูคริสต์ โดยมักจะอ้างว่าได้รับการเปิดเผยพิเศษ, การอัศจรรย์, นิมิต และ ฯลฯ ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนว่าตัวเองนั้นมีบทบาทเสมือนพระเยซูคริสต์ในโลกยุคปัจจุบัน ส่วนมากจะพูดถึงการหลุดพ้อนบาป ความรอดที่ไม่สมบรูณ์ มีคำสอนใหม่ ศาสนาศาสตร์ใหม่โดยตัวของผู้นำลัทธินั้นๆ

รูปภาพ
3. มีผู้นำลัทธิเป็นศูนย์กลาง : ลักษณะเด่นและสำคัญของลัทธิเทียมเท็จ คือจะมีผู้นำลัทธิเป็นศูนย์กลางทั้งคำสอน ศาสนาศาสตร์ และผู้ติดตามมักจะต้องรับคำสอนและทำตาม และชีวิตด้านจริยธรรมหรือคุณธรรต่างๆ จะถูกบิดเบือนไป

รูปภาพ
4. ตีความพระคัมภีร์ด้วยมุมมองของตัวเอง : ไม่ว่าเราอจะอยู่ในคำสอนหลักของพระวจนะของพระเจ้า เป็นศูนย์กลางก็จริง แต่วิธีการตีความพระคัมภีร์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ!!! ตีความต้องอยู่ในบริบท และการตีความพระคัมภีร์ต้องอยู่ในหลักการ แต่บางครั้งบางคราวที่กลุ่มลัทธิที่สอนเทียมเท็จ มักจะตีความพระคัมภีร์บนมุมมองของเขาเอง แม้ว่าจะมีการอ้างข้อพระคัมภีร์เดิม หรือพระคัมภีร์ใหม่ก็จริง แต่เขาเองก็จะตีความพระคัมภีร์ตามแนวความคิดของเขาเอง

รูปภาพ
5. ปฏิเสธคริสตจักรสากล : ปฏิเสธพระกายพระคริสต์ในองค์รวม คือการปฏิเสธคริสตจักรสากล และหลายครั้งกลุ่มพวกนี้จะบอกว่าเคยรับบัพติสมาโบสถ์โน่นมาแล้วใช่ไหม แต่เขาเองก็จะให้รับบัพติสมาใหม่ โดยเขาเอง ทำโดยนามของเขา หรือวิธีแบบเขา และต้องบัพติสมาใหม่เพื่อจะลบล้างความบาปทั้งหมดให้ พวกนี้ฉลาดที่เลือกใช้พิธีกรรมเป็นตัวหลัก เพื่อจะบ่งบอกว่าบาปของคุณได้รับการยกแล้ว ข้อสังเกต ที่สำคัญคือ มักจะชวนคริสเตียนใหม่ คนหนุ่มสาว เข้ามารูปแบบวัฒนธรรมบ้าง พาไปต่างประเทสบ้าง ทำกิจกรรมเป็นอาสาสมัครบ้าง ชักชวน และะมักจะเน้นเสมอว่าบาปที่ผ่านของคุณ พระเซูล้างหมดแล้วไม่ต้องสารภาพบาปอีกต่อไป โดยปฏิเสธความเป็นคริสตจักรสากล ไม่ว่าจะเป็น สภาคริสตจักร สหกิจคริสเตียนหรือแบ๊บติสต์

แล้วทำไมคริสเตียนยังหลงเชื่อ คำสอนของลัทธิเทียมเท็จ?

จะเห็นได้ว่ากลุ่มลัทธิเทียมเท็จชอบที่จะ เชิญชวนคริสเตียนเป็นหลัก เนื่องด้วยว่าการเริ่มต้นการเป็นคริสเตียนหลายคนที่เริ่มต้นมีความเชื่อ เหตุผลต่างๆนั้นอาจไม่เหมือนกัน คนบางคนอาจมีจุดประสงค์ความเชื่อในพระคริสต์นั้นมีเหตุผลที่ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ เช่น เมื่อเชื่อแล้วจะรับพระพรจากพระเจ้า เมื่อเชื่อแล้วเราจะได้รับการรักษาโรค

แต่ความจริงในความเชื่อพระองค์นั้น คือเราต้องรู้จักองค์เจ้านายผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเรา และหลักการในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

และความจริงกลุ่มลัทธิเทียมเท็จทั้งหลายที่สอนกับพวกเรา คือ แตะต้องในจุดอ่อนของพี่น้องคริสเตียนและพี่น้องคริสเตียนที่ไม่มีความรู้ที่เพียงพอหรือรากฐานที่ไม่มั่นคงพอ จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะนำให้พี่น้องเหล่านั้นสนใจคำเชื้อเชิญของกลุ่มลัทธิเทียมเท็จ และหลงหายไปได้

- ศจ.ยินดี จัง
อาจารย์ประจำโรงเรียน
คริสต์ศาสนาศาสตร์แบ๊บติสต์สวนพลู


พวกที่สอนผิดฉลาดที่เลือกหา คริสเตียนที่ไม่ได้รับการยอมรับ โดยมักจะถามว่า เป็นคริสเตียนมากี่ปีแล้วทำไมยังล้มลุกคลุกคลาน? ทำไมยังไม่รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำ? แล้วก็จะชักชวนมาที่กลุ่มของลัทธิเทียมเท็จ แล้วให้ตำแหน่งโดยมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนว่าให้ไปชักชวนคนอื่นๆ มาเพิ่มแล้วจะตั้งให้เป็นหัวหน้า หรือตั้งให้เป็นผู้นำ ซึ่งหลายคนนั้นต้องการยอมรับ การเป็นผู้นำ พอต้องการเลยตอบตกลง และออกจากคริสตจักรเดิมไป

อีกสิ่งหนึ่งคือ เรื่อง "การผิดศีลธรรม" กลุ่มลัทธิผิดเพี้ยนเหล่านี้มักมีปัญหาเรื่องของศีลธรรม และอยากให้ความรู้สึกผิด ก็เลยมีการเอาพระคัมภีร์บางข้อ ที่สนับสนุนความคิด/คำสอน ของตัวเอง แล้วคนที่ไปหา หรือคนที่หลุดไปยังลัทธิเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาคล้าย หรือเหมือนกันก็รวมตัวกัน ลัทธิเหล่านี้มักจะบอกว่าเราเข้าใจคุณ ไม่เหมือนคริสตจักรที่คุณอยู่เดิมที่ชอบตัดสิน พิพากษา และส่วนนี้ทำให้คนหลงไปได้ง่าย

- "ถูกต้อง" กับ "ถูกใจ" ไม่เหมือนกันนะครับ -

คนส่วนมักจะชอบถูกใจ แต่ไม่รู้สิ่งที่ถูกใจนั้นถูกต้องหรือเปล่า นี่ก็เป็นสะกิดและเตือนใจกัน

- ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
ผู้อำนวยการพระคริสตธรรมกรุงเทพ


CR. : https://library.ichurch.cc//iChurchLibrary/29821

:s002: :s005: :s015:
ภาพประจำตัวสมาชิก
newmana
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 29
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 2:42 pm

จันทร์ มี.ค. 08, 2021 5:53 pm

:s022: :s007: :s012: ::026::
ตอบกลับโพส