+++ศึกษาข้อความเชื่อเสริมสร้างคริสต์สัมพันธ์+++

คริสตสัมพันธ์ เอกภาพในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พฤหัสฯ. ก.พ. 16, 2006 12:34 am

ศึกษาข้อความเชื่อเสริมสร้างคริสต์สัมพันธ์

คาทอลิกและโปรเตสแตนต์ ศึกษาข้อความเชื่อร่วมกันเพื่อสร้างเสริมคริสต์สัมพันธ์


กรุงเทพฯ

คุณพ่อซิกมูนด์ แลสเช็นสกี กรรมการบริหารของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนสัมพันธ์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดสัมมนา ศึกษาข้อความเชื่อของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และโปรเตสแตนต์ ซึ่งคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนสัมพันธ์ ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะกรรมการเอกภาพคริสต์สัมพันธ์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วม 119 คน ดังนี้

คณาจารย์และนักศึกษาปีสุดท้ายของวิทยาลัยแสงธรรมสามพรานจำนวน 48 คน
สถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรนในประเทศไทยจำนวน 4 คน
และโรงเรียนคริสต์ศาสตร์ แบ๊บติสต์ (ผู้สังเกตการณ์) จำนวน 2 คน

ที่บ้านผู้หว่าน

เมื่อวันที่ 13 – 15 มกราคม 2006

คุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนสัมพันธ์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า สืบเนื่องมาจากข้อความเชื่อของคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ มีเนื้อหาหลายประการที่มีมุมมองแตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละส่วนล้วนแต่เป็นเนื้อหาที่เหมาะแก่การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และในขณะนี้มีความเป็นไปได้ถึงเหตุผลและแรงจูงใจแล้ว 2 ประการคือ

1) การที่จะระบุว่า มีเนื้อหาข้อความเชื่อที่ต้องทำความกระจ่าง ระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ 4 ข้อสำคัญคือ
1.เกี่ยวกับพระคัมภีร์
2.เกี่ยวกับพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
3.เกี่ยวกับการปกครอง
4.เกี่ยวกับข้อความเชื่อเรื่องพระนางพรหมจารี

การสัมมนาในครั้งนั้นได้เพิ่มเนื้อหา แนวทางสร้างคริสต์สัมพันธ์ กระบวนการเสริมสร้างเอกภาพของคริสตชนระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์

2) การส่งเสริมและผลักดันวิชาเกี่ยวกับหลักข้อความเชื่อของคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ในสถาบันของทั้งสองฝ่าย และเป็นโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับอาจารย์ระหว่างสถาบันในการสอนตามหลักสูตรวิชานั้น เพื่อที่นักศึกษาและสามเณรที่ศึกษาอยู่ในสถาบันศาสนศาสตร์ของทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจอันดีในหลักข้อความเชื่อที่มีความแตกต่างกันนั้นอย่างถูกต้อง และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็นกำลังในการสร้างสันติสุข และเอกภาพคริสตศาสนสัมพันธ์ในประเทศไทยต่อไป

นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ การเยี่ยมชมงานสังคมสงเคราะห์ของคาทอลิก เยี่ยมบ้านนักบวช โรงเรียนฝึกอาชีพคนตาบอด บ้านผู้สูงอายุ อารามกลาริส กาปูชิน และสักการสถานบุญราศีนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง ช่วงเย็นมีการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ วันสุดท้ายมีการแบ่งปันเนื้อหาความรู้และข้อคิดจากการสัมมนา ก่อนปิดสัมมนามีพิธีนมัสการและพิธีมหาสนิทแบบโปรเตสแตนต์

นางสาวเบญจมาศ ผายพรมนึก นักศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ กล่าวว่า “ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสมาร่วมเอกสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะมาด้วยความไม่เข้าใจและด้วยความสงสัยแต่ว่าเมื่อมีโอกาสสัมผัสกับความจริงที่นี่ ถึงแม้ว่าไม่กี่วัน แต่ก็ได้รับความเข้าใจมากและได้แง่คิดว่าการที่เราจะเป็นหนึ่งไม่จำเป็นต้องเริ่มพรุ่งนี้ แต่ให้เริ่มที่ตัวเอง วันนี้ ตอนนี้ เราไม่ได้แตกต่างกันมากอย่างที่คิดไว้ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้ความหลากหลายเกิดขึ้น เพื่อจะขยายงานของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น”

นางสาวอรอนงค์ ทรัพย์มูล นักศึกษาจากสถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรน กล่าวว่า “ก่อนมารู้สึกเครียดมาก ไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร แต่พอมาถึงที่นี่แล้วสิ่งแรกก็คือรู้สึกสงบเหมือนกับพระเจ้าให้ฟังเสียงอะไรบางอย่าง และการสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้แต่ละนิกายแบ่งปันและแสดงความคิดเห็น ซึ่งช่วยให้แต่ละฝ่ายมีความเข้าใจกันมากขึ้น เป็นแนวทางที่ดีที่จะช่วยให้เกิดความเป็นเอกภาพมากขึ้น บรรยากาศเป็นกันเอง ไม่ว่าจะเป็นบรรดาคุณพ่อ คณาจารย์ ที่มาจากแต่ละสถาบันและสามเณรแสงธรรม รวมถึงพี่น้องที่มาทุกคนก็เป็นเหมือนพี่น้อง แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระเยซูคริสตเจ้า เชื่อว่าเราจะสร้างความเป็นเอกภาพและรักษาสิ่งนี้ไว้ตลอดไป”

นางสาวอัจฉราณี อัจฉริยศิลป์ จากสถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรน กล่าวว่า “ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายที่ทรงเปิดโอกาสให้ได้มาสัมมนาครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามาก ทำให้เข้าใจพี่น้องคริสตชนคณะอื่นๆ และเข้าใจตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รู้จักกับพี่น้องคาทอลิก ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณแบบคาทอลิก ได้ไปเยี่ยมชมวิทยาลัยแสงธรรม และอารามกลาริส กาปูชิน ประทับใจในความมุ่งมั่น ในการถวายตัวรับใช้ของสามเณร บาทหลวง และซิสเตอร์ ซึ่งเป็นแบบอย่างในการรับใช้ ในการอธิษฐาน และการดำเนินชีวิต”

นางสาวสุภัทรา พงศ์พีรภัทร จากโรงเรียนกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ กล่าวว่า “ประทับใจอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้แต่แรกก่อนมา เพราะได้รับมิตรภาพที่ดีๆ จากนิกายที่ต่างออกไป ในความแตกต่างนั้นเราสามารถที่จะเสริมสร้างกันได้ การสัมมนานี้สร้างความเข้าใจใหม่ที่ถูกต้องมากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะเข้าใจอะไรผิดในหลายๆ อย่างของต่างนิกายกัน ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากและมีความหวังว่าจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมและพบปะกันอีกครั้งหนึ่ง”
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พฤหัสฯ. ก.พ. 16, 2006 1:06 am

ที่มาจาก อุดมสารรายสัปดาห์
ภาพประจำตัวสมาชิก
Andreas
~@
โพสต์: 3133
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 7:47 am
ที่อยู่: Bangkok
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. ก.พ. 16, 2006 8:53 am

ผมได้กล่าวถึงเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้ในกระทู้
http://www.newmana.com/yabb/http://newm ... eadid=2538
และข่าวนี้ ผมเขียนส่งไปให้อุดมสารลงเองครับ
Rakkypoko!
โพสต์: 960
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ส.ค. 31, 2007 2:35 pm

เสาร์ ต.ค. 27, 2007 11:27 pm

สถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรน  สถาบันในเครือ  อิอิ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Deo Gratias
โพสต์: 1100
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. มี.ค. 16, 2006 11:53 pm

ศุกร์ ต.ค. 30, 2009 7:43 pm

Rakkypoko! เขียน: สถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรน   สถาบันในเครือ  อิอิ
เค้าเปลี่ยนชื่อเป็น "พระคริสตธรรมลูเธอร์" แล้ว ในสภาฯ มีแซวกันเล่นด้วยใครเรียกชื่อเก่าโดนปรับ ระวังนะ   อิ.อิ..
ภาพประจำตัวสมาชิก
เจนจิรา
โพสต์: 1168
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ธ.ค. 21, 2008 12:13 am

อาทิตย์ พ.ย. 01, 2009 5:17 am

Deo Gratias เขียน:
Rakkypoko! เขียน: สถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรน   สถาบันในเครือ  อิอิ
เค้าเปลี่ยนชื่อเป็น "พระคริสตธรรมลูเธอร์" แล้ว ในสภาฯ มีแซวกันเล่นด้วยใครเรียกชื่อเก่าโดนปรับ ระวังนะ   อิ.อิ..
ในฐานะ โปร สายแรก ที่ยังคง รักษา จารีต แบบ พระศาสนจักร ตะวันตก อยู่บ้าง คุณ Deo มีความเห็นยัง ไงกับสายอื่นๆ บ้างคะ  เช่น พวก แพนตาคอส  แบ็บติส และ อื่นๆ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Deo Gratias
โพสต์: 1100
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. มี.ค. 16, 2006 11:53 pm

อาทิตย์ พ.ย. 01, 2009 4:10 pm

jacky เขียน: ในฐานะ โปร สายแรก ที่ยังคง รักษา จารีต แบบ พระศาสนจักร ตะวันตก อยู่บ้าง คุณ Deo มีความเห็นยัง ไงกับสายอื่นๆ บ้างคะ  เช่น พวก แพนตาคอส   แบ็บติส และ อื่นๆ
ความเห็นส่วนตัว ...

ด้านศาสนศาสตร์ ...
พี่น้องเหล่านี้เชื่อในแก่นหรือความเชื่อหลัก(พระตรีเอกภาพ)ของคริสตชนเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงเรื่องปลีกย่อยหรือจุดเน้นบางเรื่อง และในเรื่องที่ต่างเหล่านั้น พวกเขาต่างมีเหตุผลและข้อกล่าวอ้างจากพระคัมภีร์ในสิ่งที่ตนเชื่อถือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายขาดจากความเป็นพี่น้องร่วมพระกาย และเราควรจะเคารพในความเชื่อของพวกเขา  : emo045 :

ด้านการปฏิบัติ ...
เมื่อมีแก่นหรือความเชื่อหลักที่เหมือนกันก็ถือเป็นพระกายเดียวกัน การปฏิบัติที่แตกต่างกันอาจเป็นวิธีการที่จะพระเจ้าใช้ในการนำข่าวประเสริฐไปถึงกลุ่มคนที่แตกต่างกันได้ง่ายขึ้น พระเจ้าสามารถใช้ความบาป(การแตกแยก)ของมนุษย์ในแผนการของพระองค์ได้ พระองค์สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้  : emo045 :

ด้านความสัมพันธ์กับพี่น้องต่างคณะนิกาย ...
พี่น้องเหล่านี้บางส่วนเข้าใจเรื่องคริสตจักรสากลดี และยอมรับพี่น้องต่างคณะนิกายเป็นพี่น้องร่วมพระกาย บางส่วนยอมรับเฉพาะพี่น้องในกลุ่มโปรเตสแตนท์เท่านั้น และยังมีอีกส่วนหนึ่ง(ส่วนน้อย)ที่ยอมรับเฉพาะคณะของตนเท่านั้น
แต่ถึงแม้พวกเขาบางคนอาจจะไม่ยอมรับเราเป็นพี่น้องร่วมพระกาย แต่เรายังคงยอมรับเขาและเชื่อว่าเขาคือส่วนหนึ่งของคริสตจักรสากลแน่นอน  : emo045 :

บางครั้งความอคติได้ทำให้บางกลุ่มพลาดสิ่งดีๆ ที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพชน ซึ่งไม่ได้ผิดต่อความเชื่อไป ซึ่งถือว่าน่าเสียดายมาก  : xemo016 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
Ministry Of Men
โพสต์: 3972
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ เม.ย. 18, 2007 3:09 pm

อาทิตย์ พ.ย. 01, 2009 4:14 pm

ตอบดีๆจริง
ทีแรกตื่นเต้นด้วยกับคำตอบ

ที่เขาไม่ยอมรับ เพราะเขาไม่ได้รู้ถึงเหตุผลและความเป็นนิกายนั้นๆ ซึ่งแสดงออกมาบางทีก็อ่อนไหวต่อความเชื่อ

ทุกคริสตจักรได้รับพระพรมาก (ขอเป็นพยานเรื่องนี้) แม้กระทั่งคริสตจักรความหวัง ก็ได้รับพระพรมากด้วยครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
เจนจิรา
โพสต์: 1168
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ธ.ค. 21, 2008 12:13 am

อาทิตย์ พ.ย. 01, 2009 4:19 pm

Deo Gratias เขียน:
jacky เขียน: ในฐานะ โปร สายแรก ที่ยังคง รักษา จารีต แบบ พระศาสนจักร ตะวันตก อยู่บ้าง คุณ Deo มีความเห็นยัง ไงกับสายอื่นๆ บ้างคะ  เช่น พวก แพนตาคอส   แบ็บติส และ อื่นๆ
ความเห็นส่วนตัว ...

ด้านศาสนศาสตร์ ...
พี่น้องเหล่านี้เชื่อในแก่นหรือความเชื่อหลัก(พระตรีเอกภาพ)ของคริสตชนเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงเรื่องปลีกย่อยหรือจุดเน้นบางเรื่อง และในเรื่องที่ต่างเหล่านั้น พวกเขาต่างมีเหตุผลและข้อกล่าวอ้างจากพระคัมภีร์ในสิ่งที่ตนเชื่อถือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายขาดจากความเป็นพี่น้องร่วมพระกาย และเราควรจะเคารพในความเชื่อของพวกเขา  : emo045 :

ด้านการปฏิบัติ ...
เมื่อมีแก่นหรือความเชื่อหลักที่เหมือนกันก็ถือเป็นพระกายเดียวกัน การปฏิบัติที่แตกต่างกันอาจเป็นวิธีการที่จะพระเจ้าใช้ในการนำข่าวประเสริฐไปถึงกลุ่มคนที่แตกต่างกันได้ง่ายขึ้น พระเจ้าสามารถใช้ความบาป(การแตกแยก)ของมนุษย์ในแผนการของพระองค์ได้ พระองค์สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้  : emo045 :

ด้านความสัมพันธ์กับพี่น้องต่างคณะนิกาย ...
พี่น้องเหล่านี้บางส่วนเข้าใจเรื่องคริสตจักรสากลดี และยอมรับพี่น้องต่างคณะนิกายเป็นพี่น้องร่วมพระกาย บางส่วนยอมรับเฉพาะพี่น้องในกลุ่มโปรเตสแตนท์เท่านั้น และยังมีอีกส่วนหนึ่ง(ส่วนน้อย)ที่ยอมรับเฉพาะคณะของตนเท่านั้น
แต่ถึงแม้พวกเขาบางคนอาจจะไม่ยอมรับเราเป็นพี่น้องร่วมพระกาย แต่เรายังคงยอมรับเขาและเชื่อว่าเขาคือส่วนหนึ่งของคริสตจักรสากลแน่นอน  : emo045 :

บางครั้งความอคติได้ทำให้บางกลุ่มพลาดสิ่งดีๆ ที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพชน ซึ่งไม่ได้ผิดต่อความเชื่อไป ซึ่งถือว่าน่าเสียดายมาก  : xemo016 :

ขอบคุณ สำหรับแนวคิด ดีๆ นะค่ะ  : xemo026 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
เจนจิรา
โพสต์: 1168
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ธ.ค. 21, 2008 12:13 am

อาทิตย์ พ.ย. 01, 2009 4:30 pm

BOYZ เขียน: ตอบดีๆจริง
ทีแรกตื่นเต้นด้วยกับคำตอบ

ที่เขาไม่ยอมรับ เพราะเขาไม่ได้รู้ถึงเหตุผลและความเป็นนิกายนั้นๆ ซึ่งแสดงออกมาบางทีก็อ่อนไหวต่อความเชื่อ

ทุกคริสตจักรได้รับพระพรมาก (ขอเป็นพยานเรื่องนี้) แม้กระทั่งคริสตจักรความหวัง ก็ได้รับพระพรมากด้วยครับ
แต่สิ่งที่ ชาวคริสต์ชน กลัวมากที่สุด ก็คือสิ่งที่ไม่ได้มาจาก พระเจ้า นั้นหมายถึง ความเชื่อ หรือ คำสอน ที่ผิดเพี้ยน ไปจาก ที่ พระเยซูเจ้า ได้ กล่าว ไว้ ดังจะเห็นว่า มี ลัทธิมากมาย ที่เกิดขึ้นมา จาก ความบาป ความโลภ ของ มุนษย์ ที่ต้องการกอบโกย ผลประโยชน์ ทางธุรกิจ ด้านความเชื่อ บางครั้งก็ คนที่มีความเชื่อ แบบ อ่อนๆ หรือ คนที่ไม่เคย รับรู้ อะไรเลยเกี่ยวกับพระเจ้า คนเหล่า นี้มากถูก ล่อลวง โดยกลุ่ม ลัทธิ ต่างๆได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม พระคำภีร์ก็บอกไว้ ว่า ''คนที่ไม่รู้ก็ย่อมไม่ผิด''  เพราะเขาไม่รู้ พระเจ้าให้อภัยได้ แต่คนที่ล่อลวง หรือคนอื่นนั้นแหละ ผิดมากๆ เลย
ภาพประจำตัวสมาชิก
Ministry Of Men
โพสต์: 3972
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ เม.ย. 18, 2007 3:09 pm

อาทิตย์ พ.ย. 01, 2009 4:39 pm

jacky เขียน:
BOYZ เขียน: ตอบดีๆจริง
ทีแรกตื่นเต้นด้วยกับคำตอบ

ที่เขาไม่ยอมรับ เพราะเขาไม่ได้รู้ถึงเหตุผลและความเป็นนิกายนั้นๆ ซึ่งแสดงออกมาบางทีก็อ่อนไหวต่อความเชื่อ

ทุกคริสตจักรได้รับพระพรมาก (ขอเป็นพยานเรื่องนี้) แม้กระทั่งคริสตจักรความหวัง ก็ได้รับพระพรมากด้วยครับ
แต่สิ่งที่ ชาวคริสต์ชน กลัวมากที่สุด ก็คือสิ่งที่ไม่ได้มาจาก พระเจ้า นั้นหมายถึง ความเชื่อ หรือ คำสอน ที่ผิดเพี้ยน ไปจาก ที่ พระเยซูเจ้า ได้ กล่าว ไว้ ดังจะเห็นว่า มี ลัทธิมากมาย ที่เกิดขึ้นมา จาก ความบาป ความโลภ ของ มุนษย์ ที่ต้องการกอบโกย ผลประโยชน์ ทางธุรกิจ ด้านความเชื่อ บางครั้งก็ คนที่มีความเชื่อ แบบ อ่อนๆ หรือ คนที่ไม่เคย รับรู้ อะไรเลยเกี่ยวกับพระเจ้า คนเหล่า นี้มากถูก ล่อลวง โดยกลุ่ม ลัทธิ ต่างๆได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม พระคำภีร์ก็บอกไว้ ว่า ''คนที่ไม่รู้ก็ย่อมไม่ผิด''  เพราะเขาไม่รู้ พระเจ้าให้อภัยได้ แต่คนที่ล่อลวง หรือคนอื่นนั้นแหละ ผิดมากๆ เลย
จริงๆ ตอนรับเชื่อใหม่ๆเนี่ย
มีคนมาพูดว่า เนี่ย เพื่อนเค้าจนๆ ไปเปิดโบสถ์ ตอนนี้รวยไปล่ะ

ขอเสียของการแตกนิกายก็งี้แหล่ะน่อ
เรื่องเรี่ยไรนี่ ยังไม่เคยประสบด้วยตัวเองเลยยังไม่รู้อ่ะครับ เห็นบอกว่ามีเหมือนกัน  : xemo017 :
Buddy
โพสต์: 3057
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 09, 2005 10:48 am
ที่อยู่: USA

จันทร์ พ.ย. 02, 2009 5:50 am

BOYZ เขียน: ทุกคริสตจักรได้รับพระพรมาก (ขอเป็นพยานเรื่องนี้) แม้กระทั่งคริสตจักรความหวัง ก็ได้รับพระพรมากด้วยครับ
มัทธิว 18:19-20 (KJV) เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้  ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3807
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

ศุกร์ ธ.ค. 02, 2011 1:31 pm

คาทอลิกเปิดกว้างเรื่องศาสนาสัมพันธ์ เมื่อเดือนที่แล้ว พระสันตะปาปาเชิญผู้นำศาสนาต่างๆ
ของโลกมาประชุม พบปะกันเพื่อสันติภาพของโลกที่วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี อิตาลี่.......
..."เป็นบุญของผู้ที่รักสันติจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า"..... :s005:
Befallele
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 08, 2021 9:55 pm

เสาร์ พ.ค. 08, 2021 9:59 pm

对我来说,服务 matlab代写 https://www.academicsaviour.com/mat-lab-dai-xie 已成为我学习中不可或缺的助手。 我一直使用它,对他们的工作质量感到非常满意。
ตอบกลับโพส